Search
Close this search box.

häiriöreservi

Kantaverkko

Aina valmiina

Suomessa sähköntuotannon häiriöihin on varauduttu säätösähkömarkkinoiden lisäksi noin 1 200 megawatin suuruisella varavoimalla. Varavoima on koko ajan valmiudessa, mutta täyttä tehomäärää on tarvittu erittäin harvoin.

Kantaverkko

Reservien tarve kasvamassa – tilaisuus uudelle liiketoiminnalle

Sähköjärjestelmän jatkuvaa tehotasapainoa turvaavien reservien tarve kasvaa huomattavasti tulevina vuosina sähköjärjestelmän uudistuessa. Samalla reservien hankinnasta aiheutuvat kustannukset nousevat Fingridissä. Fingrid hankkii reservejä mahdollisimman markkinaehtoisesti useasta eri lähteestä Suomesta ja lähinaapureista, mikä osaltaan turvaa reservien riittävyyttä ja kustannustasoa.

Kantaverkko

Häiriöreservi auttaa poikkeustilanteissa

Kulutusjoustot ovat tehokas tapa varautua sähköverkon poikkeustilanteisiin. Ne täydentävät häiriötilanteissa tuotantojoustoja. Fingrid on hankkinut vuodelle 2017 ennätyksellisen määrän kulutusjoustoista saatavaa taajuusohjattua häiriöreserviä.