Search
Close this search box.

Paljon uutta reservirintamalta

Jaa
Reservimarkkinat ovat uudistumassa pohjoismaisen tasehallintayhteistyön myötä.

Sähkömarkkinoiden muutos on lisännyt tarvetta saada käyttöön aiempaa huomattavasti nopeammin toimivaa reserviä. Sähköjärjestelmän inertian määrä on pienenemässä, ja sen myötä järjestelmän kyky vastustaa taajuuden muutoksia heikkenee. Näistä muutoksista johtuen tarvitaan uutta nopeaa taajuusreserviä, FFR:ää, joka on taajuusohjattua häiriöreserviä (FCR-D) nopeampaa.

Nopea taajuusreservi pienen inertian tilanteiden hallintaan

Uusi nopea taajuusreservi FFR reagoi sähköntuotannon muutoksiin vähentämällä kulutusta tai lisäämällä tuotantoa noin yhdessä sekunnissa.

Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt ottivat FFR:n keväällä 2020 käyttöön pienen inertian tilanteiden hallintaan.

Pohjoismaissa nopeaa taajuusreserviä tarvitaan tilanteesta riippuen noin 0–300 megawattia, josta Suomen osuus on 20 prosenttia.

Osana pohjoismaista nopean taajuusreservin käyttöönottoa Fingrid on avannut nopean taajuusreservin markkinat.

Taajuusohjattu häiriöreservi pian ylitaajuustilanteisiin

Suurissa taajuuspoikkeamissa aktivoituu taajuusohjattu häiriöreservi FCR-D. Tällä hetkellä Pohjoismaissa reserviä ylläpidetään 1 450 megawattia alitaajuushäiriöiden varalta, josta Suomen osuus on 290 megawattia.

Taajuusohjatusta häiriöreservistä 50 prosenttia aktivoituu 5 sekunnissa ja 100 prosenttia 30 sekunnissa. Jatkossa taajuusohjattua häiriöreserviä aletaan käyttää myös ylitaajuustilanteisiin. Suunnitelman mukaan tämä toteutuisi vuoden 2021 lopulla.

Erilaisia reservejä tarvitaan sähkön tuotannon ja kulutuksen tasapainon ylläpitämiseksi.

Taajuusohjattujen reservien teknisiä vaatimuksia kehitetään

Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt ovat tehneet työtä taajuusohjatun käyttöreservin FCR-N ja taajuusohjatun häiriöreservin FCR-D teknisten vaatimusten uudistamiseksi. Uusilla vaatimuksilla pyritään vastaamaan sähköjärjestelmän muutokseen. Parhaillaan uusia vaatimuksia jatkokehitetään sidosryhmiltä aiemmin saadun palautteen perusteella.

Automaattisen taajuudenhallintareservin tarve kasvaa

Automaattinen taajuudenhallintareservi aFRR palauttaa taajuuden nimellisarvoonsa. Pohjoismaissa aFRR:ää ylläpidetään 300–400 megawattia, Suomessa 60–80 megawattia. aFRR:n tarve on kasvanut viime vuosina.

Säätösähkö- ja säätökapasiteetti-markkinat ennakoivat varttia

Säätökapasiteettimarkkina varmistaa, että säätösähkömarkkinalla on tarvittaessa reserviä pahinta yksittäistä vikaa vastaava määrä. Kapasiteetin Fingrid hankkii tarjouskilpailun kautta.
Säätösähkömarkkinoilla on käynnissä pilottihankkeita. Uusi Pohjoismainen mFRR-kauppapaikka käy arvion mukaan vartin resoluutiolla vuonna 2022.

Lue lisää reservilajeista- ja markkinoista Fingridin Reservimarkkinat-sivuilta. 

Kommentit

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *