Search
Close this search box.

infografiikka

Turvallisuus

Työturvallisuus vuonna 2023

Vuonna 2023 Fingridin työkohteissa sattui poissaoloon johtaneita työpaikkatapaturmia enemmän kuin edellisvuonna ja työtapaturmataajuus nousi hieman. Vakavien työpaikkatapaturmien lukumäärä väheni verrattuna edellisvuoteen.

Sähkömarkkinat

Sähköntuotanto puhdistuu jatkuvasti

Siirtymä uusiutuviin energialähteisiin näkyy entistä puhtaampana sähköntuotantona.
Kasvavan tuotannon ansiosta Suomella on edellytykset saavuttaa sähkön omavaraisuus vuositasolla tänä vuonna ja siirtyä jatkossa sähkön nettoviejäksi.

Yleinen

Visio sähköjärjestelmästä

Euroopan energiamurros on vasta alussa, mutta vauhti kiihtyy. Suomella on erinomainen mahdollisuus menestyä tässä murroksessa. Fingrid on visioinut neljä erilaista pitkän aikavälin skenaariota sähköjärjestelmästä.

Yleinen

Mihin Suomessa kuluu sähköä?

Sähkön kulutuksessa ei vielä viime vuosina ole näkynyt suuria muutoksia Suomessa. Energiatehokkaammat laitteet laskevat sitä, mutta liikenteen ja erityisesti teollisuuden sähköistyminen nostavat kulutusta merkittävästi tulevaisuudessa.

Yleinen

Työturvallisuus vuonna 2022

Vuonna 2022 Fingridin työkohteissa sattui poissaoloon johtaneita työpaikkatapaturmia vähemmän kuin edellisvuonna, ja työtapaturmataajuus laski merkittävästi. Valitettavasti vakavien, yli 30 sairauspoissaolopäivään johtaneiden työpaikkatapaturmien lukumäärä lisääntyi vuonna 2022. Fingridin työkohteissa tehtiin aktiivisesti työtä työturvallisuuden eteen.

Yleinen

Sähkön riittävyyttä arvioidaan ennakoivasti

Eurooppalaiset kantaverkkoyhtiöt tekevät jatkuvasti yhteistyötä arvioidakseen sähkön riittävyyttä tulevina talvi- ja kesäkuukausina sekä tulevina vuosina. Arviot perustuvat todennäköisyyspohjaiseen analyysiin, jossa simuloidaan sään ja mahdollisten keskeytysten vaikutus sähkön tuotantoon, siirtoon ja kulutukseen. Tuloksena saadaan maittain odotusarvo tunneista, jolloin sähköstä saattaa olla pulaa.

Kantaverkko

Lisää kapasiteettia kantaverkkoon

Fingrid investoi kantaverkkoon seuraavan kymmenen vuoden aikana ennätykselliset
kolme miljardia euroa. Tätä kaikkea summalla saadaan aikaan.

Turvallisuus

Työturvallisuus vuonna 2021

Viime vuonna Fingridin työkohteissa tehtiin ennätykselliset 1,86 miljoonaa työtuntia, mikä selittyy investointihankkeiden suurella määrällä. Vakavien työpaikkatapaturmien määrä väheni huomattavasti ja työtapaturmataajuus laski hieman.

Kantaverkko

Kunnossa kaiken ikää

Kantaverkko on rakennettu useiden vuosikymmenten aikana. Laitekanta koostuu hyvin erilaisista ja eri-ikäisistä laitteista sekä rakenteista, joiden on pysyttävä toimintakuntoisina koko elinkaarensa ajan. Korkea siirtovarmuus varmistetaan verkon pitkäjänteisellä kunnossapidolla myös tuleville sukupolville.