reservimarkkinat

Sähkömarkkinat

Säätösähkömarkkinoille toivotaan uusia toimijoita

Huhtikuun alussa säätösähkön hinta kävi ennätyksellisen alhaalla. Tuotannon ja kulutuksen tasapainottamiseksi säätösähkömarkkinoille toivotaan lisää tarjontaa ja etenkin uusiutuvan energian tuottajia.

Kantaverkko

Tuulivoima tarvitsee tasapainoa ja siirtokykyä

Tuulivoimatuotannon lisääntyminen laittaa sähköjärjestelmän lujille. Tulevaisuudessa tarvitaan sekä sähköverkon stabiiliutta tukevia ratkaisuja että lisää voimajohtoyhteyksiä.

Sähkömarkkinat

Miksi tasepalvelumaksut ovat nousseet?

Fingridin tasevastaavilta perimä tasepalvelumaksu on nousussa.
Mitä tasepalvelumaksu tarkoittaa ja miksi sen hinta on kallistunut,
Fingridin tasepalvelupäällikkö Jani Piipponen?

Laura Ihamäki Fingrid
Näkökulma

Energiamurros näkyy kasvavina reservien tarpeina ja reservien hankintakustannuksina

Fingrid hankkii reservejä sähkön tuotannon ja kulutuksen tasapainottamiseksi ylläpitämiltään reservimarkkinoilta. Energiamurroksen myötä reservien tarve on kasvanut sähköjärjestelmässä ja kasvu jatkuu lähivuosina. Fingridissä kehitämme aktiivisesti reservimarkkinoita kustannustehokkaan reservihankinnan ja sähköjärjestelmän tehotasapainon hallinnan mahdollistamiseksi myös tulevaisuudessa.

Sähkömarkkinat

Pohjoismainen tasehallintahanke vie kohti reaaliaikamarkkinoita

Pohjoismainen tasehallintahanke on valtaisa, monivuotinen kehitysohjelma, jota toteutetaan sekä kansallisella että pohjoismaisella tasolla. Hanke vaikuttaa voimakkaasti paitsi Fingridiin myös kaikkiin sähkömarkkinatoimijoihin.

Sähkömarkkinat

Fingrid saa Sellosta uuden reservikohteen

Kauppakeskus Sello alkaa toimia reservimarkkinoilla. Siemens on rakentanut kauppakeskukseen virtuaalivoimalan, ja Fingrid saa Sellosta uuden reservikohteen.