reservimarkkinat

Sähkömarkkinat

Pohjoismainen tasehallintahanke vie kohti reaaliaikamarkkinoita

Pohjoismainen tasehallintahanke on valtaisa, monivuotinen kehitysohjelma, jota toteutetaan sekä kansallisella että pohjoismaisella tasolla. Hanke vaikuttaa voimakkaasti paitsi Fingridiin myös kaikkiin sähkömarkkinatoimijoihin.

Sähkömarkkinat

Fingrid saa Sellosta uuden reservikohteen

Kauppakeskus Sello alkaa toimia reservimarkkinoilla. Siemens on rakentanut kauppakeskukseen virtuaalivoimalan, ja Fingrid saa Sellosta uuden reservikohteen.