sähköjärjestelmä

Kantaverkko

Sähköjärjestelmän modernisointi muuttaa Suomea

Fingridin tehtävänä on rakentaa ja ylläpitää sähköverkkoa valtakunnallisesti sekä turvata sähkön saanti- ja toimitusvarmuus kaikissa tilanteissa. Nyt sähköjärjestelmässä on tapahtumassa suuri muutos, joka vaikuttaa myönteisesti koko yhteiskuntaan.

Kumppanit

Yhdessä kohti modernia sähköjärjestelmää

Energia-­alalla on useita toimijoita, joiden kanssa Fingrid tekee tiivistä yhteistyötä erityisesti nyt, kun sähköjärjestelmä on siirtymässä puhtaan sähkön käyttöön.

Sähkömarkkinat

Varttitase vastaa energiajärjestelmän muutokseen

Suomessa siirrytään 15 minuutin taseselvitykseen 22.5.2023.
Silloin taseselvitysjärjestelmä siirtyy 15 minuutin aikaresoluutioon tunnin sijaan. Lisäksi varttiin siirrytään keskitetyn tiedonvaihdon yksikössä datahubissa ja suurelta osin energiamittauksessa.

Kumppanit

Sähköjärjestelmän tukena

Vapaaehtoisessa sähköjärjestelmän tuki ­-menettelyssä on mukana yhden ydinvoimalayksikön verran joustokykyä.

Kantaverkko

Tuulivoima tarvitsee tasapainoa ja siirtokykyä

Tuulivoimatuotannon lisääntyminen laittaa sähköjärjestelmän lujille. Tulevaisuudessa tarvitaan sekä sähköverkon stabiiliutta tukevia ratkaisuja että lisää voimajohtoyhteyksiä.

Sähkömarkkinat

Ydinvoimalan verran sähköjoustoa

Jo parikymmentä toimijaa on mukana vapaaehtoisessa sähköjärjestelmän tuki -menettelyssä. Kaikki kantavat kortensa kekoon, jotta sähkökatkoksilta vältyttäisiin.

Jukka Ruusunen katsoo kohti kameraa.
Näkökulma

Energiasodan keskellä katse kohti tulevaisuuden sähköjärjestelmää

Kuluneen vuoden aikana Euroopan energiamarkkinat ovat ajautuneet uuteen todellisuuteen Venäjän aloitettua hyökkäyssotansa Ukrainaan. Markkinamekanismi sitoo maakaasun ja sähkön yhteen, jolloin niukkuustilanteessa sekä sähkön että kaasun hinnat ovat nousseet voimakkaasti kaikkialla EU:ssa. 

Kantaverkko

Sähköjärjestelmä mullistuu

Fingridin sähköjärjestelmävisio ennakoi tulevaisuusskenaarioissaan erittäin merkittävää muutosta nykyiseen sähköjärjestelmään. Visiota työstetään nyt eteenpäin sidosryhmiltä saadun palautteen pohjalta.

Tässä kaikki artikkelit.