Search
Close this search box.

sektori-integraatio

Sähkömarkkinat

Kohti hiilineutraaliutta sektori-integraatiolla

Suomen hiilineutraalius 2035 edellyttää energiasektoreiden sähköistämistä, lisää uusiutuvaa sähköntuotantoa, vahvan siirtoverkon ja toimivat markkinat. Kaasu-, lämpö- ja liikennesektoreiden integrointi sähköjärjestelmään mahdollistaisi vihreän siirtymän kustannustehokkaasti.

Sähkömarkkinat

TEM: Sektori-integraation työryhmä käyntiin

Työ- ja elinkeinoministeriön asettama energia-alan työryhmä kartoittaa syksyn ja talven kuluessa sektori-integraation mahdollisuuksia ja esteitä sekä etsii myös konkreettisia ratkaisuja asian edistämiseen. Työryhmän väliraportti on odotettavissa ensi helmikuussa ja loppuraportti kesällä 2021.

Sähkömarkkinat

Sektori-integraatio auttaa tehotasapainon hallinnassa

Sektori-integraatio tarkoittaa eri energiasektorien yhdistämistä niin, että ne voivat tasapainottaa toistensa kulutus- ja tuotantopiikkejä. Sähkö, lämpö, kaasu ja liikenne yhdistetään siinä toisiaan tukeviksi sektoreiksi. Mutta mitä tämä edellyttää sähköjärjestelmältä ja kantaverkolta?