Search
Close this search box.

verkkovisio

Kantaverkko

Sähköistyvä ja hiilineutraali Suomi on loistava investointikohde

Fingrid rakentaa alustaa puhtaalle sähköjärjestelmälle, joka edistää Suomen hiilineutraaliustavoitteita ja luo mahdollisuuksia myös uusille kulutusinvestoinneille. Taustalla on Fingridin pitkäjänteinen verkonsuunnittelutyö, johon sisältyy verkkovision laatiminen, seuraavaa kymmentä vuotta kuvaava kantaverkon kehittämissuunnitelma ja lopulta fyysiseksi verkoksi materialisoituva investointiohjelma.