Fingridin tammikuussa julkaisemassa verkkovisiossa käydään läpi tulevaisuusskenaarioita sähkönkulutuksen kehittymisestä Suomessa seuraavan 15–25 vuoden aikana ja pohditaan kulutuskehityksen aiheuttamaa sähkönsiirron tarvetta.

Verkkovisiossa Fingrid arvioi, että Suomen vuodelle 2035 asettama hiilineutraaliustavoite edellyttää noin kolmen miljardin euron investointeja kantaverkkoon seuraavan 15 vuoden aikana. Tämä on linjassa Fingridin nykyisen investointiohjelman kanssa. Investoinnit kantaverkkoon mahdollistavat teollisuuden, liikenteen ja lämmityksen sähköistymisen sekä puhtaan kotimaisen sähköntuotannon.

Ensi kertaa yhdessä visioiden

Verkkovisio laaditaan yleensä kolmen vuoden välein. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun työ tehtiin julkisesti sidosryhmäyhteistyössä.

”Ensin muodostimme neljä erilaista skenaariota tulevaisuuden sähköntarpeesta Suomessa, ja pyysimme sidosryhmiltämme palautetta niistä. Saimme todella hyvää, pohdittua ja syvällistä palautetta”, Fingridin verkkosuunnittelun päällikkö Mikko Heikkilä toteaa.

”Teimme skenaarioihin muutoksia palautteen pohjalta esimerkiksi lisäämällä merituulivoiman kasvua, mutta ennen muuta saimme vahvistuksen, että tulevaisuuskuvamme olivat oikeansuuntaisia. Keskustelu visiostamme jatkuu kevään aikana muun muassa Fingrid Current -tilaisuudessa ja asiakastoimikunnissa, Mikko Heikkilä jatkaa.

Fingrid pohtii visiossa vaatimuksia kantaverkon siirtokapasiteetille niin, että mahdollisimman moni erilaisista skenaarioista hyötyisi vahvistuksista kustannustehokkaasti.

”Puhtaan sähkön tarve kasvaa todennäköisesti merkittävästi vuoteen 2035 mennessä esimerkiksi nykyisten teollisuuden prosessien siirtyessä fossiilisista polttoaineista sähköön. Sähkön tarve voi tulevaisuudessa kasvaa entisestään puhdasta sähköä hyödyntävän energiaintensiivisen teollisuuden voimakkaan kasvun tai energian viennin seurauksena”, Fingridin asiantuntija Eveliina Seppälä huomauttaa.

”Panostukset kantaverkkoon mahdollistavat osaltaan sähköintensiivisten investointien tekemisen Suomeen, ja ne ovat välttämättömiä Suomen kilpailukyvylle siirryttäessä kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa”, Eveliina Seppälä jatkaa.

Tulevaisuudessa Suomessa tarvitaan nykyiseen verrattuna moninkertainen määrä sähkönsiirtokapasiteettia pohjoisesta etelään. Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamista auttaisi myös uusien sähkön siirtoyhteyksien toteuttaminen Ruotsiin ja Baltiaan. Vision pohjalta Fingrid laatii seuraavaksi 10 vuodeksi kantaverkon kehittämissuunnitelman, joka julkaistaan kesällä.

Lue lisää verkkovisiosta:
www.fingrid.fi/verkkovisio

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *