Search
Close this search box.

ympäristöselvitys

Ympäristö

Luontoarvoja voimajohtojen alla

Viime kesänä YVA-menettelyn yhteydessä tehdyt luontoselvitykset toivat esiin perinteisen, nykyisin jo harvinaisen luontokohteen, paahdeympäristön.

Ympäristö

Poikkeuslupa vain välttämättömistä syistä

Fingrid pyrkii aina huomioimaan vastuullisesti ympäristötekijät ja viestimään avoimesti niihin liittyvistä asioista. Joskus harvoin joudutaan hakemaan ELY-keskukselta lupaa poiketa luonnonsuojelulain mukaisesta uhanalaisten ja rauhoitettujen lajien heikentämis- ja hävittämiskiellosta. Poikkeusluvan hakeminen on kuitenkin aina viimeinen vaihtoehto.