Search
Close this search box.

Luontoarvoja voimajohtojen alla

Jaa
Viime kesänä YVA-menettelyn yhteydessä tehdyt luontoselvitykset toivat esiin perinteisen, nykyisin jo harvinaisen luontokohteen, paahdeympäristön.
 

Viime kesänä YVA-menettelyn yhteydessä tehdyt luontoselvitykset toivat esiin perinteisen, nykyisin jo harvinaisen luontokohteen, paahdeympäristön. Paahdeympäristö löytyi Fingridin Pyhänselkä–Nuojua 400 + 110 kilovoltin voimajohtohankkeen luontoinventoinneissa, ja se sijaitsee Vaalan Talliniemessä, Oulujoen länsirannalla.

Paahdeympäristö on niukkaravinteinen, hiekkainen harjun rinne, jossa lämpötilat vaihtelevat rajustikin. Paahteeseen tottuneet kasvi- ja eläinlajit ovat erikoistuneet olosuhteisiinsa, eikä tällaisia omaleimaisia eliöyhteisöjä tavata mistään muualta.

Tyypillisesti hankkeissa puhutaan kielteisten luontovaikutusten vähentämisestä. Voimajohtohankkeilla voi kuitenkin olla myös myönteisiä vaikutuksia luontoarvoihin, kuten tässä tapauksessa kun avointa paahderinnettä avautuu lisää.

– Lajisto hyötyy säännöllisestä puuston ja pensaston raivaamisesta sekä maapohjan kohtalaisesta kulutuksesta. Osa arvokkaista lajeista voi hävitä, jos kasvupaikka muuttuu varjoiseksi ja suojaiseksi ja sammalen, jäkälän sekä tavanomaisen varvikon, kuten puolukan ja mustikan peittämäksi. Paahdeympäristöjen kasvilajien siemenet voivat säilyä maaperässä pitkiäkin aikoja ja lähteä kasvuun, kun olot muuttuvat suotuisiksi, kertoo aluetta kartoittanut projektijohtaja Marja Nuottajärvi FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy:stä.

Fingrid ohjeistaa ympäristökohteen säilymisen edellyttämät toimenpiteet sekä rakennusajalle että koko voimajohdon elinkaaren ajaksi. Talliniemen paahdeympäristöstä on löytynyt muun muassa kissankäpälää, jonka esiintymät ovat vähentyneet Suomesta. Nyt kissankäpälä voi jopa levitä, kun alueen hiekkamaata paljastuu esille. Samoin pienehkökin laikku voi tarjota elinympäristön kasvilajien ohella paahdeympäristöistä riippuvaisille hyönteisille. Paahdeympäristöt ovat monesti myös ihmissilmää miellyttäviä maisemakohteita.

– Karuimpien paahdeympäristöjen arvokkaita kasvilajeja ovat kissankäpälän ohella kangasajuruoho, hietaneilikka, kangasraunikki, harjukeltalieko ja pohjanmasmalo. Pyhänselkä–Nuojua voimajohtohankkeen läheisyydessä sijaitsevalla Rokuan Natura-alueella on palautettu siirtoistutusten myötä kangasajuruohoa otollisille kasvupaikoille hyvin tuloksin. Ei olisi poissuljettua, että voimajohtoalueilla voisi tällä seudulla kasvaa tulevaisuudessa kissankäpälän ohella kangasajuruohoa, joka on muun muassa erittäin uhanalaisen perhosen, nunnakirjokoisan ravintokasvi.