Search
Close this search box.

ympäristövaikutusten arviointimenettely

Vaalean lilan värisiä kangasvuokkoja
Ympäristö

YVA tehdään yhteistyössä

Fingrid toivoo maanomistajien osallistuvan voimajohtojen aiheuttamien ympäristövaikutusten arviointiin palautetta antamalla. Arviointimenettelyssä on kaksi vaihetta, joissa maanomistajat voivat kommentoida hanketta.

Kantaverkko

Yhteistyö maanomistajien ja viranomaisten kanssa hyvässä hoidossa

Fingridin maankäyttö- ja ympäristöyksikön keskeisiä ulkoisia sidosryhmiä ovat maanomistajat ja viranomaiset. Hyvä maine ei ole pysyvä etu vaan tulee ansaita joka kohtaamisessa uudelleen. Lisävipinää tekemiseen tuo kantaverkon ennennäkemätön rakentamisbuumi.

Kantaverkko

YVA kysyy ihmisiltä ja arvostaa ympäristöä

Voimajohtohankkeiden vuorovaikutteisuus on kasvanut vuosien mittaan. Hankkeen YVA-menettelyssä selvitetään hankkeen vaikutukset ihmisiin sekä alueen luonnonoloihin. Asukkailta pyydetään kannanottoja voimajohtoreitteihin ja maastoa kartoitetaan monesta näkökulmasta.
– Haluamme aidosti ottaa ihmiset ja ympäristön huomioon ja tehdä asiat mahdollisimman sopuisasti ja hyvin. Parannamme YVA-prosessimme joustavuutta jatkuvasti, sanoo Fingridin maankäyttöpäällikkö Ilkka Alm.