Search
Close this search box.

YVA tehdään yhteistyössä

Jaa
Vaalean lilan värisiä kangasvuokkoja
Fingrid toivoo maanomistajien osallistuvan voimajohtojen aiheuttamien ympäristövaikutusten arviointiin palautetta antamalla. Arviointimenettelyssä on kaksi vaihetta, joissa maanomistajat voivat kommentoida hanketta.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn eli YVAn tavoite on löytää voimajohdolle ihmisten ja luonnon kannalta sopivin reitti, jonka haitalliset ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman pienet. 

Ympäristövaikutusten arviointi toteutetaan yhteistyössä Fingridin, viranomaisten, YVA-konsulttien ja maanomistajien kanssa. 

”YVA on lakisääteinen, ja siitä vastaa YVA-­yhteysviranomaisena paikallinen ELY-keskus, jolle virallinen palaute on annettava. Fingridille voi antaa palautetta johtoreiteistä ­esimerkiksi ­kätevän sähköisen karttapalvelun avulla”, ­Fingridin vanhempi asiantuntija Satu Vuorikoski selvittää.

Palautetta voi antaa YVA-ohjelmasta ja YVA-selostuksesta

Arviointimenettely on kaksivaiheinen: ensin tehdään arvioinnin työsuunnitelmaksi YVA-­ohjelma ja sitten laaja, kohdennettuihin maastokäynteihin perustuva YVA-selostus, joka kokoaa arvioinnin tulokset. Näistä kummastakin maanomistaja voi antaa kirjallisen mielipiteensä ELY-keskukselle. 

Fingrid pitää maanomistajien paikallista tietoa ja kokemusta suuressa arvossa ja toivoo heiltä palautetta voimajohtohankkeen YVAn aikana:

”YVA on aivan olennainen työkalu voima­johtohankkeissa. Se tuottaa päätöksentekoomme tietoa, jota emme muuten saisi. Maanomistajien paikallinen kokemus ja tieto lähiympäristöstä tukee konkreettisesti voimajohtoreittien suunnittelua Fingridissä”, Vuorikoski kertoo.

Arvioinnista vastaa riippumattoman YVA-konsultin tiimi, ja koko YVA-menettely on kaikille avoin ja julkinen. Sen tärkeimpiä tuloksia käydään läpi myös yleisötilaisuuksissa, joissa Fingridistä on mukana useita asiantuntijoita vastaamassa maanomistajia kiinnostaviin kysymyksiin. 

Fingrid kehittää viestintäkanaviaan

Saadun palautteen mukaan tieto kulkee Fingridistä maanomistajille hyvin, mutta viestinnän keinoja kehitetään kaiken aikaa.

”Jokaisella voimajohtohankkeella on oma verkkosivunsa, josta löytyvien karttojen avulla voi tutustua tarkasti juuri itseä kiinnostavaan johtoreitin kohtaan”, Vuorikoski tarkentaa.

Yleisötilaisuuksia on viime aikoina järjestetty myös verkossa siten, että niihin on voinut tulla kuulolle ja esittämään kysymyksiä vaikka kotoaan. Tämä mahdollisuus onkin otettu myönteisesti vastaan.

”Tämän lisäksi verkossa järjestetystä tilaisuudesta tehdyn tallenteen on voinut katsoa omaan aikatauluun sopivana hetkenä kahden viikon ajan.” 

Kommentit

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *