Search
Close this search box.

Ensihavaintoja Fingridistä

Jaa
Kolumnin kirjoittaja Päivi Nerg toimii valtiovarainministeriössä hallintopolitiikan alivaltiosihteerinä ja toimi aiemmin sisäministeriön kansliapäällikkönä. Nerg on Fingridin hallituksen uusi jäsen.
Päivi Nerg toimii valtiovarainministeriössä hallintopolitiikan alivaltiosihteerinä ja on Fingridin hallituksen uusi jäsen.

Aloitin työni Fingridin hallituksen uutena jäsenenä maaliskuussa – ja on ollut ilo perehtyä koko yrityksen toimintaan perusteellisesti. Aiemmin tunsin Fingridin ennen kaikkea varautumisen ja turvallisuussektorin kautta.

Haluankin nyt jakaa kanssanne muutamat ensimmäiset havainnot, joita minulle heti alkajaisiksi on tullut. Tässä neljän kohdan listaukseni:

Vastuullisuus

Yritys toimii juuri niin vastuullisesti kuin olin ajatellutkin. Suomen kannalta tärkeät varautumis- ja turvallisuusasiat ovat kaikille auditoinneille ja tarkastuksille valmiissa kunnossa. Kiitos siitä. Olen varma, että työ jatkuu yhtä hyvänä tästä eteenkin päin.

Edelläkävijyys

Fingrid on edelläkävijä monessa asiassa. Tulevaisuuden sähköjärjestelmien markkinaehtoisten vaihtoehtojen esille nostaminen on vastuullista toimintaa yritykseltä, joka voisi aika helposti pitäytyä perinteisissä toimintamalleissa. Meidän suomalaisten kannalta ei ole lainkaan pieni asia, miten Fingrid omalta osaltaan sitoutuu hiilijalanjäljen pienentämiseen.

Yrityskulttuurin kehittäminen on toinen, merkittävä koko toimintatavassa näkyvä asia. Itseohjautuvuus ja vastuun kantaminen omasta työstä osana koko Fingridin onnistumista on muokannut ja muokkaa koko yritystä. Matala organisaatio, esimiesten ja koko henkilöstön joustavat tavat tehdä töitä sekä tuloksen rehellinen mittaaminen ovat konkreettisia esimerkkejä, jotka osoittavat sen, että ei ole vain puhetta vaan myös tekoja

Innovatiivisuus

Tutkimus- ja innovaatiotoimintaan panostaminen on olennainen osa Fingridin uutta strategista ajattelua. On ollut hauskaa huomata, kuinka vahvasti osana uudenlaisten innovaatioiden löytämistä yhtiössä on otettu käyttöön ”törmäyttäminen” eri toimialojen toimijoiden kesken. Yhteistyö startup-yritysten kanssa on myös hienoa uutta ajattelua.

Kansainvälisyys

Euroopan unionin tavoite kehittää eurooppalaisia säätösähkön yhteismarkkinoita on aktivoinut Fingridiä toimimaan aktiivisena kehittäjänä myös eurooppalaisella tasolla. Pohjoismaisten markkinoiden kehittäminen on jo jokapäiväistä toimintaa monella eri sektorilla, joten on luontevaa ja tärkeää, että seuraava taso yhteistyössä ja tulevaisuuden ratkaisujen kehittämisessä on juuri EU-taso.

Osallistuminen erilaisiin kilpailuihin ja arviointeihin on osa fingridiläisyyttä. Kun hallituksen jäsenenä kysyn, millä mittareilla näytämme onnistumisemme, tai miten voidaan verrata onnistumista muihin yrityksiin tai muihin maihin, vastauksia löytyy jo hyvin. Toki aina parannettavaa on, mutta useita sekä määrällisiä että laadullisia mittareita on jo käytössä.

Uskallus lähteä koko yrityksen uudistamisen ja uudistumisen kautta kehittämään kantaverkkoyhtiötä on paras toimintamalli tilanteessa, jossa voimakas muutos on koko yhteiskuntaa haastava ilmiö. Muutoksessa kannattaa olla itse ajurin paikalla, se tuo yritykselle paremmat mahdollisuudet reagoida oikea-aikaisesti tarvittaviin asioihin.