Search
Close this search box.

Fingrid varmistaa biotuotetehtaan sähköt

Jaa
Äänekoskelle ensi vuonna valmistuva Metsä Groupin biotuotetehdas tulee tuottamaan sähköä yli kaksi kertaa oman tarpeensa. Käyttövarmuuden ja riittävän siirtokapasiteetin varmistamiseksi Fingrid laajentaa tehdasalueen läheisyydessä sijaitsevaa Koiviston sähköasemaa ja rakentaa uuden voimajohdon Koiviston asemalta Laukaalla sijaitsevalle Vihtavuoren sähköasemalle. Tämän lisäksi Metsä Group rakennuttaa itse toisen voimajohdon Äänekoskelta Koiviston asemalle.

Metsä Groupin rakennuttama biotuotetehdas on Suomen metsäteollisuuden historian suurin investointi. 1,2 miljardia maksavan tehtaan vuotuinen tuotantokapasiteetti on 1,3 miljoonaa tonnia, josta valtaosa on havupuusellun tuotantoa. Ennusteiden mukaan havupuusellun globaali kysyntä kasvaa vuoteen 2025 mennessä nykyisestä 24 miljoonasta 26 miljoonaan tonniin.

Samalla tontilla vielä toimiva vanha sellutehdas ajetaan alas, kun uusi biotuotetehdas käynnistyy. Kun uusi tehdas alkaa ensi vuoden syksyllä toimia, sähkön tuotantokapasiteetti tehdasalueella kasvaa 285 megawattiin. Kaikki energiantuotannon polttoaine tulee olemaan biomassaa eli kyseessä on tehtaan tuotantoprosessiin liitetty uusiutuvan energian tuotantolaitos.

Tehonlisäys hoituu näennäisteholtaan 325 MVA generaattorilla, minkä lisäksi tarvitaan uusi 2,6 kilometrin mittainen sähkönsiirtolinja nykyisen linjan viereen.

_ Uuden voimajohdon ansiosta sähkönsiirtoon tulee lisää varmuutta. Linja on tärkeä myös siksi, että tulemme myymään biotuotetehtaan tuottamaa sähköä huomattavia määriä, kertoo linjaprojektipäällikkö Jouko Kotilainen Metsä Groupista.

Rakenteilla olevan tehtaan omavaraisuusaste tulee olemaan 240 prosenttia eli tehdas pystyy myymään tuottamastaan sähköstä 1,4-kertaisen määrän omaan tarpeeseensa nähden. Sähköä itse tehtaalla tulee laskelmien mukaan kulumaan määrä, joka vastaa noin 36 000 tavanomaisen sähkölämmitteisen omakotitalon sähkönkulutusta vastaavassa ajassa.

Tarkkaa louhintaa toimivan tehtaan vieressä

Uusi biotuotetehdas tulee lisäämään Suomen viennin kokonaisarvoa noin 500 miljoonalla eurolla. Suomen yhteenlaskettu noin 11 600 MW sähköntuotantokapasiteetti puolestaan kasvaa noin kolme prosenttia biotuotetehtaan sähköntarvetta varten rakennettavan uuden sähköntuotantokapasiteetin myötä.

_ Rakennamme Koiviston sähköasemalle kaksi uutta johtolähtökenttää ja uuden pääkiskoston sekä varavoimakoneen. Tämä työ valmistuu joulukuussa, ja tällöin asemamme on valmis liittämään asiakkaan uuden Äänekosken voimajohdon kantaverkkoon, kertoo projektipäällikkö Petri Hämäläinen Fingridistä. _ Jotta asiakkaan tuottama sähköteho saadaan siirretyksi edelleen muualle kantaverkossamme, rakennamme erillisessä urakassa uuden voimajohdon Koiviston asemalta edelleen Vihtavuoren asemallemme.

Fingrid järjesti sähköasematöistä urakkakilpailun, jonka voitti TMV Service Oy. Urakkaan sisältyy suurjännitejärjestelmien asennustöiden lisäksi muun muassa vaativia louhintatöitä käytössä olevan jännitteisen laitoksen välittömässä läheisyydessä, missä tulee noudattaa tarkkoja tärinärajoja.

_ Olemme mitanneet tärinän kiihtyvyydessä enimmillään 0,5 g:tä, kun yläraja on 1,6 g. Kun näissä rajoissa pysytään, voi olla varma, ettei louhintatyö ole hetkellisestikään riski tuotantoprosessin käyttövarmuudelle, sanoo projektipäällikkö Jukka Roponen TMV Servicestä.

Sähköaseman laajennukseen sisältyy myös kiskosuojaus, joka sekin osaltaan – toisen voimajohdon rakentamisen lisäksi – parantaa sähkön toimitusvarmuutta biotuotetehtaalle ja muille asiakkaille.

Kiertotalouden päänavaaja

Vaikka Metsä Group on sähköenergian tarpeeltaan täysin ylivoimainen Koiviston sähköasemalta sähkönsä saavien joukossa, se on tehnyt Fingridin kanssa vastaavan liittymäsopimuksen kuin kaikki muutkin asiakkaat. Fingridin rakentamispäätöksen kimmokkeena toki oli juuri Metsä Groupin investointipäätös.

Uudella biotuotetehtaalla sähkön kokonaistuotanto tulee olemaan noin 1800 GWh vuodessa. Lisäksi prosessissa muodostuu vuodessa kaukolämpöä ja höyryä 640 GWh. ”Puuenergiaa” liikenee vuosittain myyntiin noin 550 GWh, kun taas tehdas itse tulee käyttämään biotuotetehtaalla syntyvää kuorta biokaasun valmistukseen.

Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehdas ei käytä lainkaan fossiilisia polttoaineita. Puuraaka-aine ja tuotannon sivuvirrat hyödynnetään sataprosenttisesti. Näin tehdas toimii merkittävänä kiertotalouden teollisena päänavaajana Suomessa.

Lisäksi valtaosa puuraaka-aineesta tulee hankittavaksi Suomesta. Vain pohjoisella pallonpuoliskolla kasvava havupuu täyttää tässä tapauksessa pitkäkuituisuutta painottavat laatukriteerit. Näin saadaan mahdollisimman korkealaatuista sellua.

Biotuotetehdas_havainnekuva.indd

 

Useita biotuotteita prosessista

Metsä Groupin biotuotetehtaan päätuote on sellu. Sellun lisäksi tehtaalla valmistetaan muun muassa mäntyöljyä ja tärpättiä. Tehdas on suunniteltu niin, että sen prosessi mahdollistaa myöhemmin ligniinin hyödyntämisen esimerkiksi rakennustuotteiden raaka-aineena.

Tärkeä osa investointia on myös kaasutuslaitteisto, jossa kuorta kaasutetaan prosessin sisäiseen polttoainekäyttöön. Tällä korvataan vuosittain noin 45 000 tonnia raskasta polttoöljyä. Biotuotetehdas ei käytä lainkaan fossiilisia polttoaineita.

Selluntuotantoprosessin jätevesiliete puolestaan jalostuu tehtaan yhteyteen rakennettavassa mädättämössä biokaasuksi, jota Metsä Groupin yhteistyökumppani tulee myymään liikennepolttoaineeksi.