Kun kantaverkkoa uusitaan, uusi voimajohto rakennetaan joko vanhan johdon paikalle tai sen viereen. Vanha johto puretaan tai tehdään jännitteettömäksi, jotta uuden johdon rakentaminen on turvallista. Tällöin johto-osuus on väliaikaisesti pois käytöstä. Tilannetta kutsutaan haastavaksi keskeytykseksi.

Haastavat keskeytykset heikentävät hetkellisesti alueen käyttövarmuutta. Yleensä pois käytöstä oleva johto-osuus voidaan korvata, eikä sähkönjakelu häiriinny. Yhden osuuden ollessa pois käytöstä verkko on kuitenkin normaalia alttiimpi yllättäville vioille, kuten esimerkiksi ukkosen aiheuttamille jakeluhäiriöille. Jakeluhäiriöt voivat näkyä Fingridin asiakkaille lyhyinä sähkökatkoina.

Huolellinen suunnittelu minimoi haitat

Haastavien keskeytysten aiheuttamia mahdollisia haittoja minimoidaan huolellisella etukäteissuunnittelulla.

– Kun rakennetaan uutta johtoa, tietyissä johto-osuuksissa ei yksinkertaisesti ole jännitettä eikä sille voi mitään. Hyvällä etukäteissuunnittelulla minimoimme paitsi työturvallisuusriskit myös rakentamisesta asiakkaille aiheutuvat haitat, kertoo Fingridin vanhempi projektipäällikkö Antti Linna.

Ennen haastavaa keskeytystä tehdään kytkentäsuunnitelma, jossa valitaan jännitteettömäksi tehtävät johdot. Verkon rakennusaikataulut ja keskeytykset pyritään järjestämään aina niin, että voimalaitokset pysyvät verkossa koko ajan ja Fingridin asiakkaiden sähköasemille tulisi mahdollisimman lyhyitä keskeytyksiä. Urakoitsijat tekevät voimajohtojen rakentamisen työ- ja turvallisuussuunnitelman sekä riskiarvioinnin. Suunnitelmat käyvät läpi moniportaisen tarkistuksen ennen haastavan keskeytyksen toteuttamista.

– Kyseessä on äärimmäisen varma prosessi, jonka tarkistavat useat silmäparit. Teemme myös aina palautussuunnitelman yllättävien vikojen varalle. Käymme kaikki mahdolliset skenaariot läpi, joten meillä on heti toimintasuunnitelma, jos verkkoon tulee vika, vahvistaa Fingridin käytönsuunnittelun asiantuntija Jarkko Jumppanen.

Haastava keskeytys näkyy asiakkaille vain harvoin

Tavallisesti pois käytöstä oleva johto-osuus korvataan muilla yhteyksillä. Yllättävän vian sattuessa sähköt voidaan näin palauttaa nopeasti yhdestä puuttuvasta johto-osuudesta huolimatta. Joissain poikkeustilanteissa haastavat kytkennät kuitenkin vaikeuttavat sähköjen palauttamista.

– Esimerkiksi Pohjois-Karjalassa olemme kantaverkon uusimistöissä joutuneet poikkeuksellisesti ottamaan pois käytöstä useamman yhteyden samaan aikaan. Jäljelle jäävä yhteys vastaa yksinään koko alueen sähkönsiirrosta, jolloin vian sattuessa johtoa ei voi samalla tavalla korvata ja sähköjen palauttaminen voi kestää pidempään. Tällaiset tilanteet ovat kuitenkin harvinaisia ja olemme varustautuneet niihin hyvin, Jumppanen kertoo.

Verkon rakentaminen ja haastavat keskeytykset näkyvät hyvin harvoin tavallisissa kotitalouksissa. Mahdollisiin lyhyisiin sähkökatkoihin voi halutessaan varautua lukemalla paikallisten sähköjakeluverkkoyhtiöiden ohjeistukset sähkökatkosten varalle.

Haastavat keskeytykset ovat aina väliaikaisia. Valmistuessaan uudet voimajohdot vahvistavat verkkoa ja parantavat alueen sähkönjakelun luotettavuutta entisestään.