Search
Close this search box.

Hallitse ympäristöriskit – ota käyttöön ympäristöpakka

Jaa
Kantaverkon käyttö, kunnossapito ja rakentaminen vaikuttavat monella tavoin ympäristöön. Koska ympäristöturvallisuus on Fingridille elintärkeää, kokosimme aiheesta taskukokoisen tietopaketin, ympäristöpakan, joka kulkee kätevästi mukana työmaalla.

Ympäristöpakka on opas, johon on koottu tietoa siitä, miten rakentamis- ja kunnossapitotyössä kiinnitetään huomiota ympäristöriskien hallintaan, vähennetään maankäyttö- ja ympäristövaikutuksia sekä varmistetaan työntekijän ja ympäristön kannalta turvalliset työtavat. Opas on suunnattu Fingridin palvelutoimittajille, jotka tekevät urakointityötä voimajohtotyömailla, sähköasemilla sekä kansainvälisten rajayhteyksien rakentamisessa.

Ympäristöpakassa esitellään, mitkä ovat Fingidin vähimmäisvaatimukset palvelutoimittajille ympäristöasioiden huomioimisessa, kuten nimetyt ympäristövastaavat, työmaakohtaiset ympäristösuunnitelmat, kuvaus riskeistä ja niihin varautumisesta sekä ympäristöasioiden läpikäynti turvallisuussuunnittelussa. Samoin ohjeistetaan toiminta läheltä piti -tilanteissa tai ympäristövahingoissa. Kaikki vahinko- ja vaaratilanteet kirjataan sähköiseen Nordsafety-järjestelmään.

Ympäristöpakka sisältää lisäksi käytännönläheisiä ohjeita mm. seuraaviin tilanteisiin:

• toiminta kemikaalivuototilanteessa

• toiminta kaasuvuototilanteessa

• polttoaineiden, kaasujen ja muiden kemikaalien varastointi sekä kuljetus

• vahinkoihin varautuminen

• jätehuolto

• työskentely pohjavesialueilla ja vesistöjen läheisyydessä.

– Ympäristöturvallisuus on yhteinen asia, ja tavoitteisiin pääseminen edellyttää aktiivisuutta meiltä kaikilta. Ympäristöpakkaan on koottu toimintamme oleellisimmat ympäristöasioihin liittyvät ohjeet helposti lähestyttävään muotoon. Pakkoja kannattaa viedä esim. työmaiden taukotiloihin, jossa ne tavoittavat mahdollisimman monta lukijaa, asiantuntija Maija Nurmi Fingridistä vinkkaa.