Search
Close this search box.

YVA-hankkeissa on ruuhkaa

Jaa
Suunnitellun voimajohdon reitti voi muuttua, jos YVAn eli ympäristövaikutusten arviointi menettelyn aikana löytyy esimerkiksi merkittäviä luontoarvoja. Tällä hetkellä YVA-hankkeita on ruuhkaksi saakka.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyllä pyritään vähentämään tai kokonaan estämään suuren maastoa muokkaavan hankkeen haitallisia ympäristövaikutuksia. Usein selvityksen aikana löytyy asioita, jotka muuttavat hankkeen – Fingridin tapauksessa voimajohdon – sijaintia tai kulkureittiä.

Voimajohtohankkeessa ympäristövaikutusten arviointimenettely tehdään yleensä 400 kilovoltin voimajohdoille.

Ympäristövaikutusten arviointimenettely on järjestelmällisesti etenevä kokonaisuus, jota tekee monialainen työryhmä. Kokoonpanoon kuuluu esimerkiksi ympäristö-, luonto- ja maisemavaikutusten sekä sosiaalisten vaikutusten asiantuntijoita.

Luontoselvityksillä saadaan tietoon hankealueen huomioarvoiset luontotyypit sekä eläin- ja kasvilajit.

”Tyypillisesti luontoselvitysten yhteydessä tulee vastaan jokin direktiivilaji tai sen elinympäristö, ja sitten
pohditaan mahdollisia reittimuutoksia”, kertoo johtava konsultti Lauri Erävuori Sitowiseltä, joka on yksi ympäristövaikutusten arviointimenettelyitä tekevä konsulttitoimisto.

Arvioinnin ja raportoinnin tekee ulkopuolinen konsultti riippumattomuuden takaamiseksi.

Voimajohtohankkeissa Fingrid tilaa ympäristövaikutusten arviointimenettelyn, mutta arvioinnin sekä raportoinnin tekee ulkopuolinen konsultti riippumattomuuden takaamiseksi. Menettelyjä tekevät muun muassa kaikki isoimmat moniala- ja ympäristökonsulttitoimistot Suomessa.

Tuulivoima, tekijäpula ja talvi aiheuttavat ruuhkaa


Tällä hetkellä koko ympäristövaikutusten arviointimenettelyjen toimiala on ruuhkautunut. Syynä siihen on koko maassa menossa oleva voimakas tuulivoimabuumi, jonka tiimoilta on suunnitteilla tai käynnissä kymmeniä hankkeita ja hankeaihioita.

Ympäristövaikutusten arviointimenettely kestää keskimäärin reilun vuoden.

Ympäristövaikutusten arviointimenettely kestää keskimäärin reilun vuoden, mutta siinä voi mennä pidempäänkin. Sumaa kertyy myös siksi, että ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn kuuluvat suuritöiset luontoselvitykset eivät etene talvella, jolloin Suomen luonto on lumen ja jään peitossa.

Fingridin hankkeita ei kuitenkaan ole vielä viivästynyt YVA-suman takia. Hyvä ennakkosuunnittelu on avain siihen, että menettely saadaan vietyä läpi riittävässä aikataulussa.

”Meillä on nyt tehty kantaverkon kehittämis- ja investointisuunnitelmat vuoteen 2030 asti, joten myös ympäristövaikutusten arviointimenettelyt päästään tekemään ajoissa. Eri hankkeita voidaan tarpeen mukaan priorisoida, eli jotain voidaan siirtää ja jotain tehdään heti”, kertoo maankäyttö- ja ympäristöyksikön päällikkö Mika Penttilä Fingridistä.

Ruuhkaa lisää myös pula kokeneista YVA-osaajista, koska kyse on melko erityisestä ammattiosaamisesta. Uusia osaajia projektipäälliköiksi ja projektisihteereiksi saadaan työssäoppimisen kautta.

Ruuhkautuminen kasaa paineita myös viranomaispuolelle. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä valvoo ELY-keskus.

”Myös muiden viranomaisten palvelut ruuhkautuvat, joten lupia voi joutua odottamaan”, Penttilä huomauttaa.


Vuoropuhelua kaikkien osallisten kesken


YVAan saavat osallistua kaikki ne, joihin hanke vaikuttaa, eli kaikille osallisille kuuluu jakaa tietoa ja antaa mahdollisuus osallistua. YVAn aikana käydäänkin koko ajan keskustelua, eli tuloksiin reagoidaan jo menettelyn aikana, eikä vasta sen jälkeen. Usein on mahdollista esimerkiksi muuttaa suunniteltua voimajohtoreittiä tai tarkastella vaihtoehtoista reittiä, jos riittävän painava syy ilmenee.

Fingridin projektiryhmä on hankkeen kasvot sidosryhmille.

Fingridin projektiryhmä osallistuu aktiivisesti voimajohtohankkeiden YVA-menettelyihin ja on hankkeen kasvot sidosryhmille. Riippumaton konsultti vastaa vaikutusten arvioinnista, mutta Fingridin asiantuntijat osallistuvat prosessin aikana esimerkiksi yleisötilaisuuksiin ja viranomaisneuvotteluihin.

”Olemme voimalinjahankkeissa yhteystaho viranomaisille ja alueen yrittäjille sekä asukkaille. Vastaamme siitä, että tehty YVA-työ on riittävän laadukasta, ja käymme keskustelua alueen asukkaiden kanssa. Meiltä esimerkiksi lähti juuri toista tuhatta maanomistajakirjettä erään hankkeen tiimoilta”, Penttilä kuvailee.

Vuorovaikutus on olennainen osa menettelyä. Kaikkia näkökulmia kuunnellaan, vaikka niitä kaikkia ei aina
voidakaan huomioida.

”Maanomistajat saattavat nostaa esille, että luontoarvot kierretään mutta heidän maitaan ei. Näistä käymme aina keskusteluja tapaus kerrallaan, ja se kuuluu prosessiin”, Erävuori toteaa.

Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA)

– Menettelyllä pyritään vähentämään tai estämään isojen hankkeiden haitallisia ympäristövaikutuksia.

– Sitä edellytetään yleensä esimerkiksi voimajohto-, moottoritie-, kaivos-, jätteenkäsittelylaitos- ja tuulivoimalahankkeissa.

Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA)

  • Menettelyllä pyritään vähentämään tai estämään isojen hankkeiden haitallisia ympäristövaikutuksia.
  • Sitä edellytetään yleensä esimerkiksi voimajohto-, moottoritie-, kaivos-, jätteenkäsittelylaitos- ja tuulivoimalahankkeissa.

Kommentit

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *