Search
Close this search box.

Hankkeet jalkautuvat käytäntöön

Jaa
Pitkän linjan hankkeiden rinnalla Fingrid edistää useita käytännön hankkeita, jotka mahdollistavat uuden tuotannon liittämisen nykyiseen kantaverkkoon tai tarjoavat asiakkaille uusia sähköisiä palveluja.
Pitkän linjan hankkeita sekä käytännön hankkeita kommentoivat vanhempi asiantuntija Minna Laasonen ja rakentamispäälliköt Daniel Kuosa (vas.) ja Keijo Välimaa sekä ICT-johtaja Kari Suominen (takana).

Kantaverkkoyhtiön asiakkaille suunnattu extranetpalvelu, Oma Fingrid, on nykyisiä palveluja visuaalisesti havainnollisempi ja helppokäyttöisempi. Karttapohjatietoon perustuvia sähköisiä palveluita kehitetään yhdessä asiakkaiden kanssa.
– Aika-, paikka- ja päätelaiteriippumaton palvelu helpottaa esimerkiksi huoltotöiden suunnittelua selkeän karttanäkymän ansiosta, jolloin asiakkaille aiheutuvia jakelun keskeytyksiä pystytään vähentämään. Myös asiakkaan omien tietojen seuranta helpottuu, sanoo kehityspäällikkö Rami Saajoranta.

Notkeamman palvelun mahdolllistaa aiempien erillisten extranetien yhdistäminen yhdeksi kokonaisuudeksi.
RAC3 raiteilla on voimansiirtoprojekti, jonka tavoitteena on luoda uusi 400 kilovoltin siirtoyhteys Suomen ja Ruotsin välille Oulun seudulta Keminmaan kautta Tornionjoen yli Messaureen Pohjois-Ruotsiin.
– Yhteistyössä Svenska kraftnätin kanssa tavoitteena on investointipäätös vuoden 2020 loppuun mennessä, jotta siirtoyhteyden rakentaminen saataisiin valmiiksi vuonna 2025, sanoo rakentamispäällikkö Keijo Välimaa.

Tänä vuonna hankkeessa käynnistetään YVA-selvitys (ympäristövaikutusten arviointimenettely) Keminmaa–Tornionjoki -osuudella, mikä edellyttää useiden sidosryhmien kuulemista. RAC3-hanke on saanut EU:lta tunnustetun Project of Common Interest (PCI) -statuksen, mikä tarkoittaa, että hanketta pidetään oleellisena EU:n sisämarkkinoille ja EU:n energiapoliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Olkiluoto 3 verkkoon -hankkeella Fingrid valmistautuu maailman suurimman voimalaitosyksikön, TVO:n Olkiluoton 3:n joulukuussa 2018 alkavaan käyttöönottovaiheeseen. Kaupalliseen käyttöön OL3 saataneen toukokuussa 2019.
– Ennen käyttöönottovaiheen alkamista toteutamme järjestelmäsuojan ja huolehdimme, että kantaverkkokeskuksemme on valmistautunut uuden voimalaitoksen verkkoon tuloon, kertoo projektipäällikkö Minna Laasonen. Digitaalinen sähköasema -hanke koostuu pilottiasemasta, kunnonhallinnan IoT-ratkaisuista sekä suojaus- ja automaatiojärjestelmien ylläpitomallista. Pilottihankkeella tavoitellaan hankintasopimusta tämän vuoden aikana.
– Tulevaisuuden digitaalinen sähköasema on kompakti, turvallinen, ympäristöystävällinen, etäkäytettävä sekä kustannustehokas investointi- ja käyttökustannuksiltaan, visioi rakentamispäällikkö Daniel Kuosa.

Verkkosäännöt käytännöksi -hanke puolestaan kattaa liittymisen, verkon käytön ja markkinoihin liittyvät verkkosäännöt. Fingridin perustama Verkkosääntöfoorumi jakaa esimerkiksi tietoa siitä, miten verkkosäännöt tulevat vaikuttamaan asiakkaiden toimintoihin.
– Voimaantulleiden verkkosääntöjen käyttöönotto jatkuu 2020-luvulle, joten olemme vasta käyttöönoton alussa. Verkkosääntöjen ehdoista ja menetelmistä järjestetään julkisia kuulemisia, jotta sidosryhmät voivat vaikuttaa näihin ehtoihin ja menetelmiin. Kun regulaattori on hyväksynyt säännöt, ne otetaan käyttöön, sanoo suunnittelupäällikkö Ritva Hirvonen.

Henkilöstöä kehittävänä hankkeena on vastikään startannut Loikka-valmennusohjelma, jolla vahvistetaan Fingridin yrityskulttuuria energia-alan murroksessa.

– Kulttuurin keskiöön nousevat itseohjautuvuus, tuloksellisuus ja vaikuttavuus. Jokainen fingridiläinen on tulevaisuudessa oman työnsä toimitusjohtaja, kuvailee HRD-asiantuntija Riina Korpi.

Strategista HR-hanketta seurataan läpi vuoden johtoryhmätasolla saakka. •