Search
Close this search box.

Huomio linnut, voimajohto edessä!

Jaa
Fingrid asentaa voimajohtoihin palloja, heijastavia lintulätkiä ja spiraaleita, jotka ohjaavat linnut väistämään sähkölinjoja turvallisesti.

Voimajohdoissa näkee siellä täällä oranssinpunaisia tai mustia palloja. Pallot ovat huomiomerkkejä linnuille, jotta ne välttäisivät kohtalokkaita törmäyksiä johtoihin.

Suurimmassa törmäysvaarassa ovat lentokömpelöt suuret linnut, kuten joutsenet, hanhet, sorsat ja kurjet.

Merkinnöillä on vaikutusta, sillä tutkimusten ja tutkimusyhteenvetojen mukaan ne näyttävät vähentävän lintujen törmäyksiä 40–90 prosenttia verrattuna merkitsemättömiin vastaaviin johto-osuuksiin.

Esimerkiksi sähkövoimajärjestelmiin keskittyvä, kansainvälinen voittoa tuottamaton järjestö CIGREn tutkimuskomitea julkaisi vuonna 2022 raportin, jonka mukaan merkintöjen tehokkuus törmäysten vähentämisessä oli 34 prosentista 97 prosenttiin muun muassa lintulajin, merkintätavan, maan pinnanmuotojen, elinympäristön ja voimajohtotyypin mukaan.

Riskipaikat merkitään

Kun uutta linjaa rakennetaan, tehdään pienemmille, 110 kilovoltin johdoille ympäristöselvitys, jossa muun muassa tutkitaan linnustotietoja ja arvioidaan maastoista mahdollisia törmäyspaikkoja. Isoimmilla, 400 kilovoltin linjoilla, tehdään lakisääteinen ympäristövaikutusten arviointi YVA.

Arvioinnissa eri alojen asiantuntijat selvittävät voimajohdon vaikutukset niin ihmisiin, ympäristöön, luontoon, lintuihin, maisemaan kuin arkeologisiin kohteisiinkin.

Riskipaikkoja ovat etenkin lintujen pesimis- ja kerääntymispaikat, muuttoreitit ja kohdat, joissa lintujen ruokailu- ja yöpymispaikat ovat linjan eri puolilla.

”Siinä pyritään löytämään muun muassa riskipaikat, joissa linnut voivat törmätä johtoihin. Niitä ovat etenkin lintujen pesimis- ja kerääntymispaikat, muuttoreitit ja kohdat, joissa lintujen ruokailu- ja yöpymispaikat ovat linjan eri puolilla. Näihin riskikohtiin asennamme huomiomerkintöjä”, kertoo Fingridin vanhempi asiantuntija Tiina Seppänen.

Olemassa oleviin voimajohtoihin asennetaan huomiomerkintöjä, jos paikalliset asukkaat, lintuyhdistykset tai muut tahot ovat havainneet paikkoja, joissa linnut törmäilevät, on ollut läheltä piti -tilanteita tai voimajohdon alta on löytynyt loukkaantuneita tai kuolleita lintuja.

”Kun saamme tietoa näistä riskipaikoista, lähetämme tiedot ornitologille. Hän arvioi lintuhavaintoja, selvittää maastomuotoja ja lintujen lentoreittejä ja antaa sitten selvityksensä perusteella suosituksen, mille välille ja mihin voimajohdon kohtiin merkkejä asennetaan.”

Haasteena ovat olleet vesistöjen yli kulkevat riskipaikat.

”Jos siellä on ollut virtavesiä, jotka eivät talvella jäädy, on merkkien asentaminen veneestä ollut melko hankalaa. Nykyisin näissä kohteissa asennukset voidaan tehdä joko dronella tai helikopterilla”, Seppänen kertoo.

Palloja, lätkiä ja spiraaleja

Huomiomerkkeinä voimajohdoissa on pitkään käytetty oranssipunaisia ja mustia palloja, mutta nykyisin asennetaan linjan rakennusvaiheessa enimmäkseen punaisia spiraaleja.

Ne pysyvät hyvin johdossa kiinni ja kestävät sään vaihtelut, kun taas pallot saattavat silloin tällöin rikkoutua ja pudota maahan. Toisaalta pallojen hyvä puoli on mekanismi, jolla ne sulkeutuvat johdon ympärille. Siksi pallot voidaan asentaa maasta jännitteiseen johtoon. Spiraaleja sen sijaan voidaan asentaa vain uusiin johtoihin, joissa ei ole jännitettä. Asennus tehdään johtimissa kulkevasta vaunusta.

Pallojen ja spiraalien lisäksi uudempia huomiomerkkejä ovat tuulessa liikkuvat lintulätkät. Ne pystytään asentamaan jännitteisiinkin johtoihin helikopterilla ja dronella.

Kaikki merkit asennetaan virtajohtoja ylempänä kulkeviin ukkosjohtimiin. Huomiomerkit asennetaan noin 20 metrin välein, mutta koska linjoilla kulkee kaksi ukkosjohdinta, on limittäin asennettuja merkkejä 10 metrin välein.

Maanomistajan havainnot tärkeitä

Kun maanomistajan maille suunnitellaan uutta linjaa, käydään YVAn eli ympäristövaikutusten arvioinnin aikana Fingridin ja maanomistajan välillä vuoropuhelua reittivalinnasta ja linjan rakentamisesta.

”Silloin on hyvä ilmoittaa meille, jos on havainnut alueella pesiviä tai muuttomatkaavia lintuja, joille johdoista voisi olla vaaraa. Samoin meille kannattaa ilmoittaa, jos jo olemassa oleviin johtoihin on huomannut lintujen törmäävän tai on ollut läheltä piti -tilanteita”, Tiina Seppänen suosittelee.

Ilmoita riskipaikoista:
tiina.seppanen@fingrid.fi

Kommentit

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *