Search
Close this search box.

voimajohto

Sähköasema Vantaan Tammistossa
Kantaverkko

Sähköasemien ennätysmäinen investointiaalto

Fingridissä on käynnissä kahden vuoden aikana yli sata sähköasemahanketta, ja avointa projektikantaa on yli 430 miljoonan euron edestä. Iso tekijä buumin taustalla on vihreä siirtymä, kun Suomi siirtyy kohti hiilineutraalia taloutta.

Kantaverkko

Aurora Line on Fingridille vuosikymmenen tärkein investointi

Aurora Line eli Suomen ja Ruotsin välinen kolmas yhdysjohto Muhoksen Pyhänselästä Pohjois-Ruotsiin Messaureen etenee suunnitelman mukaisesti. Hankkeesta vastaavat yhteistyössä Fingrid ja Svenska kraftnät. Yhteys tulee laskemaan sähkön hintaa Suomessa.

Kantaverkko

Teollisen muotoilun valiot

Fingridin maisemapylväissä muotoilu lyö kättä vaativien teräsrakenteiden kanssa. Viimeisin näyttävä maamerkki, Viäntö, on nousemassa Kuopion Savilahteen.

Kantaverkko

Maanomistajien voimajohto-esitteet uudistettu

Fingridin maanomistajille suunnatut voimajohtoesitteet on uudistettu. Aiemmin esitteitä oli neljä, kaksi rakentamisvaiheesta ja kaksi valmiin voimajohdon ajalta. Jatkossa esitteitä on kaksi. 

Kantaverkko

Järvilinjan siirtokyky tuplaantuu

Oulusta Lappeenrantaan kulkevan Järvilinjan vahvistaminen 400 kilovoltin voimajohtoyhteydeksi on käynnistynyt kesän ja syksyn mittaan ympäristövaikutusten arviointien (YVA) suunnittelulla. Ensimmäisinä arvioidaan Vaala–Joroinen-hankkeen ja pohjoisemman Rovaniemi–Vaala-hankkeen ympäristövaikutukset.

Kantaverkko

Kantaverkon voimajohdot ilmakuvataan kesällä

Fingrid toteuttaa voimajohtojen ilmakuvaukset tulevana kesänä. Kuvattavana on noin 12 000 kilometriä voimajohtoja; näin laajamittaista kuvausta kantaverkolle ei ole aiemmin tehty. Loput, runsaat 2 000 kilometriä on kuvattu jo aiemmin.

Ympäristö

Voimajohtoreitti vaikuttaa maisemaan

Kun Fingrid suunnittelee voimajohtoreittiä, asiantuntijatiimi arvioi myös sen maisemavaikutuksia. Maisemalliset arvot voivat liittyä luontoon tai rakennettuun maisemaan ja historiaan. Esimerkiksi koski tai tehdasmiljöö voi olla arvokohde, jonka kohdalla reittivalintaa harkitaan tarkkaan.

Tässä kaikki artikkelit.