Search
Close this search box.

Hyviä käytäntöjä ja kehittämiskohteita

Jaa
Fingridissä työturvallisuus on jatkuvassa tarkastelussa. Sitä kehitetään yhdessä palvelutoimittajien kanssa. "Töistä täytyy päästä terveenä kotiin. Siksi tavoitteemme on nolla tapaturmaa", johtaja Timo Kiiveri Fingridistä sanoo.

Fingridissä on tehty pitkäjänteisesti työtä työturvallisuuden edistämiseksi, mikä näkyy sekä Fingridin että palvelutoimittajien toiminnassa. Turvallisuus on jatkuvassa tarkastelussa, ja siitä muistutetaan erilaisia kärkiä nostamalla, kuten viime vuonna Mieti ennen kuin toimit -kampanjalla.

”Tahtotilamme lähtee siitä, että töistä täytyy päästä terveenä kotiin. Siksi tavoitteemme on nolla tapaturmaa”, johtaja Timo Kiiveri sanoo.

Auditointi vuosittain

Viime vuoden lokakuussa auditoitiin Fingridin ISO 45001 -standardin mukainen työterveyden ja -turvallisuuden TTT-johtamisjärjestelmä. Keskeisenä tavoitteena oli selvittää, miten prosessit ja käytännöt vastaavat standardin, lainsäädännön ja yhtiön omia vaatimuksia.

Yritys voi tehdä sisäisen auditoinnin itse, mutta Timo Kiiveri pitää hyvänä, että ulkopuolinen taho haastaa: ovatko yhtiön prosessit, dokumentit, vaatimukset sekä toiminta ajantasaista ja löytyykö kehitettäviä asioita?

Auditoinnin teki LähiTapiola, sillä Fingridillä on siellä työtapaturma- ja ammattitautivakuutus, johon kuuluvat myös auditointipalvelut. Kolmivuotisen suunnitelman mukaisesti LähiTapiola auditoi vuosittain standardin keskeiset osiot, jotta saadaan kartoitettua TTT-johtamisen kokonaisuus.

Järjestyksessään toisessa auditoinnissa keskityttiin palvelutoimittajan ja tilaajan välisiin prosesseihin sekä yhteistyöhön.

LähiTapiolan henkilöriskienhallinnan johtavat asiantuntijat Jaana Luomanen ja Vesa Kynsijärvi perehtyivät Fingridin prosesseihin ja dokumentteihin. Sen jälkeen yhden päivän aikana haastateltiin 16 henkilöä. Haastatteluihin osallistui eri organisaatiotason edustajia, liiketoimintajohtoa, turvallisuusvalvoja, projektipäälliköitä ja työnjohtajia viideltä eri palvelutoimittajalta sekä Fingridistä.

Haastatteluista laadittiin auditointiraportti.

”Auditoinnissa ei ole tarkoitus etsiä vain poikkeamia standardin vaatimuksista.”

”Auditoinnissa ei ole tarkoitus etsiä vain poikkeamia standardin tai Fingridin omista vaatimuksista, vaan pyrimme tuomaan esille myös hyviä käytäntöjä ja mahdollisia kehityskohteita toimenpidesuosituksineen”, Kynsijärvi sanoo.

Osaamista jaetaan

Auditoinnin tuloksena havaittiin, ettei poikkeamia ollut. Sen sijaan kävi selkeästi ilmi, että Fingrid on monella tapaa työturvallisuuden edelläkävijäyritys.

”Se jakaa avoimesti turvallisuustietoaan ja -osaamistaan. Esimerkiksi verkkokoulutukset ja palvelutoimittajien työturvallisuusryhmään liittyvät muistiot ovat kenen tahansa hyödynnettävissä”, Luomanen sanoo.

Lokakuussa 2021 auditoitiin Fingridin ISO 45001 -standardin mukainen työterveyden ja -turvallisuuden TTT-johtamisjärjestelmä.

Eniten kehittämiskohteita löytyi viestinnästä.

”Palvelutoimittajat kokivat erittäin positiivisena, että he pääsevät vaikuttamaan yhteisiin turvallisuustavoitteisiin ja että toimintoja on muutettu heitä kuunnellen”, Luomanen kertoo.

Muutostilanteissa olisi kuitenkin varmistettava, että uudet käytännöt ovat kaikkien tiedossa.

Fingridissä, kuten monissa yrityksissä, on tilaajan ja toimittajan välillä useita rinnakkaisia järjestelmiä. Samat kirjaukset joudutaan tekemään moneen paikkaan osittain myös manuaalisesti. Kehittämistä vaatii varmistaminen, että havaintoihin reagoidaan oikea-aikaisesti ja että kaikilla on yhteinen tilannekuva.

Seurantaa ja korjausliikkeitä

”Fingridissä on aito halu kuunnella palvelutoimittajia ja osallistaa heitä turvallisuuden kehittämiseen”, Luomanen toteaa ja kertoo, että palvelutoimittajilta tuli myös ajatuksia yhteistyön parantamiseksi.

”Fingridissä on aito halu kuunnella palvelutoimittajia ja osallistaa heitä turvallisuuden kehittämiseen.”

”Niiden pohjalta yksi suosituksistamme on, että palvelutoimittajat keräävät omista organisaatioistaan ennalta niitä asioita, joita he haluaisivat käsiteltävän työturvallisuusryhmässä. Tällaista ei aikaisemmin ole tehty systemaattisesti.”

Miltä nollan tapaturman tavoite kuulostaa auditoinnin jälkeen?

”Monessa yrityksessä tavoite jää ilman konkretiaa, mutta Fingridissä on laadittu hyviä käytännön toimenpiteitä sen saavuttamiseksi. Toimenpiteiden vaikuttavuutta seurataan aktiivisesti ja tarvittaessa korjataan. Osittain juuri näistä syitä työturvallisuus onkin yrityksessä hyvällä tasolla”, Kynsijärvi sanoo.

Yhteinen asia

Destia ja Fingrid ovat tehneet yhteistyötä työturvallisuuden kehittämiseksi jo pitkään. Molemmat yritykset noudattavat ISO 45001 -standardia, mikä takaa sen, että ne toimivat työturvallisuudessa samoilla periaatteilla.

”Auditointi vielä varmisti sitä”, toteaa Destian Energiaverkot-liiketoiminnan johtaja Tapio Leskinen ja sanoo, että oli positiivista osallistua palvelutoimittajana hyvin sujuneeseen työturvallisuusauditointiin.

Leskinen pitää tärkeänä, että koko ketju, eli tilaaja, toimittaja ja alihankkijat, tunnistaa työturvallisuuden merkityksen, toimii sen mukaisesti ja kehittää sitä yhdessä.

”Laatujärjestelmät varmistavat tietyn tavan toimia. Pitkälti on kuitenkin kiinni työyhteisön arvoista ja asenteista, miten turvallisuus kentällä toteutuu.”

Kommentit

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *