Search
Close this search box.

Investointipäätöksillä varmistetaan vahvat siirtoyhteydet

Jaa
Fingrid on tehnyt investointipäätöksen Suomea halkovan 400 kilovoltin Metsälinjan rakentamisesta. Voimajohto kulkee Petäjävedeltä Muhokselle ja vahvistaa pohjois-eteläsuuntaisia sähkönsiirtoyhteyksiä.

Suomen sähkönkulutus on keskittynyt eteläiseen Suomeen, ja lähivuosien muutokset vain kasvattavat tarvetta siirtää sähköä pohjoisesta etelään. Fingridin hanke lisää huomattavasti sähkönsiirtokapasiteettia ja on siten yhteiskunnallisesti ja kansantaloudellisesti merkittävä.

Noin 300 kilometrin pituinen Metsälinja rakennetaan nykyisten voimajohtojen paikalle tai rinnalle. Hankkeeseen sisältyy myös kolmen sähköaseman laajennus, yhden purku sekä yhden uuden aseman rakentaminen voimajohtojärjestelyineen.

Metsälinjan hankkeet valmistuvat vuoteen 2022 mennessä. Hankkeen työllistävä vaikutus on noin 600 henkilötyövuotta.

Oulujoen verkkoa uusitaan vaiheittain

Fingrid on tehnyt päätöksen myös Oulujoen alueen verkon kehittämisestä. Työ aloitetaan uusimalla kaksi ja laajentamalla yhtä sähköasemaa sekä rakentamalla uusi voimajohto.

Verkon kehittämistä on suunniteltu tiiviissä yhteistyössä alueen sähköntuottajien ja  jakeluverkkoyhtiöiden kanssa. Alueella tuotetaan sähköä erityisesti vesivoimalla, ja nykyisten tuulivoimaloiden lisäksi suunnitteilla on uusia tuulivoimahankkeita.

Verkon uusimisen myötä kantaverkon jännitetaso alueella muuttuu 220 kilovoltista 110 kilovolttiin. Oulujoen verkkoa uusitaan vaiheittain vuosina 2020-2023.

Myös Imatran sähköasemaa ryhdytään uudistamaan. Imatrankosken historialliseen ympäristöön sijoittuva kantaverkon ensimmäinen sähköasema on edelleen tärkeä osa Etelä-Karjalan sähkönsiirtoverkkoa. Asema palvelee alueen vesivoimalaitoksia ja teollisuutta, ja siitä on rajayhteys Venäjälle.

Alun perin vuonna 1929 valmistunutta Imatran 110 kilovoltin asemaa on uusittu vuosien saatossa, mutta myös alkuperäisestä on jäljellä vielä joitakin perustuksia. Fingrid uusii Imatran sähköaseman historiallista ja suojeltua ympäristöä kunnioittaen. Hanke valmistuu 2020.

Havainnekuva Imatran sähköasemasta.