Search
Close this search box.

Kemikaaliturvallisuus etusijalla

Jaa
Fingridillä on noin 130 sähköasemaa, joiden kemikaaliturvallisuudesta huolehditaan tarkkaan. Vajaa puolet niistä on muunto­asemia, joilla kemikaaleja on merkittävästi enemmän kuin muilla asemilla.

– Sähköasemillamme on erilaisia laitteita, kuten muuntajia, joissa on eristysaineena öljyä. Öljymäärät vaihtelevat sähköaseman koosta riippuen, mutta suurimmillaan määrät ovat useita satoja tonneja. Lisäksi sähköasemilla on vähäisiä määriä akkuhappoja ja jäähdytysaineita. Varavoimalaitoksissa varastoidaan kevyttä polttoöljyä aseman 36 tunnin yhtämittaiseen ajoon, Fingridin asiantuntija Maija Nurmi kertoo.

Merkittävimmät kemikaaliriskit ovat vuoto ja tulipalo.

– Polttoainesäiliöt ja tehomuuntajat ovat aina suoja-altaan päällä, ja altaaseen mahtuu kaikki neste, joka laitteessa on. Sähköasemat ja varavoimalaitokset ovat miehittämättömiä, ja siksi on tärkeää, että laitteet on varustettu hälytysanturein, jotka hälyttävät kantaverkkokeskukseen vikatilanteissa. Palotilanteisiin on varauduttu esimerkiksi viivästysaltain, jonne öljyinen sammutusvesi kerätään. Palokunta kerää öljyisen veden altaasta talteen, eikä se joudu vesistöön. Jokaisella asemalla ja laitoksella on lisäksi runsaasti imeytysvälineitä ensitorjuntaan, jos vahinko sattuu.

Korian sähköasemaa uusitaan parhaillaan, ja samalla aseman kemikaaliturvallisuus päivitetään Fingridin sähköasemien nykytason mukaiseksi.

– Muuntajan alla olevat suoja-altaat ovat hyvässä kunnossa, joten niitä ei tarvitse uusia, mutta vesityslinjaston öljynerottimet uusitaan. Ne estävät öljyn joutumisen vesistöihin. Suoja-altaat ovat taivasalla ja niihin kertyy sadevettä, joten altaat pitää säännöllisesti vesittää. Vedet johdetaan öljynerottimen jälkeen vielä viivästysaltaan kautta, ennen kuin ne päästetään purkuojaan. Viivästysaltaalla voidaan estää öljyisen veden pääsy luontoon palotilanteiden lisäksi myös silloin, jos öljynerotin jostain syystä vikaantuisi, Nurmi toteaa.