Search
Close this search box.

Marjo Miettinen: Lähes täydellinen siirtovarmuus

Jaa
Fingridin 20-vuotisjuhlan juhlapuhuja, EM Groupin omistaja ja hallituksen jäsen Marjo Miettinen kertoo näkemyksiään Fingridin merkityksestä ja sähkömarkkinoiden tulevaisuudesta.

Ensto_board_marjo_miettinen– Sähköverkko on teollistuneen tietoyhteiskunnan energiaselkäranka. Sähkö on täysin välttämätön energiamuoto, jonka puuttuminen lamaannuttaisi arkemme ja pysäyttäisi tietotekniikkaan perustuvat palvelut. Sähköä on oltava saatavilla aina ja riittävästi. Lähes 100 % siirtoverkon siirtovarmuus osoittaa Fingridin onnistuneen perustehtävässään eli voimajärjestelmämme ylläpidossa, Marjo Miettinen toteaa.

EM Groupiin kuuluva Ensto osallistuu sähkön turvalliseen välittämiseen loppukuluttajalle asti.

– Fingrid on Suomen hetkellisen tehotasapainon ylläpitäjän roolinsa vuoksi hyvin keskeisessä asemassa Suomen voimajärjestelmässä. Rooli vain entisestään korostuu uusiutuvien, vaikeammin ennustettavien sähköntuotantomuotojen osuuden kasvaessa. Sähkö on teollistuneen tietoyhteiskunnan, digitalisaation ja kehittyneiden palvelujen perusta. Monipuolinen tuotantorakenne, tehokas jakelu ja teknologiakehityksen avaama valtava päästöttömän energian potentiaali tekevät sähköstä valtaenergialähteen.

Energiatehokas tulevaisuus on yhä sähköisempi

– Sähköiset ratkaisut korvaavat energiatehottomampia sekä ympäristön ja kansantalouden kannalta heikompia fossiilisiin polttoaineisiin perustuvia järjestelmiä. Näin tapahtuu sekä teollisuudessa että liikenteessä, jossa sähköenergian käyttö on voimakkaassa kasvussa. Valaistuksessa LED-teknologia on lähes kokonaan syrjäyttänyt perinteiset valonlähteet uudiskohteissa. Tulevaisuuden energiatehokkaita rakennuksia ja sähköistä liikennettä palveleva sähköverkko on älykäs markkinapaikka, Miettinen visioi.

Avointen siirtoyhteyksiemme kautta Suomi on osa eurooppalaista sähkömarkkinaa.

Muiden maiden tukipolitiikka vaikuttaa välillisesti meihinkin ja haastaa meidät miettimään markkinamme toimivuutta ja etenkin kapasiteetin riittävyyttä.

Uusiutuvien energiamuotojen osuus Suomen energiatuotannosta on noin 45 % vesivoiman muodostaessa valtaosan.

– Energiaturvallisuus on tältä osin vahvasti omissa käsissämme. Tuuli- ja aurinkoenergian osuus kokonaisuudesta on alle 5 % ja on ennakoitavissa, että niiden osuus kasvaa. Tuuli- ja aurinkoenergian ennakoitavuus lisää paineita tehotasapainon ylläpidolle ja haastaa Fingridin hakemaan ratkaisuja uusiutuvien määrän lisäämiseksi edelleen. Tarve kasvaa kysyntäjoustolle, joka sovittaa kulutuksen ja tuotannon yhteen markkinalähtöisemmin. Energiatarkastelun rinnalle nousee vahvemmin kysymys myös tehotasapainosta, Miettinen muistuttaa.