Search
Close this search box.

Korkealla työskentelyyn lisäturvaa sähköasemilla

Jaa
Fingrid käynnisti keväällä hankkeen, jonka päämääränä on parantaa korkealla työskentelyn turvallisuutta sähkö­asemilla. Tavoitteena on löytää koekiivettävistä rakenteista kehityskohteita ja löytää hyviä käytäntöjä korkealla työskentelyyn.

Fingridin keväällä 2021 käynnistynyt työturvallisuus­hanke keskittyy sähköasemilla tapahtuvaan ­korkealla työskentelyyn. ­Toiminta alkoi koekiipeämisillä, ­joita tehdään tämän vuoden aikana yhteensä ­kuudella sähkö­asemalla. Asemien joukossa on avokytkin­laitos, GIS-asema ja HVDC-asema. Tarkoituksena on kartoittaa mahdollisimman laajasti erilaisia kiivettäviä rakenteita.

”Hankkeen aikana on tarkoitus löytää hyviä ­käytäntöjä, joita voidaan jakaa eteenpäin. Samalla kartoitetaan kehityskohteet”, Fingridin sähköasemien kunnonhallintapäällikkö Timo Heiskanen kertoo.

Ensimmäinen koekiipeäminen suoritettiin toukokuussa Keminmaan sähköasemalla. Kuvassa sähköasentaja John Salonen (vas.) ja Kärnä Oy:n korkealla työskentelyn hankkeen konsultti Esa Kärnä.

Koekiipeämisissä kiivetään esimerkiksi päämuuntajan kannelle tikkaita pitkin ja selvitetään turvalliset tavat käyttää olemassa olevia rakenteita. Samalla selvitetään rakenteiden kehitystarpeita; onko putoamissuojainten kiinnityspisteitä riittävästi ja ovatko ne oikeissa paikoissa. Aivan kaikkiin rakenteisiin ei tarvitse kiivetä, koska tiettyjä laitteistoja voi tarkastella maasta tai henkilönostimesta käsin.

Mikäli selkeitä turvallisuuteen vaikuttavia epäkohtia löytyy, tehdään suunnitelma niiden korjaamiseksi.

”Olennaista on ottaa palvelutoimittajat mukaan kehitystyöhön, sillä turvallinen työskentely on kaikkien yhteinen päämäärä.”

Keminmaan sähköaseman koekiipeäminen käsitti sarjakondensaattorin lavalle kiipeämisen ja siellä työskentelyn.

Asiantuntijan opeilla entistä turvallisempia ratkaisuja

Kärnä Oy on erikoistunut korkealla ­putoamisvaarallisella alueella tehtävien töiden koulutuksiin. Yritys on aikaisemmin järjestänyt Fingridin työmailla esimerkiksi loukkaantuneen alas laskemisen koulutuksia. Esa Kärnä toimii korkealla työskentelyn hankkeessa konsulttina.

Kiipeämisten yhteydessä tarkastellaan erilaisia ­ratkaisuja, joilla putoamissuojaimet voidaan kiinnittää mahdollisimman hyvin. Tarkoituksena on mahdollistaa aina kiinni -menetelmän sujuva käyttö, jotta kiipeäminen sekä korkealla tehtävä työ ja liikkuminen on turvallista ja mahdollisimman ergonomista. ­Lisäksi selvitetään, millä tavoin loukkaantuneen alas laskeminen on paras toteuttaa hätätilanteessa.

Keminmaan sähköasemalla rakenteet ovat asianmukaiset, mutta esimerkiksi tikkailta poistumisen yhteyteen tarvitaan lisää kiinnityspisteitä.

Useimmat koekiipeämisistä tehdään syksyllä 2021. ­Keväällä toteutettiin jo kiipeäminen Keminmaan sähköase­malla, jossa tehtävänä oli sarjakondensaattorin lavalle meno tikkailla ja lavalla työskentely.

”Kyseisellä laitoksella varsinaisia rakenteita ei tarvitse muuttaa, mutta tikkailta poistumisen yhteydessä tarvitaan ­lisää kiinnityspisteitä ja myös kipinäkopille kulkemisessa kiinnityspisteiden paikat tarkistetaan”, Kärnä kertoo.

Koekiipeämisessä mukana ollut sähköasentaja John ­Salonen Omexomilta kertoo koekiipeämisen sujuneen odotetusti.

”Kiipeämiset ovat osa lähes jokapäiväistä työtä. Tilaisuudessa tutustuttiin uusin, vaihtoehtoisiin putoamissuojauksen menetelmiin, jotka vaikuttivat hyviltä. Tuntuu hyvältä huomata, että tilaajaa kiinnostaa työturvallisuuden kehittäminen.”

Koekiipeämisten yhteydessä Kärnä Oy tekee vaarojen tunnistuksen ja riskien arvioinnin kiivettävistä ­rakenteista. ­Yritys tuottaa selvitysten pohjalta kiipeämisohjeistuksen sekä tarvittaessa muutosehdotuksia kiivettyihin rakenteisiin ja ­putoamissuojainten kiinnityspisteisiin. Laadittua selvitystä voi hyödyntää muun muassa putoamissuojaussuunnitelman laatimisessa.

Muistilista korkealla työskentelyyn

  • Kiipeäminen, ylhäällä liikkuminen ja laskeutuminen tehdään aina suunnitellusti.
  • Putoamissuojaimien on oltava oikeanlaiset, tarkastetut ja niiden kunto on tarkistettava.
  • Toimi putoamissuojaussuunnitelman mukaisesti.
  • Muista aina kiinni -menetelmä.
  • Huolehdi pelastusvalmiudesta. Paikalla on oltava kaksi alaslasku-koulutuksen saanutta henkilöä tai alhaalla yksi pelastuskoulutuksen saanut henkilö, sekä kummassakin tapauksessa pelastuslaitteisto.

Voimajohtotyöskentely oli ­keskiössä ­aikaisemmassa Korkealla työskentely ­Fingridin voimajohdoilla -hankkeessa, jossa kehitettiin pylväissä kiipeämisen turvallisuutta. Tuloksena tuotettiin eritelmä Turvallinen työskentely Fingridin pylväissä, jossa on kuvattuna muun muassa putoamissuojainten kiinnityspisteet pylväissä. Toimittajat laativat eritelmän pohjalta putoamissuojaussuunnitelmat, joissa on huomioitu projekti- ja sopimuskohtaiset asiat.

Kommentit

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *