Search
Close this search box.

Kulkuaaltomittarit osoittavat entistä tarkemmin vian sijainnin

Jaa
Pohjois-Suomen 220/110 kV:n sähköasemille asennetaan kuluvan syksyn aikana kulkuaaltomittarit. Tarkemman vianpaikannuksen lisäksi laitteet paljastavat myös piileviä vikoja, jotka voidaan korjata ennen todellisen vikatilanteen syntymistä. Mittarit ovat Qualitronin valmistamia ja ne asentaa Siemens.

Nyt allekirjoitetun asennus- ja suunnittelusopimuksen arvo on noin 140 000 €. Kulkuaaltomittarit otetaan käyttöön marraskuuhun mennessä. Hankinta sisältää 18 kulkuaaltomittarin asennuksen 17 Pohjois-Suomen sähköasemalle.

Kulkuaaltomittarit asennetaan mittaamaan 220 kV:n ja 110 kV:n voimajohtokenttiä. Tämä mahdollistaa tarkan vianpaikannuksen 65:lle voimajohdolle. Qualitrolin valmistamien kulkuaaltomittarien tarkkuus on teoriassa 60 m, mutta käytännön tasolla laitteilla saavutetaan 1-2 pylvään vianpaikannustarkkuus. Aiemmin erikseen hankittujen mittareiden arvo on noin 240 000 €.

Kulkuaaltomittauksella kyetään havaitsemaan myös verkossa piilevät viat. Esimerkiksi likainen eristin aiheuttaa transienttipiikkejä ennen todellista eristinkykynsä menettämistä. Kulkuaaltomittauksella nämä voidaan havaita ja korjata ennen todellisen vikatilanteen syntyä.

Tavoitteena on saada koko maanlaajuinen 220/110 kV verkko kulkuaaltomittauksen piiriin lähivuosien aikana. Työt aloitetaan Pohjois-Suomesta, koska Pohjois-Suomen sammutettu verkko aiheuttaa suurimmat ongelmat käytössä olevalle vianpaikannukselle.