Search
Close this search box.

Liekkiloukku tukahduttaa nestepalot

Jaa
Fingridin Ulvilan sähköaseman muuntajan suoja-altaalle on valmistunut uudentyyppinen Liekkiloukku-kansiratkaisu, joka on innovatiivinen tapa tukahduttaa onnettomuuksista ja vahingoista johtuvat nestepalot.

Liekkiloukun keskeisiä etuja ovat testattu palontukahduttaminen sekä muuntajan suoja-altaan kunnossapitoa helpottava, helposti purettava rakenne. Liekkiloukku päästää palavan nesteen lävitseen ja tukahduttaa sen alapuolelleen. Erillistä mekaniikkaa tai kemikaalia ei tarvita vaan Liekkiloukun rakenne aiheuttaa nestepalolle epäedulliset olot.

Liekkiloukun käyttökohteita ovat ensisijaisesti suurjännitemuuntajien valuma-altaat, siirrettävät palavien nesteiden valuma-altaat sekä palavien nesteiden siirto ja varastointi. Fingridin toteutus on tuotteen ensimmäinen.

Liekkiloukun on kehittänyt Fintekra Oy. Tuotteen kehitykseen ovat osallistuneet Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Kuopion Pelastusopisto, VTT sekä Fingrid. Liekkiloukulle on vireillä kansainvälinen patentti.

Lue lisää: fintekra.fi/liekkiloukku/