Search
Close this search box.

Lisätyömaadoituksesta ei voi tinkiä

Jaa
Fingridillä on lisätyömaadoituksia varten tarkat työturvallisuutta lisäävät säännöt.

Fingridin sähkölaitteiston käytön johtaja Jani Pelvo muistuttaa, että suurjännitelaitteistoilla työskennellessä pitää noudattaa tarkkaa protokollaa.

”Ensin asentajaryhmän on varmistettava, että se on oikeassa kohteessa. Sen jälkeen varmistutaan kohteen käyttöjännitteettömyydestä.”

Seuraavaksi vuorossa on lisätyö­maadoittaminen, joka johtaa lataus­jännitteen maahan.

”Suurjännitelaitteistosta ei pystytä koskaan kytkemään pois kaikkea jän­nitettä, sillä siihen indusoituu lähellä sijaitsevista käyttöjännitteisistä osista niin sanottua latausjännitettä. Tämä voi olla suuruudeltaan hengenvaaral­lista.”

Tuplasti turvallisuutta

Lisätyömaadoituksessa maaliitin kyt­ketään maadoitettuun rakenteeseen ja virtatieliittimet työmaadoitussauvalla maadoitettaviin kohteisiin.

Fingridin voimajohtojen lisätyö­maadoitussäännön mukaan yksi lisätyömaadoitusväline kytketään niin, että se näkyy työkohteeseen ja toinen työkohteesta enimmillään kilometrin päähän. Tuplavarmistus lisää turval­lisuutta.

”Myös sähköasemalle vaaditaan lisätyömaadoitus, jos työkohde on yli 50 metrin päässä kytketystä päätyö­maadoituksesta.”

Fingrid edellyttää, että kaikki sen palveluntoimittajat noudattavat ohjeistuksia.

”Voimajohdon rakentaminen on suunniteltava niin, että lisätyömaa­doitus huomioidaan kaikissa työvaiheissa. Kun esimerkiksi voimajohto katkaistaan, lisätyömaadoitukset on tehtävä katkoskohdan molemmille puolille.”

Tarkkaa kirjanpitoa, testejä ja koulutuksia

Destian projektijohtaja Teemu Palo­saari kertoo, että he noudattavat tarkoin Fingridin ohjeistusta. Destialla
on myös omia turvallisuutta lisääviä käytäntöjä:

”Teemme lisätyömaadoituksista aina suunnitelman, jonka hyväksy­tämme Fingridillä. Asentajaryhmäm­me tekevät itse lisätyömaadoituk­set, hoitavat pääsääntöisesti myös maadoitusten poiston sekä kirjaavat
tarkoin ylös pylväspaikat, päivämäärät ja töiden tekijät.”

Destiassa ollaan ottamassa käyttöön järjestelmää, jossa lisätyö­maadoitukset merkitään bluetooth­-tageilla.

”Se antaa toteutuneista asennuk­sista entistä kattavampaa tietoa.”

Asentajat tarkistavat viikoittain, että autokohtaiset työvälineet toimivat moitteettomasti.

”Maadoituksista keskustellaan päivittäin työvaiheita suunniteltaessa, aloituspalavereissa, työmaan turvavarteissa ja henkilökunnan koulutuk­sissa”, Palosaari kertoo.

Kommentit

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *