Search
Close this search box.

Mikä on sähköjärjestelmän mitoittava vika?

Jaa
Fingridin Minna Laasonen nojaa pylvääseen
Sähköjärjestelmän mitoittavaan vikaan varaudutaan etukäteen. Keskeistä tässä ovat riittävät reservit ja sähkönsiirron hallinta, kertoo vanhempi asiantuntija Minna Laasonen Fingridistä.

1. Mikä on mitoittava vika?

Sähkövoimajärjestelmässä sähkön kulutuksen ja tuotannon on oltava koko ajan tasapainossa. Sähköjärjestelmään voi kuitenkin tulla äkillisesti jokin vika, jonka seurauksena esimerkiksi sähkön tuotantoa on merkittävästi vähemmän.

Tällöin sähkönkulutus ja tuotanto pitää tasapainottaa nopeasti, jotta sähköjärjestelmän toiminta voi jatkua häiriöttä. Siksi on määritettävä se, mikä on yksittäisen vian aiheuttama suurin sallittu tehomuutos, jonka tapahtumiseen varaudutaan etukäteen.

Käytännössä tällä tarkoitetaan sitä, millaisen tehomuutoksen sähköjärjestelmä kestää, jos suurin yksittäinen voimalaitos vikaantuu ja irtoaa verkosta äkillisesti. Suomen sähköjärjestelmässä suurin sallittu tehomuutos voimalaitoksen liitynnässä on 1 300 megawattia.

2. Miten mitoittaviin vikoihin varaudutaan?

Fingrid varautuu mitoittaviin vikoihin kahdella tavalla. Ensinnäkin sähkön kulutuksen ja tuotannon tasapainottamista varten hankimme riittävän määrän reservejä sekä pohjoismaisesti että kansallisesti.

Reservit ovat käytännössä korvaavaa aktivoituvaa tehoa. Niitä voivat tuottaa laitokset, jotka kykenevät muuttamaan tehoaan nopeasti. Tällaisia ovat esimerkiksi vesivoimalaitokset, akut tai tuulivoima. Myös sähkön kulutus voi tarjota reservejä.

Toinen tärkeä asia varautumisessa on siirtojen hallinta. Jos esimerkiksi Etelä-Suomesta irtoaa verkosta suuri voimalaitos, ensimmäiset minuutit suurin osa korvaavasta tehosta saadaan muista Pohjoismaista vaihtosähköyhteyksien kautta.

Koska Suomi on yhteydessä muihin Pohjoismaihin Pohjois-Ruotsiin menevillä kahdella vaihtosähköyhteydellä, meillä on oltava näillä johdoilla jäljellä korvaavalle teholle riittävästi siirtokapasiteettia. Mitoittavaa vikaa vastaavan tehon siirtyminen on huomioitava myös Suomen
sisällä, erityisesti Pohjois- ja Etelä-Suomen välisessä siirrossa.

3. Voiko sähköjärjestelmään tulla mitoittavaa vikaa?

Sähköjärjestelmässä voi milloin tahansa tapahtua vika, jonka aiheuttama tehomuutos vastaa mitoittavaa vikaa. Suomessa suurin sallittu mitoittava vika eli 1 300 megawattia voi tällä hetkellä aiheutua vain Olkiluoto 3:n äkillisen vikaantumisen seurauksena. Tulevaisuudessa sellainen voisi aiheutua myös esimerkiksi suuren merituulipuiston kantaverkkoon yhdistävän liityntäjohdon vikaantuessa.

Koska varaudumme huolellisesti koko ajan mitoittavaan vikaan, sen seurauksena ei tapahdu mitään ihmeellistä. Verkon käyttötilanne ja reservit on suunniteltu niin, ettei kuluttajien tai asiakkaidemme tarvitse olla asiasta lainkaan huolissaan.

Kommentit

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *