Search
Close this search box.

Miksi datahallinta on tärkeää energia-alalla?

Jaa
Asiantuntijana Fingridin liiketoiminnan kehityspäällikkö Mikko Järvenpää.

Mitä tarkoittaa datahallinta energia-alalla?

Data on kriittisen tärkeää pääomaa, digitalisaation perusta ja laadukkaan asiantuntijatyön edellytys. Energiamurros vaatii panostuksia datan keskittämiseen, jalostamiseen ja jakamiseen. Automatisoimalla prosesseja datan avulla saavutetaan kustannustehokkuutta ja aikasäästöjä. Sähkön tuotanto ja kulutus täytyy pitää tasapainossa ja sähkömarkkinat vaativat parempaa tilannekuvaa. Myös omaisuudenhallinnan kannalta on tärkeää panostaa fyysisen verkon digitaalisen kaksosen rakentamiseen. Viime kädessä kyse on varmasta ja edullisesta sähköstä asiakkaillemme.

Onko datan hallinnan ja laadun merkitys muuttunut ajan myötä?

Käynnissä oleva energiamurros tekee reaaliaikaisen ja todenmukaisen tiedon saatavuuden entistä tärkeämmäksi. Uusiutuvan energiatuotannon lisääntyessä muun muassa ennustamiseen käytettävän datan laadun ja saatavuuden merkitys kasvaa. Älykkäät sähköverkot ja sektori-integraatio vaativat toimiakseen dataa. Sähkömarkkinat toimivat kunnolla vain, jos kaikilla on sama data edessään. Datan päivittämisen sykliä nopeuttaa esimerkiksi varttitaseeseen siirtyminen.

Kenen vastuulla datahallinta on Fingridissä?

Jokainen Fingridissä työskentelevä tuottaa dataa ja käyttää sitä, ja näin ollen datahallinta on tietyllä tapaa jokaisen vastuulla. Yhtiön datapääoma on jaettu tietoalueisiin, joiden kehittämistä koordinoi datanhallintaryhmä. Tietoalueen omistajien velvollisuus on varmistaa kyseisen tietoalueen data palveluna asiakkaillemme ja omaan käyttöömme. Kullakin tunnistetulla yhtiön kannalta keskeisellä tiedolla on nimetty tietovastaava, joka vastaa tiedon laadusta ja saatavuudesta yli yksittäisten järjestelmien ja prosessien. Fingridillä on myös erillisiä analytiikan ja teknisen datatyön vastaavia.

Kuka dataa käyttää?

Koko Fingridin organisaatio käyttää tuottamaamme dataa. Asiakkaat sekä tuottavat dataa yhteiseen järjestelmäämme että käyttävät sitä Oma Fingrid -palvelun kautta. Asiakaspalveluumme kuuluu avoin data -palvelu. Myös palvelutoimittajat tuottavat ja käyttävät jaettua dataa. Viranomaisyhteistyössä myös jaamme tietoa säännöllisesti esimerkiksi Energiavirastolle.

Mitä datahallinta on? Katso videomme:

www. youtube.com/user/FingridOyj

 

 

Onnistuneita Fingridin datahallinnan esimerkkejä:

Omaisuusdatan hallinta

Fingridin yksikön päällikkö Marcus Stenstrand: Kantaverkon digitaalista kaksosta pitää hoitaa samalla vaatimustasolla kuin fyysistä verkkoa, ja datamallin on aina oltava linjassa fyysisen verkon kanssa. Kaikki Fingridin päätöksenteko perustuu dataan, jota meillä on eri järjestelmissä. Parhaimpienkaan asiantuntijoiden päätökset eivät ole sen parempia kuin datan laatu. Dataa on IoT:n myötä valtavasti, ja sitä käytetään erittäin sofistikoituneesti eli sille tehdään varsin paljon laskentaa, jotta siitä saadaan merkittäviä tuloksia.

Verkkokartta

Fingridin erikoisasiantuntija Pasi Turunen: Verkkokartta on hyvä esimerkki omaisuusdatan hallinnasta. Se on sovellus, jonka avulla esitetään kartalla Fingridin omaisuudenhallinnan ELVIS-järjestelmässä olevia tietoja visuaalisesti. Kun tieto muutetaan ELVIS-järjestelmään, se siirtyy automaattisesti verkkokarttaan. Verkkokarttaa käyttävät Fingridin työntekijät, kantaverkon kanssa työskentelevät palvelutoimittajat ja asiakkaamme. Näemme toisillemme jakamamme tiedon, ja voimme korjata virheellisen datan. Visuaalisesti esitetty data nostaa virheet selkeästi esiin. Käyttäjillä on sama, luotettava, ajantasaisesti päivittyvä data käytössään.

kartta.fingrid.fi 

Partnereiden Oma Fingrid

Fingridin projektipäällikkö Hannu Hätönen: Ensisijaisesti palveluntoimittajille tarkoitettu Partnereiden Oma Fingrid toimii tiedonvaihdon alustana sähköasema- ja voimajohtoprojektien sekä kunnossapitoprojektien läpiviennissä. Partnereiden Oma Fingrid on yhteydessä muihin Fingridin dokumentinhallintajärjestelmiin, ja tieto siirtyy automaattisesti näiden järjestelmien välillä. Näin ollen jokaisella tietoa tarvitsevalla on sama, ajantasainen tieto käytettävissään, eivätkä eri versiot samasta dokumentista sekoita asiaa. Kehitämme jatkuvasti tätä viime vuonna aloitettua palvelua, jotta sen toiminnallisuus paranee.

partners.fingrid.fi

Kommentit

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *