Search
Close this search box.

Monopolin hyvä brändi ja maine on kaikkien etu

Jaa
Kantaverkkoyhtiö Fingrid toimii monopolina ja sen brändi on tutkitusti hyvä – mutta mihin monopoli tarvitsee brändiä, kysyy blogikirjoituksessaan toimitusjohtaja Jukka Ruusunen.
Fingridin toimitusjohtaja Jukka Ruusunen

Brändi muodostuu imagon ja maineen liitoksesta. Imago on yrityksen itsestään luomaa kuvaa ja maine muiden käsitys yhtiön todellisesta tavasta toimia. Kantaverkkoyhtiö Fingrid toimii monopolina ja sen brändi on tutkitusti hyvä. Mihin monopoli tarvitsee brändiä, eihän sillä edes ole kilpailijoita?

Kantaverkkoyhtiöillä on erityinen rooli yhteiskunnassa, niin Suomessa kuin maailmallakin. Niille on annettu vastuu yhteiskunnan toimivuuden kannalta elintärkeästä sähköjärjestelmän toiminnasta. Roolissaan kantaverkkoyhtiöt ovat tiukasti säänneltyjä monopoleja.

Monopoliroolista ja lakisääteisistä velvoitteista seuraa tyypillisesti, että organisaation toimintaa johdetaan sisältä päin tulkitsemalla ja päättelemällä itse, mitkä ulkopuolisen maailman tarpeet ja odotukset monopolille ovat. Toiminnan kehittämisessä ei juuri kuulla ulkoisten sidosryhmien mielipiteitä, kun on helppo mennä monopoli-kilven taakse suojaan. Maine ja brändi eivät kuulu monopolin sanavarastoon. Tyypillisesti monopoliin liitetään adjektiivit: ylimielinen, tehoton, ei innovatiivinen. Perinteisesti kantaverkkoyhtiöt eivät ole tunnistaneet käsitettä ”asiakas”, vaan on puhuttu sähköverkkoon ”liittyjistä” tai ”kuormasta”.

Monopolin – siinä missä muidenkin organisaatioiden – olemassaolo ja menestys ovat ulkoisten sidosryhmien käsissä. Organisaation maine heijastuu suoraan ihmisten organisaatioita kohtaan tuntemaan luottamukseen ja haluun toimia organisaation kanssa. Hyvämaineinen yritys saa parempia työntekijöitä, tyytyväisempiä asiakkaita, edullisempaa pääomaa ja yhteiskunnan tuen. Luottamuksen menettäminen voi pahimmillaan johtaa yhteiskunnallisen hyväksyttävyyden menettämiseen.

Fingridin näkökulmasta yhteiskunnan luottamus ja tuki ovat elämän ja kuoleman kysymyksiä. Yhteiskunta pystyy milloin vain sääntelyä muuttamalla puuttumaan kantaverkkoyhtiön toimintaan, jos yhtiö ei toteuta sille annettua tehtävää. Tästä johtuen kantaverkkoyhtiön tulee kiinnittää erityistä huomiota maineeseensa. Maineen ja myös brändin on ehdottomasti kuuluttava modernin monopolin sanavarastoon. Maineenhallinnan on oltava osa strategista johtamista. Toisaalta vaikka kantaverkkoyhtiö ei olisikaan itse kiinnostunut maineestaan, se syntyy joka tapauksessa yhtiön ulkopuolella. Yhtiö voi itse valita, haluaako se vaikuttaa tähän maineeseen vai ei.

Fingridin näkökulmasta hyvän maineen ylläpito tarkoittaa, että sidosryhmiä kuullaan ja asioita kehitetään sidosryhmien tarpeiden pohjalta – ei yhtiön sisältä päin. Maine pohjautuu tekoihin – ei puheisiin. Fingridin on kyettävä osoittamaan, että se on ”erilainen monopoli”: tekee nöyrästi työtä suomalaisen yhteiskunnan hyväksi ja on asiakaslähtöinen, tehokas ja innovatiivinen. Kolme viimeistä adjektiivia määrittelevät yhtiön itse tavoitteleman imagon ja erottavat meidät monopoleihin liitetyistä ennakkokäsityksistä. Uimme vastavirtaan perinteisten monopolikäsitysten virrassa. Mutta niinhän se on, että ”kuolleet kalat uivat myötävirtaan”.

Mittaamme säännöllisesti mainettamme avainsidosryhmien keskuudessa ja kehitämme toimintaamme saadun palautteen perusteella. Mitä paremmin henkilö tuntee Fingridin, sitä positiivisemmin hän yhtiöön suhtautuu. Fingridin hyvät teot on tunnustettu myös kansainvälisesti: meidät valittiin vuonna 2018 maailman parhaaksi kantaverkkoyhtiöbrändiksi kansainvälisessä energia-alan CHARGE-brändikilpailussa.

Avoin vuorovaikutus sidosryhmien kanssa on win-win tilanne. Asiakkaamme saavat parempaa palvelua ja kustannustehokkuutta, kun asioita kehitetään yhdessä. Sääntelyviranomaisena toimiva Energiavirasto on yksi tärkeä sidosryhmämme. Energiaviraston näkökulmasta Fingridin ja viraston keskinäinen luottamus ja avoimuus tukevat muuta kantaverkkoyhtiöön kohdistuvaa regulaatiota ja helpottavat näin yhtiön valvontaa. Vastaava pätee myös poliittisiin päätöksentekijöihin ja keskeisiin ministeriöihin: mitä enemmän Fingridiin luotetaan, sitä paremmin Fingrid pystyy palvelemaan suomalaista yhteiskuntaa.

Sidosryhmien luottamus on ansaittava joka päivä. Yhteiskunnan keskiössä olevan toimijan maine voidaan menettää hetkessä, jos teot ja puheet ovat ristiriidassa keskenään.

Tutustu Fingridiin työpaikkana: Fingrid.fi / rekrytointi

Kommentit

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *