Search
Close this search box.

Varmaa sähköä ja yritysten synergiaa: Nivos-konserni kasvuvauhdissa

Jaa
Mäntsäläläinen energiakonserni Nivos on kasvattanut viime vuosina asiakaskuntaansa ja alueverkkoaan. Konserni on vahvasti mukana alueen infran kehityksessä. Ydintoiminnan – sähkön, lämmön ja vedenjakelun lisäksi palvelut kattavat monipuoliset energia- ja lämmitysratkaisut sekä nettipalvelut. Kestävän kehityksen tavoitteet ohjaavat investointeja.
Nivos tuottaa Halkiankosken vesivoimalalla Halkian alueen asiakkaille sähköä.

Nivos-konserni toimii kymmenen kunnan alueella Keski-Uudellamaalla ja eteläisessä Päijät-Hämeessä. Toiminta-alue on laaja, Nivoksen sähköverkko yltää Lahden eteläosiin, idässä Orimattilaan ja lännessä Hyvinkäälle.

Nivos Energia on toiminut Nivos-brändin alla vuodesta 2015, samoin sisar­yritys Nivos Vesi. Viime vuosien aikana toiminta on laajentunut vauhdikkaasti, viimeisimpänä konserniin liitettiin Pukkilan lämpö- ja vesiliiketoiminnat vuonna 2017.

Laaja-alainen Nivos on tehostanut toimintaansa uusien teknisten järjestelmien ja ylipäänsä digitalisaation avulla.

– Palveluvalikoima on laajentunut samaa matkaa kuin uusi teknologia on arkipäiväistynyt. Esimerkiksi kotitalouksien omien aurinkopaneelien kysyntä kasvaa koko ajan. Nivoksen valokuituverkko laajenee myös, seuraavaksi Kärkölän Järvelään, käyttöpäällikkö Jarno Virtanen Nivokselta kertoo.

Rengasverkko parantaa toimitusvarmuutta

Viime aikojen merkittävimpiä investointeja ovat olleet 110 kilovoltin rengasverkon rakentaminen Lahden moottoritien varteen sekä Hikiä–Kapuli-voimajohto, joka valmistuu kesällä 2019. Nivoksen sähköverkon toimitusvarmuus on hyvällä tasolla kaikissa jännitetasoissa, ja 110 kilovoltin rengasverkko sekä uusi kolmas kantaverkkoyhteys varmistavat sitä entisestään.

– Pienemmän jännitetason laskennallinen keskeytysaika per asiakas oli meillä vuonna 2017 vain 30 minuuttia, kun verrokkiyhtiöillä vastaava luku on kolme tuntia, Jarno Virtanen vahvistaa.

Teknologia on valjastettu käyttöön, myös osa häiriötilanteiden korjaamisesta on automatisoitu. Järjestelmä pystyy tekemään päätöksiä itsenäisesti, mikä nopeuttaa häiriön korjaantumista huomattavasti.

Parhaillaan Mäntsälässä on käynnissä myös muuntamosensoriprojekti.

– Muuntamoihin on asennettu ultraääniantureita, jolloin pääsemme häiriöiden syntyyn kiinni parhaassa tapauksessa ennen kuin asiakas ehtii sitä huomaamaan, Virtanen kertoo.

Häiriöiden ennakointia halutaan entisestään parantaa.

– Hyödynnämme myös datan analysointia ja simulaatiomalleja häiriön korjausresurssien suunnittelussa, ja päivystäjien määrää lisätään, kun sääennusteessa povataan kovia tuulia. Dataa analysoimalla ja sensoridataa hyödyntämällä tätä varautumista voidaan vielä tehostaa jopa häiriöiden tarkan ajankohdan ennustamiseksi.

Uuden teknologian ja datan analysointiprojektien lisäksi myös hajautetut ratkaisut ovat tärkeässä roolissa kehittämistyössä. Nivoksella on käynnissä esimerkiksi biokaasun tuottamiseen liittyviä projekteja alueen maatilojen ja hevostilojen kanssa. Hyvinkään Palopurolle rakentuu parhaillaan luomutilan yhteyteen biokaasulaitos,  jonka avulla jalostetaan biokaasua liikennekäyttöön.

Lisää yrityksiä, lisää sähköä

Hikiä–Kapuli-voimajohdon myötä Mäntsälään syntyy kolmas kantaverkkoyhteys. Investoinnilla varmistetaan sähkön toimitusvarmuutta, kun alueen kotitalouksien ja yritysten määrä on voimakkaassa kasvussa.

– Yrityksien vaatimuslistalla on tietenkin luotettava sähkönsaanti, ja uusi voimajohtoyhteys turvaa tätä, Virtanen toteaa.

Mäntsälän seudun kehittyminen onkin ollut nopeaa. Kymmenessä vuodessa Nivoksen toimittaman sähkön siirtomäärä on kasvanut alle 300 gigawattitunnista noin 500 gigawattituntiin.

Erityisesti Kapulin teollisuusalueelle valmistuu uusia yrityskiinteistöjä.

– Alueen uutena yrityksenä toiminnan on loppuvuonna 2018 aloittamassa Recticel Insulation Oy, jolle Nivos toimittaa sähkön, lämmön, kaasun, veden ja valokuidun. Kaikki on pyritty tekemään asiakkaalle mahdollisimman helpoksi ja liittymäasiat on hoidettu Nivoksen puolelta ”yhden luukun periaatteella”, Jarno Virtanen sanoo.

Datakeskuksesta lämpöä kaukolämpöverkkoon

Kestävän kehityksen tavoitteet ohjaavat kaikkea Nivoksen tekemistä. Asiakkaiden hukkalämpöjen vähentämiseen ja kierrättämiseen satsataan, jätettä pyritään hyödyntämään ja materiaaleja kierrätetään.

Esimerkiksi Yandexin suuressa datakeskuksessa syntyvää hukkalämpöä johdetaan läpi vuoden Nivoksen kaukolämpöverkkoon. Keväästä syksyyn kierrätetty lämpö riittää koko Mäntsälän keskustataajaman tarvitsemaan lämmöntarpeeseen. Vuositasolla ”datalämmöllä” katetaan puolet keskustan lämmöntarpeesta. Yandexin datasaleja aiotaan laajentaa,  ja näin myös kierrätettävän lämmön määrä kasvaa tulevaisuudessa.

– Jatkossa hukkalämpöjä pystytään hyödyntämään entistä enemmän ja samalla vähentämään maakaasun käyttöä. Tämä tukee hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteitamme. Jo nyt kaukolämmön hiilidioksidipäästöt ovat pienentyneet merkittävästi.

Lämpöä otetaan talteen myös juuri valmistuneessa jätevedenpuhdistuslaitoksessa. Puhdistamolle tulevasta jätevedestä otetaan siihen sitoutunut lämpöenergia talteen ja hyödynnetään Nivoksen rakennuksien lämmittämiseen.

Monialakonserni tarttuu parhaisiin käytäntöihin

Nivoksella on noin 70 työntekijää, minkä lisäksi kumppaniyritysverkostossa työskentelee noin 300 henkilöä. Sähköenergian lisäksi asiakasyritykset hankkivat Nivokselta myös asiantuntijapalveluita, kuten käytönjohtajapalvelua.

– Toiminnan tehokkuus ja laatu nojautuvat asiantuntijoiden yhteistyöhön. Meillä toimii hyvä yhteispeli, yrityksessä yli kymmenen vuotta työskennellyt Virtanen kertoo.

– Sähkö-, lämpö-, internet- ja vesipuolen asiantuntijat keskustelevat säännöllisesti yhteisen pöydän ääressä ja siten ratkaisut löytyvät tehokkaasti ja tieto leviää. Eri toiminta-alueilla voi olla yllättävän samankaltaisia haasteita.

 

Sähköverkon operaatiot voidaan tehdä etänä valvomosta tai kannettavilla päivystäjän kotoakin, ja näin nopeuttaa mahdollisten häiriöiden korjaamista. Kuvassa Petri Sorjonen ja Cabriel Reapalu.

Nivos-konserni

  • 15 000 sähköasiakasta
  • 250 kaukolämpötaloutta
  • asiakasyrityksiä, mm. Yandex, Tokmanni, Ball, Recticel
  • Yandexin ja Nivoksen yhteistyönä toteutettu lämmönkierrätys oli mittakaavassaan ensimmäinen maailmassa
  • 2 500 km sähköverkkoa
  • 500 km valokuituverkkoa
  • kaikkien aikojen suurin investointi 110 kV Hikiä–Kapuli-voimajohto
  • Nivos Energia ja Nivos Vesi ovat Nivos Oy:n tytäryhtiöitä
  • omistaa Mäntsälän kunta