Search
Close this search box.

OneNet-kehityshanke: joustoa sähköverkkojen tarpeisiin

Jaa
Fingrid kehittää sähkömarkkinoita mahdollistamaan jouston käyttö sähköjärjestelmän tehokkaassa hallinnassa. Äskettäin päättyneessä OneNet-hankkeessa testattiin jouston hankintaa verkkoyhtiöiden tarpeisiin.

OneNet-hankkeessa Fingrid kehitti yhdessä muiden hankeosapuolten (Suomesta Kymenlaakson sähköverkko, Vattenfall, Nord Pool ja Volue) kanssa joustomarkkinaratkaisuja osana EU:n Horizon2020-tutkimusohjelmaa.

OneNet jatkoi aiemmin päättynyttä INTERRFACE-hanketta, jossa Fingrid keskittyi kanta- ja jakeluverkkojen yhteistyöhön sekä sähköjärjestelmän siirtojen hallinnan ja taajuudenhallinnan kehitystarpeisiin.

¨Tulevaisuudessa sähköverkkoja pitää käyttää entistä tehokkaammin, mihin haimme hankkeessa ratkaisuja”, kiteyttää Fingridin asiantuntija Jukka Rinta-Luoma.

”OneNet-hanke laajensi kehitystyötä verkkoyhtiöiden välisen koordinaation tekniseen ratkaisuun. Lisäksi otimme huomioon jouston hankinnan myös pitkäaikaisia tarpeita varten.”

Sähkönsiirto tarvitsee jouston sijaintitietoa

Hankeosapuolten lisäksi OneNet-hankkeen pilotointiin osallistuivat Northeast Flow, Comsel System ja Synergi Solutions. Pilotointia varten ne tarjosivat kohteita, jotka voisivat muuttaa sähkönkulutustaan verkkoyhtiöiden tarpeiden mukaan.

Pilotoinnissa toimijat tutustuivat hankkeessa kehitettyyn joustomarkkinan konseptiin, kokeilivat niin tulevaisuuden joustomarkkinoita kuin niitä varten kehitettyjä tietojärjestelmiä ja -alustoja sekä oppivat uusista liiketoimintamahdollisuuksista.

OneNet-hankkeessa käytettiin hyväksi kahta olemassa olevaa Nord Poolin ja Fingridin joustotuotetta, joita täydentämään kehitettiin pitkän aikavälin joustotuote. Kaikkiin lisättiin verkkoyhtiöille tärkeä ja sähkösiirron kannalta keskeinen tieto jouston sijainnista hyödyntämällä niin sanottua joustorekisteriä.

OneNet-hanke päättyi keväällä 2024.

Algoritmin pohjalta paras yhdistelmä

Joustoon kykenevät kohteet voivat tulevaisuudessa myydä joustoaan kanta- ja jakeluverkkoyhtiöille.

”Kehittämämme optimointialgoritmi osaa valita joustotarjouksista parhaan yhdistelmän helpottamaan verkkojen pullonkauloja aiheuttamatta samalla uusia ongelmia.”

”OneNet osoitti, mihin jouston markkinapaikan pitäisi siirtojen hallinnassa pystyä”, Rinta-Luoma toteaa.

Saatujen oppien pohjalta Fingrid suunnittelee jakeluverkkoyhtiöiden kanssa jouston markkinapaikan kokeilemista käytännössä. Kokeilua kaavaillaan talveksi 2024–2025.

Lisää tietoa OneNet-projektista englanniksi
Videoita OneNet-projektista englanniksi

Kaupankäyntiä joustosta

Sähkön joustomarkkinoilla tarkoitetaan edellisessä tekstissä kaikkia sähkön markkinapaikkoja, joilla joustosta käydään kauppaa. Siihen sisältyvät nykyiset tukku- ja reservimarkkinat sekä mahdolliset uudet siirtojenhallintamarkkinat.

Joustomarkkinat edellyttävät muun muassa koordinaatiota, kaupankäyntiä ja jouston tarpeen ennustamista.

Kanta- ja jakeluverkot tarvitsevat tehokkaasti toimivaa markkinaehtoista joustoa niin sähköjärjestelmän kuin oman verkkoinfrastruktuurinsa tueksi.