Search
Close this search box.

Osuvaa viestintää voimajohdon rakennusaikana

Jaa
Fingrid toivoo maanomistajilta ja voimajohtojen lähialueiden asukkailta palautetta, jonka mukaan viestintää kehitetään, myös uusia välineitä käyttäen. Vanaja–Tikinmaan rakennushankkeessa on kokeiltu sähköpostia, Facebookia ja tekstiviestejä maanomistajaviestinnässä. Informatiivinen pylväspystytysnäytös keräsi runsaasti katsojia Hämeenlinnassa.

Fingrid on kokeillut tämän vuoden aikana uusia viestintävälineitä Vanaja–Tikinmaan voimajohtotyömaan viestinnässä. Kyseessä on Hämeenlinnasta Valkeakoskelle kulkevan vanhan voimajohdon uusiminen. Voimajohto ja pylväät uusitaan harvoin; tässä tapauksessa vanhat pylväät ovat 1930-luvulta. Voimajohto valmistuu syksyyn 2018 mennessä.

Hämeenlinnalaisille järjestettiin elokuussa pylväspystytysnäytös, jonka aikana hankkeen vastuuhenkilöt jakoivat tietoa Fingridistä ja hankkeen etenemisestä. Samalla he saivat arvokasta palautetta siitä, miten rakentaminen kaupunkialueella on asukkaiden näkökulmasta sujunut. Näytöksen tavoite oli antaa yleisölle mahdollisuus seurata voimajohtopylvään pystytystä, jakaa tietoa sekä myös lisätä Fingridin tunnettuutta. Monelle sähkönkuluttajalle esimerkiksi kantaverkkoyhtiön rooli suhteessa jakeluverkkoyhtiöön ei ole selvä.

– Pylväspystytystä seurasi satakunta katsojaa Hämeenlinnan Katisen kaupunginosassa. Voimajohtopylväs sijaitsee keskellä asuinaluetta, joten sitä kohtaan osoitettiin kiinnostusta jo etukäteen. Kutsuimme alueen ihmiset seuraamaan pystytystä ja tarjosimme heille hernekeittoa ja kahvia. Kerroimme, keitä olemme ja mitä teemme. Työmaapäällikkö selosti pystytystä kaiken aikaa. Saimme runsaasti positiivista palautetta paikan päällä ja jälkeenpäin sekä itse näytöksestä että hankkeen sujuvuudesta. Eniten ihmisiä kiinnostivat hankkeen aikataulu ja pylvään tekniset ominaisuudet, projektipäällikkö Tuomas Maasalo kertoo.

Eri välinein saatu palaute käydään aina läpi ja siihen reagoidaan mahdollisuuksien mukaan.

– Konkreettinen, hyvissä ajoin saatu palaute on hedelmällisintä, liittyi se sitten teknisiin asioihin, aikatauluihin tai mihin vain. Käymme saamamme palautteen läpi projektipalaverissa ja huomioimme sen työmaalla parhaamme mukaan, Maasalo vakuuttaa.

Sähköiset viestintäkeinot kertovat hankkeen tilanteesta

Kun voimajohto valmistuu, tehdään maanomistajille palautekysely rakentamisen sujumisesta. Näissä kyselyissä on noussut esille toive saada tietoa rakentamisen etenemisestä sähköpostiin tai tekstiviestinä. Tässä Vanaja–Tikinmaa -hankkeessa tarjottiinkin maanomistajille mahdollisuus vastaanottaa kyseisiä viestejä ja seurata hankkeen etenemistä Facebookissa.

– Jokaisella Fingridin rakennushankkeella on omat verkkosivut, jossa kerrotaan hankkeen etenemisestä. Verkkosivuilla kerrotaan muun muassa urakoitsijan ja Fingridin vastuuhenkilöiden yhteystiedot. Projektipäällikölle eli tässä tapauksessa minulle voi lähettää sähköpostia. Otamme vastaan palautetta ja kehitämme toimintaamme jatkuvasti, Maasalo toteaa.

Vanaja–Tikinmaa -hankkeella on myös kaikille avoin Facebook-ryhmä nimeltä ”vanajatikinmaa”, jossa hankkeen etenemisestä tiedotetaan. Hankkeen viestintää koordinoiva Pia Ojala Fingridin viestinnästä pitää Facebookin parhaana puolena vuorovaikutteisuutta.

– Facebookista näkee, miten työmaa etenee ja missä nyt työskennellään. Toivomme lukijoiden myös kommentoivan Facebookissa viestejämme ja kysyvän kaikesta, mikä ihmetyttää. Olisi oikein hyvä, jos hankkeesta syntyisi keskustelua. Pyrimme Facebookissa ennakoimaan tilannetta ja kertomaan hankkeesta ajankohtaisia asioita sanoin ja kuvin. Sähköposti, tekstiviestit ja Facebook kulkevat ihmisten mukana näppärästi, ja tieto tavoittaa heidät keskellä arkea. Viestintämme pyrkii olemaan helposti lähestyttävää ja ymmärrettävää, ja toivomme kuulevamme ongelmista mahdollisimman pian, Ojala korostaa.

Fingridin verkkosivulla on karttapalvelu, josta tietyn rakennushankkeen reitin voi hakea kartalta. Palvelun kautta voi kuka tahansa asiasta kiinnostunut myös antaa palautetta ja merkitä karttaan juuri sen kohdan, johon toivoo huomion kiinnittyvän.

Vanhat viestintävälineet säilyvät rinnalla

Pylväspystytysnäytöksen tapaisia yleisötilaisuuksia järjestetään varmasti jatkossakin.

– Keskustelemalla ihmisten kanssa lunastamme luvan rakentaa heidän kotinurkillaan. Haluamme antaa hankkeelle kasvot ja vastata kysymyksiin. Moni ei esimerkiksi tiedä, että Fingrid on täysin suomalainen yhtiö. Samalla teemme Fingridiä tutuksi ja kuulemme, miten voimme parantaa toimintaamme, Ojala toteaa.

Sähköisten viestien rinnalla Fingrid lähettää toki edelleen kirjeitä ja järjestää tiedotustilaisuuksia.

– Ennen rakennustöiden alkua lunastustoimikunta järjestää alkukokouksen, missä myös Fingridin edustajat kertovat hankekokonaisuudesta. Tärkeä viestintäkeino Fingridille on maanomistajille postitettu kirje, joka lähetetään, kun urakoitsija on valittu ja työt työmaalla ovat käynnistymässä. Esite ”Mailleni tulee voimajohto” selventää, milloin ja missä asioissa maanomistajan kannattaa itse olla aktiivinen. Jokaisen hankkeen valmistuttua tehdään vielä palautekysely, Ojala kertoo. •