Search
Close this search box.

Paappa kohalles!

Jaa
Pohojalaanen mieheni käytti yhteisen taipaleemme alussa heittoa ”paappa kohalles!”. Tämä kaenuulaenen emäntä ei vielä sillon syvällisesti ymmärtänyt ko. murreilmaisua, mutta lausahdus jäi kuitenkin kytemään vetreän verbaaliseen mieleeni. Asiakaskokemus-aiheeseen heitto sopii täydellisesti, kirjoittaa HRD-asiantuntija Riina Korpi. JULKAISTU 2.5.2018.

Tänään yhtiömme valmennuksessa, jossa saamme 30 asiantuntijakollegani kanssa kulkea reilun puolen vuoden yhteisen kehitysmatkan asiantuntijasta vaikuttajaksi, murrelohkaisu kolahti täydellisesti katajaiseen pirtaani. Tutkimme nimittäin asiakaskokemusta omien erinomaisiksi havaittujen kokemustemme kautta. Mikä minulle oli jäänyt mieleen erinomaisesta asiakaspalveluhetkestä? Miksi? Mitä siinä tapahtui? Miten minut kohdattiin ihmisenä? Kysyimme itseltämme myös, millainen on hyvä työntekijäkokemus. Millainen on erinomainen kokemus työntekijänä olemisesta? Millaista kohtaamista arvostan ja pidän onnistuneena? Samaan syssyyn käsittelimme myös työnantajamaine-näkökulman – joka yllätys, yllätys – oli yhteydessä kahteen edelliseen!

Eikö sinustakin tunnu hyvältä, kun asioidessasi vaateliikkeessä tai ravintolassa tulet kohdatuksi ihmisenä tarvelähtöisesti, empaattisesti, vilpittömästi ja odotukset ylittävästi? Etkö työntekijänä arvostakin esimiehesi tai kollegasi kanssa koettua tilannetta, jossa tulit kohdatuksi henkilökohtaisesti, aidosti, kiireettömästi ja ystävällisesti? Myös eteenpäin asioita vievä, ystävällisen epäitsekäs työnantajamaine voittaa arrogantin monopolisanelijan kuus-nolla markkinamurroksen yhteiskehittelyn tiimellyksessä.

Edellisen yhteisen valmennuspäivän syvintä antia olivat omakohtaisten kokemusten synnyttämät oivallukset erityisen vaikuttavasta henkilöstä. Yhteinen huomiomme kiinnittyi siihen, että vaikuttava henkilö oli ollut tilanteessa läsnä, kiinnostunut juuri minusta, suonut omaa aikaansa ja samalla luonut tunteen ainutlaatuisuudestani. Hänellä oli ollut kykyä koskettaa minua ihmisenä ja kohdata minut aidon vilpittömästi.

Nämä kaikki vahvat valmennuskokemukset ja yhteenvedot hoksauttivat minua jälleen siitä, että ne pienet arjen teot ovat oikeasti niitä kaikista suurimpia! Samaan aikaan valmennukselliselta näkökulmalta ne kaikkein yksinkertaisimmat metodit, minun kokemukseni ja sinun kokemuksesi, ovat ne kaikkein väkevimmät herättäjät. On toki myös oma taiteenlajinsa fasilitoida ja auttaa valmennettavia tuottamaan tämä kallisarvoinen sisältö yhteiseen käyttöömme, ja nöyrä kiitokseni siitä kuuluu kokeneille valmentajillemme!

Olen syvästi vaikuttunut ja hoksautettu. Nyt tämäkin emäntä osaa jo neuvoa että – paappa kohalles!

 

Riina Korpi, HRD-asiantuntija.

Kirjoittaja on vakavasti HRD-paarman puraisema, uskaliaasti itsekin kehittymään heittäytyvä yli-innokkuusaktivisti, joka uskoo että moka on – oikein reflektoituna – lahja.

Fingridin Loikka-valmennusohjelma on osa vuoden 2018 strategista yrityskulttuurin kehittämishanketta. Valmennuksessa kehitetään asiantuntijoista vaikuttajia, aktiivisia oman työnsä toimitusjohtajia, jotka osaavat kertoa ymmärrettävästi ja kiinnostavasti niin omasta työstään kuin yhtiöstäkin. Moniosaava ja vaikuttava asiantuntija luo sidosryhmille ja asiakkaille lisäarvoa omalla tulevaisuusorientoituneella osaamisellaan sekä vahvalla yhteistyöotteellaan.