Search
Close this search box.

Pohjois-Karjalan kantaverkkoa vahvistetaan kolmessa vaiheessa

Jaa
Fingrid alkaa uusia ensi vuonna kantaverkon 110 kilovoltin voimajohtoja Pohjois-Karjalassa. Yli 50 vuotta vanhat kantaverkon puupylväät ovat ikääntyneitä ja kuormitettavuudeltaan heikkoja. Ne korvataan järeillä teräspylväillä, jotka kestävät paremmin myös talviajan raskaita huurrekuormia.

Voimajohdot sijaitsevat vaativassa maastossa, joka on paikoin suomaata ja jonka korkeuserot ovat suuria.

Voimajohtoja uusitaan kaiken kaikkiaan 112 kilometrin pituudelta. Ensimmäinen hanke kattaa Uimaharjun ja Pamilon välisen vanhan johdon 20 kilometrin pituudelta. Toisena uusitaan Kontiolahden ja Uimaharjun välinen 53 kilometrin pituinen osuus. Kolmannessa vaiheessa uusitaan Kontiolahti–Pamilo-voimajohto, jolla on mittaa 39 kilometriä.

Voimajohdot muodostavat kolmion, joka sijaitsee vaativassa maastossa. Voimajohdot kulkevat osin alueella, joka on paikoin suomaata ja jonka korkeuserot ovat suuria.

– Kokemusten perusteella tiedämme, että pylväisiin kertyy talvisin paljon jääkuormaa, mikä rasittaa pylväitä ja ukkosjohtimia. Olemme huomioineet tämän voimajohtojen rakenteiden suunnittelussa. Nykyiset puupylväät korvataan keskivertoa järeämmillä teräsputkilla ja ukkosjohtimien pukit sijoitetaan normaalia ylemmäksi. Myös pylväiden jännevälit tulevat olemaan normaalia lyhyemmät, toteaa Fingridin voimajohtojen rakennuttamisesta vastaava vanhempi projektipäällikkö Antti Linna.

Ulkoasultaan uudet teräspylväät eivät juurikaan eroa kantaverkon muista voimajohtopylväistä.

Investointi tulevaisuuden siirtotarpeisiin

Kantaverkon vahvistamisen myötä Kontiolahden kunnan ja Joensuun kaupungin alueille sijoittuvat 110 kilovoltin voimajohdot pystyvät vastaamaan paremmin alueen tulevaisuuden kysyntään ja siirtotarpeisiin.

Alueella sijaitsee asutuksen lisäksi teollisuutta, kuten Stora Enson Uimaharjun tehtaat ja Vattenfallin Pamilon voimalaitos sekä lisäksi sähkön jakeluyhtiöt Pohjois-Karjalan Sähkö ja Caruna.

Fingrid on tehnyt hankkeen suunnittelussa ja aikatauluttamisessa yhteistyötä paikallisten asiakkaidensa kanssa löytääkseen toimivimmat ratkaisut, jotta urakka vaikuttaisi mahdollisimman vähän asiakkaiden arkeen.

– Johtojen uusiminen aiheuttaa käyttökeskeytyksiä Fingridin verkkoon sekä muutoksia asiakkaiden verkkoihin. Tavoitteena on, etteivät käyttökeskeytykset näy alueen asukkaille millään tavalla, Linna lupaa.

Ensimmäinen urakka käynnistyy vuonna 2019

Pohjois-Karjalan kantaverkon vahvistamisen yleissuunnittelu alkoi viime syksynä. Yleissuunnittelun aikana suunnitellaan voimajohto ja viimeistellään voimajohtoreitin valinta. Maastotutkimusten perusteella valitaan lopullinen johtoreitti ja pylväspaikkojen sijainnit.

– Uimaharjun ja Pamilon välisen osuuden pylväspaikat on jo suunniteltu ja maanomistajien mielipiteitä on kuultu. Tämän urakan tarjouspyyntökierros käynnistyy syyskuussa. Suunnitelmien mukaan Uimaharju–Pamilo-voimajohto rakennetaan vuoden 2019 tammi-syyskuun aikana, Linna sanoo.

Kakkosvaiheen eli Kontiolahti–Uimaharju-voimajohdon rakentaminen alkaa kesällä 2019 ja sen on määrä valmistua vuonna 2020. Kolmion täydentävän Kontiolahti–Pamilo-voimajohdon urakan arvioidaan olevan valmis vuonna 2022.

Pohjois-Karjalan hankkeessa kantaverkon voimajohdot rakennetaan olemassa olevan johdon tilalle tai rinnalle. Verkon uusimisen yhteydessä voimajohtoalue levenee noin kahdeksan kilometrin osuudella Kontiolahden ja Tarholan välillä.