Search
Close this search box.

Rohkeasti uuden edessä

Jaa
Tänä kesänä fingridiläisten rivejä vahvistaa liki 50 kesätyöntekijää ja -harjoittelijaa. Yksi heistä on Alisa Ahonen, sähkö- ja elektroniikkatekniikan opiskelija Aalto-yliopistosta. Alisa kannustaa hakemaan rohkeasti erilaisiin kesätöihin, sillä into uuden oppimiseen vie pitkälle.

Joka kesä Fingrid tarjoaa useille kymmenille opiskelijoille tilaisuuden tutustua energia-alaan ja sen merkityksellisiin työtehtäviin. Kesätöitä on tarjolla muun muassa sähkötekniikan, sähkömarkkinoiden, ympäristöalan, henkilöstöhallinnon ja tiedonhallinnan parissa.

Alisa Ahonen, toisen vuoden sähkö- ja elektroniikkatekniikan opiskelija Aalto-yliopistosta, työskentelee kesän Fingridin omaisuuden hallinnassa datan hallinnan tehtävissä.

Fingrid vastaa sähkön siirrosta Suomen kantaverkossa, sähköjärjestelmän ”moottoritiellä”, josta sähköä siirretään eteenpäin tuotantolaitoksilta jakeluverkkoihin, jotka kuljettavat sähkön edelleen muun muassa kotitalouksille.

Omaisuuden hallinnan tehtävänä on huolehtia kantaverkon verkko-omaisuudesta koko sen elinkaaren ajan.

-Työtehtäviini kuuluu datan laadun tarkistusta, eli käyn läpi eri tietojärjestelmistä saatavaa dataa ja mietin, miten voisimme muuttaa käytäntöjämme, jotta tulevaisuudessa kaikki data olisi yhtenäistä, Alisa kertoo.

Tekemällä oppii

Verkkoa rakennetaan ennätystahtiin hiilineutraalin sähköjärjestelmän mahdollistamiseksi. Omaisuusdatan, jolla tarkoitetaan muun muassa sähköasemalaitteiden teknisiä tietoja, tulee olla ajan tasalla, kun päätöksiä tehdään kantaverkon kehittämisestä nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

Alisalle omaisuusdatan hallinnan tehtävät olivat täysin uusi kokemus.

-Aluksi jännitti, miten pärjään, kun aiempaa kokemusta vastaavanlaisista töistä ei ollut. Minulle sanottiin, että voin kysyä kysymyksiä niin paljon kuin vain haluan. Ja näin se on ollut. Kukaan ei ole unohtanut, että olen vasta opettelemassa. Täällä on vastaanottavat ja lempeät työkaverit.

Yliopisto-opinnot ovat antaneet Alisalle hyvät valmiudet kesätöihin. Hän kuitenkin korostaa, että parhaiten oppii tekemällä ja kysymällä – tärkeintä on olla kiinnostunut ja avoin uuden oppimiselle.
-Samanlaisia piirikaaviota käyty koulussa, peruskonsepti sama. Täällä töissä vaan tarkemmin selitettynä ja haastavampana. Kaikkeen pääsee kuitenkin mukaan, kun on vaan intoa oppia. Kannattaa reippaasti lähteä testaamaan, Alisa kannustaa.

Alisa myös mainitsee, että kesätyössä on avautunut uusia näkökulmia omiin opintoihin. Fingridillä hän on saanut hyviä ehdotuksia kurssivalinnoista, jotka voivat täydentää hänen omaa osaamistaan.

-Kesätyö Fingridissä tarjoaa arvokasta käytännön työkokemusta. Minulle se on tarjonnut mahdollisuuden syventää osaamistani datahallinnan ja laitteiden toimivuuden saralla.

Selkiytyneet tulevaisuuden suunnitelmat

Alisa huomasi heti kesätyöt aloitettuaan, että Fingridillä vallitsee kannustava ja avoin ilmapiiri. Parasta kesätöissä onkin Alisan mielestä ollut mahtavat työkaverit.

-Työskentely datan parissa ei ole yksinäistä puuhaa, vaan pääsee työskentelemään työkavereiden kanssa yhteistyössä.

Kesätyökokemus on vahvistanut hänen haluaan syventää osaamistaan sähkötekniikan alalla.

-Olen ehdottomasti sitä mieltä, että haluan jatkaa samanlaisissa tehtävissä myös tulevaisuudessa. Sekä kaverit että vanhemmat opiskelijat ovat sanoneet, että pääsin hyvään paikkaan jo heti alussa, Alisa summaa.