Search
Close this search box.

Sähköjärjestelmän tukena

Jaa
Vapaaehtoisessa sähköjärjestelmän tuki ­-menettelyssä on mukana yhden ydinvoimalayksikön verran joustokykyä.

Fingrid kehitti vapaaehtoisen sähköjärjes­telmän tuki -­menettelyn, jotta sähköpu­lasta aiheutuvat sähkökatkokset voitaisiin välttää. Tarkoitus on hyödyntää sähkö­markkinoiden ulkopuolella olevaa, vähintään megawatin joustopotentiaalia toimijaa kohden.

Fingrid lähettää mukana oleville toimijoille va­rautumispyynnön tekstiviestitse, kun sähköpula on mahdollinen. Kun sähköpulan riski on suuri, Fingrid lähettää aktivointipyynnön, ja kun tilanne on ohi, Fingrid tiedottaa siitäkin.

Menettely ei velvoita missään vaiheessa, vaan toimija vähentää sähkön kulutustaan parhaan kykynsä mukaan.

Mukana on noin 50 toimijaa, esimerkiksi kiin­teistöyhtiöitä, teollisuutta ja kunnallisia toimijoi­ta, joilla on yhteenlaskettua joustokykyä yli 500 megawattia. Se vastaa yhden Loviisan ydinvoima­layksikön sähkötehoa.

”Osalla mukana olevista toimijoista on omaa varavoimaa, jonka he voivat tarvittaessa käyn­nistää, ja osa pystyy vähentämään kriittisessä tilanteessa sähkönkulutustaan. Megawattiluokan joustotavoitteeseen voidaan päästä myös yhdis­tämällä molempia lähestymistapoja tai useita kohteita”, kertoo erikoisasiantuntija Tuomas Mattila Fingridistä.

Tehoja alas

Kaivos-­ ja metallialan yritys Boliden on mukana tarjoten yhteensä lähes 20 megawatin verran kulutusjoustoa Harjavallan kupari­- ja nikkelisu­laton ja kuparielektrolyysin sekä Sodankylässä sijaitsevan Kevitsan kaivoksen osalta. Ruotsalai­sella yrityksellä on Suomessa myös sinkkitehdas Kokkolassa.

Boliden käyttää reilut kaksi prosenttia Suomen sähkönkulutuksesta, eli vuosittain noin kaksi terawattituntia.

”Olemme olleet sähköjoustomarkkinoilla aktiivisesti mukana jo vuosia, eli joustamme omasta kulutuksestamme, kun spot-­hinta nousee. Isoin joustaja on Kokkolan tehtaamme. Meillä on kuitenkin myös epäsäännöllistä kulutusta, jota emme pysty joustomarkkinoille tarjoamaan, mutta vapaaehtoiseen menettelyyn kyllä”, kertoo Bolidenin energiapäällikkö Mika Lehtimäki.

”Uunien tehoja voidaan pienentää, vaikka se merkitseekin tuotannon pienenemistä.”

Mahdollisessa sähköpulatilanteessa esimer­kiksi uunien tehoja voidaan pienentää, vaikka se merkitseekin tuotannon pienenemistä.

”Isoista prosesseista löytyy kohtia, joissa tehoja voidaan hallitusti pienentää. Sen sijaan ajatus sähkökatkoista on pelottava – äkillisestä pysäh­dyksestä saattaisi aiheutua laiterikkoja, ja jatku­vatoimisen prosessin käynnistäminen suunnit­telemattoman katkon jälkeen kestää kauan. Siksi teemme kaikkemme, ettei sähkökatkoja tulisi.”

Lievä epämukavuus on siedettävissä

Toimitiloihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö Antilooppi tuli myös mukaan auttaakseen välttä­mään sähkökatkokset. Kiinteistöjen sähkönkäyt­töä vähentämällä päästään arviolta megawatin joustoon.

”Varautumissuunnitelmaa tehdessämme ym­märsimme, miten tärkeää on välttää sähkökatkok­set. Poistumisteiden merkkivalot toimivat noin tunnin ajan ilman verkkovirtaa, eli toimitiloista pääsee turvallisesti poistumaan, mutta esimer­kiksi autohalleissa sähköllä toimivat nosto-­ovet olisivat ongelmallisia”, Antiloopin kiinteistöpalve­luista vastaava johtaja Jani Winter kertoo.

Kiinteistöjen ilmanvaihtojärjestelmiä voidaan useimmissa tapauksissa pudottaa pois päältä pariksi tunniksi ilman kriittistä vaikutusta.

”Lievä epämukavuus on siedettävissä, jos sen vaikutuksia vertaa tilanteeseen, jossa sähköt katkeavat kokonaan”, Winter toteaa.

Varautuminen sähköpulatilanteeseen on osoittautunut hyödylliseksi.

”Olemme pohtineet, miten saamme tietoa levitettyä organisaation sisällä ja kiinteistöjen käyttäjille ohjeistuksineen. On ollut motivoivaa ja haastavaa syventää tuntemusta omaan kenttään – näin olemme paremmin varautuneita muihinkin poikkeustilanteisiin”, Winter sanoo.

Fingrid on tyytyväinen järjestelmän saamaan vastaanottoon.

”On ollut hienoa nähdä, että niin monilla suo­malaisilla toimijoilla on yhteiskuntavastuuta ja halua tukea sähköjärjestelmää tiukassa paikassa”, Tuomas Mattila sanoo.

”Kevään aikana arvioimme saatuja kokemuk­sia ja seuraavan talven näkymiä. On mahdollista, että menettelyä tarvitaan vielä silloinkin.”

Kommentit

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *