Search
Close this search box.

Sähkön säästäminen on helpompaa kuin moni uskoo

Jaa
Maltillinen sähkönkäyttö on tärkeää, jotta Suomi välttyisi sähköpulalta. Oman kulutuksen seurantaan löytyy käteviä apuvälineitä.

Sähköön liittyvä uutisointi on ollut viime aikoina synkkää, mutta valopilkkujakin on nähtävissä. Loka­kuussa sähkön käyttö väheni Suomessa seitsemän prosenttia edellisvuoteen ver­rattuna.

”Se on rohkaiseva uutinen energia­kriisin keskellä. Kampanjat sähkön sääs­tämiseksi alkavat selvästi tehota”, sanoo Fingridin yksikön päällikkö Jonne Jäppinen.

Sähkön tuotantomäärät ja hinta voi­vat vaihdella suuresti. Tämä johtuu esi­merkiksi siitä, että yhä suurempi osa säh­köstä on peräisin sääriippuvaisesta tuu­livoimasta. Sää vaikuttaa myös sähkön kysyntään: säiden kylmetessä sitä kuluu enemmän.

Oman sähkönkulutuksensa saa selvil­le esimerkiksi Fingridin maksuttomas­ta Datahub­-asiakasportaalista, jonne voi kirjautua pankkitunnuksilla tai mobiili­varmenteella.

”Tiedon pohjalta voi hahmottaa, mi­hin laitteisiin sähköä kuluu ja miten kulu­tus vaihtelee vuorokaudenajan ja viikon­päivän mukaan”, Jäppinen sanoo.

Portaalista voi myös seurata omaan sähkönkulutustaan haluamallaan aika­välillä. Jos kotona ryhtyy säästötoimiin, on helppo hahmottaa, miten hyvin ne ovat purreet.

Sähkön säästämiseen löytyy monia te­hokkaita keinoja. Jos kotitalossa on suo­ra sähkölämmitys, energian kulutuksesta voi nipistää laskemalla huonelämpötilaa. Yhden asteen lasku vähentää kulutusta viisi prosenttia.

Myös käyttöveden lämmittämiseen menee paljon sähköä, joten suihkuaikoja kannattaa lyhentää.

Kaukolämmöllä lämpiävässä kerros­taloasunnossa kylppärin lattialämpö toi­mii usein sähköllä. Lämmitysajan ja läm­pötilan voi säätää ajastettavalla termos­taatilla.

”Myöskään sähkökiuasta ei kannata pitää turhaan päällä tai liian kuumana”, Jäppinen vinkkaa.

Kodinkoneiden fiksu käyttö kannattaa: sähköä kuluu vähemmän, kun pesee täy­siä koneellisia pyykkiä tai astioita. Viihde­-elektroniikkalaitteet kannattaa sammuttaa kokonaan, jos niitä ei käytä.

”Auton mukavuuslämmityksen sijaan suosittelen villapaitaa ja jääraappaa.”

Jäppisen mukaan sähkön riittävyys voi­daan turvata, kun mahdollisimman moni vähentää sähkönkäyttöä etenkin kulutus­piikkien aikana. Niitä ovat tyypillisesti arkiaamut ja -­illat.

Pakkasaamuna autolla töihin lähte­ville hän suosittelee, että moottorin esi­lämmitystä ei pidetä turhan pitkään päällä. Sisätilan lämmitintä ei tarvitse välttämättä käynnistää lainkaan.

”Jos kaikki Suomen miljoona sisäläm­mitintä kytketään samaan aikaan päälle, sähkötehoa kuluu yhden ydinvoimalan verran. Mukavuuslämmityksen sijaan suosittelen villapaitaa ja jääraappaa.”

Kulutuspiikkien aikana sähkön pörs­sihinta on korkeimmillaan. Piikkien ta­saantuminen näkyy siten suoraan pörssi­sähköä käyttävien sähkölaskussa. Se tun­tuu viiveellä muidenkin sähkön käyttäji­en kukkarossa.

”Oleellista on, että säästämällä vält­tyisimme sähköpulalta.”

Kotitalouksille sähköpula tarkoittai­si parin tunnin sähkökatkoja aika ajoin. Tähänkin on hyvä varautua ja tarkistaa, että kotoa löytyy taskulamppu ja siihen paristot.

Jos pörssisähkön hinta kiinnostaa, puhe­limeen kannattaa ladata Fingridin Tunti­hinta­-mobiilisovellus, joka näyttää säh­kön reaaliaikaisen tuntihinnan Suomessa. Palvelu myös hälyttää, jos hinta ylittää käyttäjän asettaman hälytysrajan. Sovel­lukseen on myös tulossa ominaisuus, jo­ka varoittaa sähköpulasta.

Tuntihinta on ollut syksyllä Suomen toiseksi ladatuin maksuton appi.

”Sovelluksen latausmäärät ovat kas­vaneet valtavasti. Ihmiset seuraavat säh­kön hintaa tarkemmin kuin asuntolainan korkoja.”

Artikkeli on julkaistu Helsingin Sanomien HS Ideat -liitteessä 28. marraskuuta 2022.

Ota termit haltuun

Kantaverkko
Fingrid vastaa sähkönsiirron valtakunnallisesta kanta- eli runkoverkosta, jonka kautta sähköä jaetaan kaikkialle Suomeen.

Jakeluverkkoyhtiö
Saa sähkön Fingridin kantaverkosta ja siirtää sen edelleen muun muassa kotitalouksille.

Sähkönmyyjä
Ostaa sähköpörssistä sähköä ja myy sitä eteenpäin esimerkiksi kotitalouksille.

Pörssisähkösopimus
Sähkön käyttäjän ja myyjän sopimus, jossa käytetyn sähkön hinta vaihtelee tunneittain sähköpörssin hintojen mukaisesti.

Määräaikainen sähkösopimus
On voimassa määrätyn sopimuskauden. Sähkön hinta ja ehdot ovat voimassa koko kauden.

Toistaiseksi voimassa oleva sähkösopimus
Sopimuksessa ei ole kiinteää määräaikaa. Sähkönmyyjä tarkistaa hinnan esimerkiksi neljä kertaa vuodessa sähkömarkkinoiden kehityksen mukaan. Kuluttaja voi irtautua sopimuksesta 14 vuorokauden irtisanomisajalla.

Sähköpula
Tilanne, jossa tuotanto ja tuonti eivät riitä hetkellisesti kattamaan kulutusta.