Search
Close this search box.

Sähkönsiirto keskeytyy huoltojen ajaksi – tätä se tarkoittaa

Jaa
Sähköverkon huoltotöistä aiheutuvat huoltokatkot suunnitellaan tarkasti niin, että ne vaikuttavat mahdollisimman vähän sähköjärjestelmän toimintaan ja siten myös sähkön hintaan. Fingrid esimerkiksi kunnostaa rajasiirtoyhteyksiä syksyllä, koska Olkiluodon ydinvoimalan huollot ajoittuvat kevääseen.

Sähköverkon osia ja voimalaitoksia huolletaan säännöllisesti, jotta sähköjärjestelmä toimii moitteetta ja mahdollisimman luotettavasti. Sähköasemien ja voimajohtojen elinkaari ulottuu kymmenien vuosien päähän, joten niitä luonnollisesti pitää ajoittain tarkistaa ja kunnostaa.

Huoltotyöt aiheuttavat keskeytyksiä sähkönsiirtoon. Siirtokeskeytykset suunnitellaan niin, että katkoksiin tulee päällekkäisyyksiä mahdollisimman vähän, eikä sähkönkuluttajille aiheudu häiriöitä.

”Fingrid tekee kunnossapitosuunnitelmat kymmeniä vuosia eteenpäin ja tarkistaa vielä aikataulut lähempänä töiden alkamista. Siten voidaan välttää samanaikaisia siirtokeskeytyksiä niin pitkälle kuin se on mahdollista”, kertoo Fingridin käyttötoiminnan johtaja Tuomas Rauhala.

Siirtokeskeytyksiä tarvitaan myös, kun rakennetaan uusia voimajohtoja tai sähköasemia. Esimerkiksi Aurora Linen rakennustyöt vaativat rinnakkaisen voimalinjan siirtokeskeytystä, jotta rakennustyöt saatiin suoritettua turvallisesti.

”Jos voimalinjan tai muun sähköjärjestelmän laitteen sähkönsiirto keskeytetään rakennustöiden takia, muita huoltotöitä pyritään suorittamaan samassa yhteydessä, jotta uutta keskeytystä ei tarvita lähiaikoina”, Rauhala sanoo.

Isojen voimalaitosten huollot määrittävät aikatauluja

Siirtokeskeytyksien suunnittelu on kuin palapelin tekoa, sillä siinä pitää yhdistellä sähköverkon toimintaa, tuottajien tarjoamaa kapasiteettia ja sähköverkkoyhtiöiden sekä muiden asiakkaiden tarpeita.

Markkinavaikutusten minimoimiseksi on tärkeää, että suunnitellut rajasiirtokeskeytykset ajoitetaan voimalaitosten vuosihuoltojen kanssa eri aikaan.

Markkinavaikutusten minimoimiseksi on tärkeää, että suunnitellut rajasiirtokeskeytykset ajoitetaan voimalaitosten vuosihuoltojen kanssa eri aikaan. Niinpä palapelin kokoaminen alkaa isojen voimalaitosten huoltokatkoista ja rajasiirtoyhteyksien kunnostustöistä.

Isojen voimalaitosten kunnostustyöt on suunniteltu vuoteen 2027 saakka. Niihin aikatauluihin Fingrid sovittaa rajajohtojen keskeytykset, jotka suunnitellaan naapurimaiden kantaverkkoyhtiöiden kanssa useita vuosia etukäteen. Vasta sen jälkeen suunnitellaan pienemmät huoltokeskeytykset. Aikataulut saattavat täsmentyä suunniteltujen ajankohtien lähestyessä.

”Isojen ydinvoimalaitosten huollot ajoitetaan yleensä touko–kesäkuulle, joten voimajohtojen siirtokeskeytyksiä ja rajayhteyksien huoltoja suunnitellaan toiselle ajalle, tavallisimmin syyskaudelle. Näin yritetään välttää päällekkäisyyksiä ja huoltokatkojen vaikutuksia sähkömarkkinoille”, Rauhala kertoo.

Keskeytysten suunnitteluun tuo haastetta yhä kasvava investointitahti, kun sähköverkkoa kehitetään ja laajennetaan muun muassa uusiutuvan energian tuotannon ja energian käytön sähköistymisen lisääntyessä. Sähkönsiirron keskeytyksiä tarvitaan enemmän, ja toisaalta vaihteleva tuotanto, kuten sääriippuvainen tuulivoima, heikentää ennakoitavuutta.

”Isojen ydinvoimalaitosten huollot ajoitetaan yleensä loppukeväälle, joten voimajohtojen siirtokeskeytyksiä ja rajayhteyksien huoltoja suunnitellaan tavallisimmin syyskaudelle”, kertoo käyttötoiminnan johtaja Tuomas Rauhala Fingridistä.

”Etsimme koko ajan keinoja, joilla siirtokeskeytyksien vaikutukset markkinoihin ja kuluttajiin jäisivät mahdollisimman vähäisiksi. Yhteistyö ja kommunikointi eri toimijoiden välillä on tärkeää, jotta saamme selville synergiat ja voimme välttää päällekkäisyyksiä”, Rauhala painottaa.

Yllättävät viat aiheuttavat harmia siirtokeskeytyksen aikana

Ennalta suunniteltujen sähköverkon huoltotöiden aikataulut yleensä pitävät hyvin, mutta yllättävät viat sekoittavat pakkaa. Jos vikaantumisen kanssa on samaan aikaan käynnissä suunniteltuja huoltotöitä jossain muualla sähköverkossa, sähköä voi olla tarjolla normaalia vähemmän ja sen hinta nousee.

”Häiriöitä sattuu aina välillä, eikä niitä voi ennustaa. Siitä syystä talvikaudella ei tehdä keskeytyksiä vaativia töitä rajasiirtoyhteyksissä, koska halutaan varmistaa, että kun sähköä tarvitaan eniten, tuontiyhteydet ovat käytössä. Näin osaltaan varmistetaan sähkön riittävyyttä Suomessa”, Rauhala kertoo.

Lisäksi siirtokeskeytyksiä vaativia voimajohtojen ja sähköasemien huolto- sekä rakennustöiden ajoittamista heinäkuulle on pyritty välttämään, koska silloin on tyypillisesti eniten ukkosia ja niiden synnyttämiä äkillisiä vikaantumisia sähköverkossa.

Suunniteltuja huolto- ja kunnostustöitä ei yleensä peruuteta, vaikka yllättävä vika sattuisi samaan aikaan.

”Suunniteltuja huolto- ja kunnostustöitä ei yleensä peruuteta, vaikka yllättävä vika sattuisi samaan aikaan. Kyse on niin suurista kokonaisuuksista ja monen tahon yhteistoiminnasta, että suunnitelmien vaihtaminen viime tingassa on vain harvoin mahdollista”, Rauhala sanoo.

Viime elokuussa Pohjois-Suomessa tehtiin suunniteltuja rakennustöitä ja samaan aikaan sekä Olkiluodon että Loviisan voimaloissa oli vikoja. Myös Ruotsiin kulkeva merikaapeli vikaantui. Kuluttajat huomasivat sen korkeana sähkönhintana, vaikka olikin kesä.

”Elokuun tilanne oli poikkeuksellinen, koska monta vikaa sattui keskeytysten kanssa samaan aikaan. Tällaiset päällekkäisten keskeytykset ja vikaantumiset voivat näkyä kuluttajille kalliina sähkönä.”

Olkiluoto 3 huolletaan jo maaliskuussa

Olkiluodon ydinvoimalaitoksen tuoreimmalle yksikölle eli kolmosreaktorille tehdään ensimmäisen kerran vuosihuolto maaliskuussa 2024. Perinteisesti Olkiluodon ydinvoimalaitoksen yksiköiden huollot ajoitetaan niin, että Olkiluoto 1:n ja Olkiluoto 2:n vuosihuollot toteutetaan peräkkäin keväällä sähkön tarpeen ollessa vähäisempi kuin talvella.

”Olkiluoto 3:n polttoainesuunnitelma on tehty yhden vuoden käyttöajalle, ja siksi huolto ajoittuu jo maaliskuulle, kun voimala on ollut vuoden käytössä”, perustelee säh­kön­tuo­tan­non joh­ta­ja Marjo Mustonen TVO:sta.

Huollossa OL3:n reaktorin sydän tyhjennetään ja polttoainenippuihin ladataan uutta uraanipolttoainetta. Huoltotöihin kuuluu myös höyrystimien pesu, venttiilien tiiveyskokeita ja painelaitteiden tarkastuksia – ensimmäisen vuoden huoltoon kuuluukin erityisen paljon kokeita ja testejä.

OL3:n huoltoseisokki kestää 37 vuorokautta eli selvästi pidempään kuin kahdessa muussa Olkiluodon yksikössä, joiden huollot kestävät tänä vuonna 16 ja 11 vuorokautta.

”OL3:ssa on tuplamäärä komponentteja OL1:een ja OL2:een verrattuna, joten sen käynnistyskin vie enemmän aikaa. Kolmosessa on myös paljon digitaalisia valvontajärjestelmiä, joihin tehdään ohjelmistopäivityksiä”, Mustonen kertoo.

Myös OL3:n seuraavan vuoden huolto tehdään vuoden päästä, mutta sen jälkeen huoltoväliä voidaan pidentää 18 ja jopa 24 kuukauteen.

Saumattomasti kuin formulavarikolla

Olkiluodon vuosihuollot tehdään äärimmäisen tarkkojen suunnitelmien mukaan. Kun laitoksen toiminta pysäytetään ja huolto alkaa, monet ryhtyvät työskentelemään samassa tilassa yhtä aikaa, eikä sattumalle ole sijaa.

Huoltoseisokit kestävät 11–37 vuorokautta, mutta työmääräkin on valtava: OL3:n huoltoon on suunniteltu noin 6 000 työvaihetta, OL2:n vuosihuoltoon noin 1 200 työvaihetta ja OL1:n huoltoon noin 3 200 työvaihetta.

”Vertaan ydinvoimalan vuosihuoltoa formulakisan varikkopysähdykseen, eli kun auto ajaa varikolle, jokaisen pitää tietää tarkasti oma tehtävänsä ja toteuttaa se huolellisesti. Sama mentaliteetti on voimalan vuosihuollossa: kun huoltoseisokki alkaa, jokainen toimii tarkasti suunnitelmien mukaan”, Mustonen kuvailee.

Kun ydinvoimaloiden toiminta pysäytetään suunnitellusti huollon takia, sähköä tuotetaan sillä hetkellä Suomessa vähemmän kuin muuten. OL3:n seisokki ajoittuu maaliskuulle, jolloin sähkö voi olla tyynellä ja kylmällä säällä kallista. Siitäkin huolimatta huollot on tehtävä ajallaan.

”Huolloilla varmistetaan ydinvoimalan yksiköiden jatkuva häiriötön toiminta ja sähköntuotanto. Ne ovat aivan välttämättömiä toimia, jotta reaktorit toimivat hyvin jokaisessa tehotilanteessa”, Mustonen perustelee.

 

Kommentit

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *