“Sähkövarastoilla voi olla monia käyttötarkoituksia. Sähköjärjestelmän reserveinä niillä on merkittävä rooli, sillä akkujen säätönopeus on parempi perinteisiin voimalaitoksiin verrattuna. Toimijat, kuten tuulivoimayhtiöt, myyvät asiakkaille sähköä. Jos tuotannossa on vajetta, he voivat ottaa sähköä akusta. Verkkovian sattuessa tuulipuiston sähkönsaanti saadaan myös varmistettua akulla. Lisäksi akut pystyvät loissähkön kompensointiin liityntäverkoissa”, Fingridin asiakaspäällikkö Antero Reilander toteaa.

Reservimarkkinoille on tullut akkujen myötä uutta tarjontaa ja lisää kilpailua.

”Fingrid ostaa reservejä tuotannon ja kulutuksen tasapainottamiseen ylläpitämiltään reservi­markkinoilta. Myyjänä voivat toimia tahot, joilla on säätökykyisiä resursseja, kuten sähkön­tuotantoa, akkuja tai joustavaa kulutusta. Sähkö­varastot pystyvät säätämään tehoaan lähes viiveettä. Reservimarkkinalla kaikkia toimijoita koskevat samat ehdot, mutta lisäksi sähkövarastoja varten on kehitetty pelisääntöjä niiden rajallisen energiakapasiteetin käsittelyyn”, Fingridin asiantuntija Pia Ruokolainen kertoo.

Suomesta voisi tulla uusiutuvan energian keidas.

”Meillä on tilaa tuulivoimalle, alan osaamista ja erinomainen sähköverkko. Teollisuudellakin on kasvavaa kiinnostusta investoida puhtaaseen sähköntuotantoon ja varastointiin Suomessa”, Reilander sanoo.

Teollisuudellakin on kasvavaa kiinnostusta investoida puhtaaseen sähköntuotantoon ja varastointiin Suomessa.

Kantaverkon liittymismaksut riippuvat liittymistavasta

Sähkövarasto voi liittyä suoraan kantaverkkoon tai olla osa olemassa olevaa voimalaitosta, kuten tuulipuistoa, tai se voi liittyä suoraan jakelu­verkkoon.

”Jos sähkövarasto sijoittuu asiakkaan olemassa olevaan liityntäverkkoon, Fingrid ei peri sen liittämisestä järjestelmään erillistä liityntämaksua. Jos sähkövarasto liittyy suoraan Fingridin sähköasemaan, perimme liittymismaksun, joka on tällä hetkellä 600 000 euroa. Sen verran tarvittavan infran eli katkaisijakentän rakentaminen maksaa. Jos asiakkaan akku liitetään suoraan Fingridin voimajohtoon, perimme vastaavan 600 000 euron liityntämaksun, koska kantaverkon voimajohdolta viedään siirtokapasiteettia. Voimajohtoon liityttäessä liityntä voidaan toteuttaa Fingridin puolesta muutamassa kuukaudessa”, Reilander kertoo.

Kantaverkkopalvelumaksuna Fingrid veloittaa sähkövarastolta maksuja vain kantaverkosta otosta (0,9 e/MWh) ja kantaverkkoon annosta (0,6 e/MWh), ei kiinteitä maksuja. •

Yllikkälään rakennettu sähkövarasto on Pohjoismaiden suurin

Ranskalainen Neoen rakensi Lappeenrannan lähelle Yllikkälään 30 megawatin Power Reserve One -litiumioniakuston, jonka energiakapasiteetti on 30 MWh.

“Neoen arvostaa suoma­laisten ratkaisu­keskeistä tapaa hoitaa asioita. He ottivat meihin yhteyttä ­syksyllä 2019 ja tiedustelivat nopeaa liittymismahdollisuutta suurelle ­akkuvarastolle. Yllikkälän sähköasemalla oli ­käytöstä poistunut 110 kV:n katkaisija­kenttä, joka saatiin ­puolessa vuodessa käyttöön uusi­malla laitteet. Normaalisti uuden kentän rakentaminen kestää 18–24 kuukautta. Fingrid pystyi vuokraamaan osan Yllikkälässä sijaitsevasta tontistaan Neoenille. Akkuvarasto otettiin käyttöön jo elokuussa 2020. Nyt katsomme olisiko Fingridillä muitakin tontteja, joita voitaisiin helposti ottaa vastaavaan käyttöön”, Antero Reilander kertoo.

Tulevien akkujen sijaintiin vaikuttaa eniten niiden käyttötarkoitus.

”Suomi on monenlaisille alan toimijoille kiinnostava sähkövaras­tojen sijoituskohde, ja akkujen ­hinnat ovat tulleet alas viime vuosina. Fingrid mahdollistaa osaltaan, että markkinoillemme pääsee tulemaan uusia toimijoita”, Pia Ruokolainen kertoo. •

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *