Search
Close this search box.

Suomalaisten kantaverkkoyhtiö

Jaa
Fingrid on aktiivisesti yhteydessä eri sidosryhmiin kysyäkseen mielipiteitä toimintansa onnistumisesta. Viimeiset tulokset ovat hyvinkin positiivisia, kirjoittaa toimitusjohtaja Jukka Ruusunen. JULKAISTU 23.11.2018

Fingridille on annettu keskeinen rooli suomalaisessa yhteiskunnassa. Suomi toimii sähköllä, ja Fingridin tehtävänä on turvata yhteiskunnalle varma sähkö.

Sähköjärjestelmä on suuren muutoksen keskellä; meiltä odotetaan yhä aktiivisempaa panosta tulevaisuuden markkinaehtoisen sähköjärjestelmän muovaajana – läheistä yhteistyötä markkinatoimijoiden, viranomaisten ja poliittisten päättäjien kanssa.

Jotta voisimme kehittää koko suomalaiseen yhteiskuntaan vaikuttavaa toimintaamme, kyselemme aktiivisesti eri sidosryhmien mielipiteitä siitä, miten olemme onnistuneet. Viimeiset tulokset ovat hyvinkin positiivisia. Syyskuussa meidät valittiin maailman parhaaksi kantaverkkoyhtiöbrändiksi kansainvälisessä energia-alan brändikilpailussa CHARGE 2018:ssa. Saimme jopa maailmanlaajuisesti erityistä kiitosta monopoliyhtiölle poikkeuksellisen vahvasta asiakasfokuksesta ja ulospäinsuuntautuneisuudesta.

Uusin asiakaskyselymme vahvistaa tätä viestiä: 87 % asiakkaistamme on valmiita suosittelemaan Fingridin tapaa toimia asiakkaiden kanssa. Asiakastyytyväisyys oli noussut kaikilla osa-alueilla viime vuodesta. Myös tuore henkilöstötutkimuksemme antoi erinomaiset tulokset: fingridiläiset ymmärtävät erittäin hyvin yhtiön tavoitteet ja ovat muihin suomalaisiin asiantuntijaorganisaatioihin verrattuna jopa poikkeuksellisen hyvin sitoutuneet niiden toteuttamiseen.

Taloutemme on hyvässä tasapainossa sekä asiakkaiden että omistajien näkökulmasta katsottuna. Kantaverkon siirtomaksut ovat halvimpien joukossa Euroopassa. Tämän taustalla on yhtiön erinomainen kustannustehokkuus. Yllätimme juuri asiakkaamme iloisesti kertomalla, että laskemme vuoden 2019 alusta sähkön siirtomaksuja kantaverkossa keskimäärin kahdeksan prosenttia. Toimintamme on vakaalla pohjalla ja tulevien vuosien investointiohjelmamme on kohtuullisella tasolla muihin Euroopan maihin verrattuna. Näin ollen kantaverkkohinnoittelun odotetaan pysyvän tulevaisuudessakin vakaana. Tällä tavoin edistämme osaltamme Suomen kilpailukykyä.

Meillä keskustellaan paljon ilmastonmuutoksesta ja Fingridin roolista ilmastonmuutoksen torjunnassa. Mikä olisi sen tärkeämpää? Olemme hahmotelleet rooliksemme luoda alustaa puhtaalle sähköjärjestelmälle. Tähän rooliin kuuluu Suomen kantaverkosta huolehtiminen ja sen kehittäminen tulevaisuuden tarpeita vastaavaksi. Rooliin kuuluu myös sähköjärjestelmän valvonta ja operointi joka hetki siten, että yhteiskunta voi jatkossakin luottaa varmaan sähköön. Tämä työ vaatii jatkuvaa kehittämistä sähköjärjestelmän muuttuessa entistä monimutkaisemmaksi ja dynaamisemmaksi.

Roolimme puhtaan sähköjärjestelmän alustan luojana täydentää tehtävämme muovata sähkömarkkinoita sellaisiksi, että ne kykenevät tasapainottamaan sähkön tuotannon ja kulutuksen myös tulevaisuuden sähköjärjestelmässä, jossa tuotannon joustavuus on nykyistä vähäisempää. Selvää on, että emme kuvittele tekevämme kaikkea tätä yksin vaan teemme sen jatkossakin hyvässä yhteistyössä erinomaisten kumppaneidemme kanssa!

Lupaamme jatkossakin välittää. Varmasti.

Jukka Ruusunen
toimitusjohtaja