Search
Close this search box.

sähkömarkkinoiden murros

Kumppanit

Kiinteistökohtaista kysyntäjoustoa

Kapacity.io-startup tekee EU-hankkeessa yhteistyötä Fingridin kanssa. Kapacityn asiakkaat ovat lämpöpumppuja käyttäviä kiinteistöjä, joille se tarjoaa mahdollisuutta säästää sähkölaskuissa.

Sähkömarkkinat

Eurooppalaiset sähkömarkkinat

Euroopan sähkömarkkinoiden integraatiota koskeviin kysymyksiimme vastasi ENTSO-E:n Secretary-General, Laurent Schmitt.

Sähkömarkkinat

Yhteinen visio tuo markkinat ja käytön tiiviisti yhteen

Sähkön kantaverkkoyhtiöiden yhteistyöorganisaation ENTSO-E:n visio 2030 avaa keskustelua sähköjärjestelmän murroksesta ja sen uhkista sekä mahdollisuuksista sähköjärjestelmälle. Visio liittää yhteen markkinoiden ja käyttötoiminnan yhtäaikaisen kehittämisen ja kysyy, miten kannattaa toimia, kun markkinat valjastetaan energiamurrokseen.  

Näkökulma

Kuka voittaa energiamurroksessa?

Ilmastonmuutoksen torjumiseen on periaatteessa yksinkertainen kaava, ainakin näin sähkön kantaverkkoyhtiöstä tarkasteltuna. Tehdään sähköjärjestelmästä puhdas ja sähköistetään kaikki mitä voidaan, kirjoittaa vanhempi asiantuntija Mikko Heikkilä.

Kantaverkko

Puhtaaseen sähköjärjestelmään

Fingridin toimitusjohtajan Jukka Ruususen mielestä hallitusohjelma mahdollistaa Suomen nousun puhtaan ja kustannustehokkaan sähköjärjestelmän edelläkävijämaaksi. Hiilineutraalista Suomesta sanansa sanovat myös uusi elinkeinoministeri Katri Kulmuni, työ- ja elinkeinoministeriön energiaosaston päällikkö Riku Huttunen sekä Huoltovarmuuskeskuksen energiahuolto-osaston johtaja Minna Haapala.

Sähkömarkkinat

Älyverkkotyöryhmä laati linjaukset energia-alan uudistumiselle

Työ- ja elinkeinoministeriö käynnisti vuonna 2016 energia-alan asiantuntijoista koostuvan älyverkkotyöryhmän, joka nyt loppupäätelmissään linjaa näkemyksensä tulevaisuuden älyverkoista. Työryhmä esittää myös konkreettisia toimia, joilla älyverkot saadaan edistämään asiakkaiden mahdollisuuksia osallistua aktiivisesti sähkömarkkinoille ja vahvistamaan toimitusvarmuuden ylläpitoa.

Näkökulma

Suomalaisten kantaverkkoyhtiö

Fingrid on aktiivisesti yhteydessä eri sidosryhmiin kysyäkseen mielipiteitä toimintansa onnistumisesta. Viimeiset tulokset ovat hyvinkin positiivisia, kirjoittaa toimitusjohtaja Jukka Ruusunen. JULKAISTU 23.11.2018

Näkökulma

Vaikuttavan viestinnän resepti

Vaikuttavan viestinnän ja hyvän vuorovaikutuksen merkitys on yrityksissä suorastaan megatrendi, kirjoittaa Fingridin henkilöstöstä ja viestinnästä vastaava johtaja Tiina Miettinen. JULKAISTU 18.11.2018

Tässä kaikki artikkelit.