Search
Close this search box.

Tavoitteena nolla tapaturmaa

Jaa
Fingridin työmailla ollaan usein tekemisissä korkeiden paikkojen, isojen voimien ja raskaiden taakkojen kanssa. Riskien ottamista työmailla ei hyväksytä lainkaan.

Fingridin tavoitteena on nolla tapaturmaa – aina. Tavoitteen saavuttaminen vaatii jokaisen Fingridin investointien ja kunnossapidon parissa työskentelevän vahvaa sitoutumista työturvallisuuteen. Asian vakavuudesta kertoo sekin, että sanktiokäytäntö on entisestään tiukentunut viime vuosina. Vakavissa rikkomuksissa rikkeen tehnyt henkilö poistetaan välittömästi työmaalta. Tapauksia onneksi on harvoin. Fingridin työmailla jokaisen oikeutena ja velvollisuutena on puuttua havaitsemaansa turvattomaan toimintaan.

– Kehitämme työturvallisuutta jatkuvasti ja pitkäjänteisesti. Kattava perehdytys, huolellinen suunnittelu ja jatkuva valvonta ovat turvallisen toiminnan kulmakiviä, sanoo työturvallisuuden eritysasiantuntija Karri Koskinen.

Asenne kohdalleen!

Työturvallisuuskulttuurin luomisessa kaikki lähtee asenteista ja esimerkeistä. Hällä väliä -asenne tarttuu helposti, mutta oikein toimimalla vaikutetaan positiivisen turvallisuuskulttuurin muodostumiseen.

Ilmapiirin muodostumiseen vaikuttavat kaikki kokemukset turvallisuusasioiden hoitamisesta: esimerkiksi miten työporukka suhtautuu, kun joku mainitsee turvallisuuspuutteesta, tai kannustaako esimies turvalliseen työskentelyyn myös kiireessä. Ilmapiiri vaikuttaa ihmisen tapaan toimia arkitöissä, niin työntekijä- kuin johtotasollakin.

– Työnjohdon rooli ja esimerkki perehdytyksissä, aloituspalavereissa ja työmaalla valvoessa luo pohjan päivittäiselle turvalliselle työnteolle. Työmaapäällikkö on avainasemassa asenteiden luomisessa johtaessaan työmaan toimintaa. Hän pitää päivittäiset aamupalaverit asentajien kanssa, tekee työmaakäyntejä aliurakoitsijoiden työkohteissa ja tuo turvallisuushenkeä työmaalle. Tavoitteena on, että työmaalle mentäessä työturvallisuusasiat ovat yhtälailla päällimmäisenä mielessä kuin varsinaiset päivän työtehtävätkin, jatkaa Koskinen.

Fingrid on vienyt työturvallisuutta eteenpäin useiden kehityshankkeiden myötä. Työmaalla pidettävät turvavartit ja turvallisuushavaintojen nopea kirjaaminen pitävät yllä työturvallisuuteen osallistumisen matalaa kynnystä.

– Pyrimme koko ajan siihen, että jokainen ottaa vastuun sekä omasta että muiden turvallisuudesta, painottaa Koskinen. •