Search
Close this search box.

”Tiedosta työympäristö kaikissa tilanteissa”

Jaa
Fingridin vuoden 2021 työturvallisuuskampanja "Mieti ennen kuin toimit" muistuttaa työn suunnittelun ja ennakoinnin tärkeydestä. Tutuissakin työtehtävissä on tarkistettava olosuhteet ja arvioitava riskit ennen työhön ryhtymistä. Keräsimme työmailta esimerkkejä suunnitelmallisesta työskentelytavasta ja erityistä huomiota vaativista tilanteista. 

 

Olli Forsman, työmaapäällikkö, NRC Group, Keminmaan sähköaseman perusparannus

”Sähköasemalla liikkuminen täytyy aina suunnitella. Alueilla on yleensä ­kaivantoja ja kanavia, joiden ylitys täytyy olla ­harkittua. ­Lisäksi työalueiden merkinnät pitää olla kunnossa ja merkintöjä tulee myös noudattaa. Maadoitukset ja jännitteettömyydet tulee aina tarkastaa.

Talvella liukkaus tuo omat ­haasteensa, mutta liukuesteitä käytettäessä pitää huomioida, että ne tekevät helposti reikiä kaapeleiden muovieristeisiin. Jos henkilönostimia käytetään, on varmistettava, että maasto on riittävän tukeva nostimen kulkureitillä.”

Jarkko Honkarinta, voimajohtoasentaja, Destia Oy, Metsälinja, B- ja C-osuudet

”Pitkällä kokemuksella tunnen melko ­hyvin mahdolliset vaaran paikat. Kuitenkin myös rutiinilta tuntuvassa työssä on pysyttävä jatkuvasti tarkkaavaisena. Yleisohje uusille asentajille on, että jos tuntee vähänkään epävarmuutta tilanteista, on aina kysyttävä esimieheltä tai kokeneemmalta työntekijältä.

Kuumalla kesäkelillä on tärkeää muistaa juoda tarpeeksi. Varsinkin pylväissä työskennellessä vaarana on nestehukka ja sen myötä lisääntynyt onnettomuusriski.”

Ville Ruokamo, voimajohtoasentaja, Destia Oy, Metsälinja, B- ja C-osuudet

”Yrityksessämme on käytössä niin ­sanottu kymmenen minuutin sääntö: ennen jokaisen työn aloittamista varataan rauhallinen hetki mahdollisten vaarojen arviointiin ja välineiden tarkastamiseen. Työvälineet pitää tarkastaa aina työpisteessä ennen työn aloittamista. Tarkastus työhön lähtiessä ei riitä, sillä esimerkiksi kuljettamisen aikana varusteet voivat vahingoittua.

Jatkuvasti tulee tarkkailla ympäristöä ja muiden työntekijöiden liikkeitä. Jos huomaat työ­kaverin toiminnassa huolimattomuutta, sinulla on velvollisuus huomauttaa asiasta. ­Kokemukseni mukaan kiire on vuosien saatossa lisääntynyt ­aikataulujen ollessa usein tiukkoja. Se tietenkin aiheuttaa lisää painetta, jolloin tarkkaavaisuus voi kärsiä.”

Antti Peltokorpi, infra-asentaja, VEO Oy, Pysäysperän sähköaseman rakentaminen

”Oma turvallisuus on varmistettava ja ­lisäksi toimittava niin, että oma tekeminen ei vaaranna ­kenenkään muun työskentelyä. Avainasemassa on rauhallinen työskentelytapa. Kiire ja ajattelemattomuus ovat suurimmat riskit.

Työmailla on yli kahden metrin syvyisiä monttuja, joissa on jyrkät reunat. Liikkuessa täytyy olla tarkkana, ja kulkeminen monttuun täytyy järjestää turvallisesti esimerkiksi tikapuilla.”

Mieti ennen kuin toimit

Mieti ennen kuin toimit -kampanjan ideana on muistuttaa työntekijöitä suunnitelmallisen ja harkitsevan toimintatavan tärkeydestä. Tavoitteena on, että Fingridin työmailla jokainen työntekijä valmistautuu huolellisesti ja ajatuksella jokaiseen työtehtävään.

Mieti ennen kuin toimit -toimintamalli halutaan ­saada ­pysyväksi käytännöksi ja osaksi työmaiden ­perehdytystä. ­Toimintamallin ajatuksena on tarkastella työkohdetta etäämmältä ja miettiä hetki ennen toimeen ryhtymistä. Ennen työn aloitusta tulee tunnistaa työhön ja työympäristöön liittyvät vaaratekijät ja arvioida, voiko työn tehdä suunnitelmien mukaisesti. Samoin tarkistetaan työhön ­tarvittavien ­resurssien riittävyys: henkilöstö, työvälineet, materiaalit ja ­henkilönsuojaimet. Lisäksi aina on varauduttava toimimaan hätätilanteessa.

”Vuonna 2020 sattui turhan monta tapaturmaa, jotka olisi voitu välttää hieman huolellisemmalla harkinnalla ennen työn aloittamista”, Fingridin työturvallisuuden erikoisasiantuntija Markku Pöysti kertoo.

Videokilpailu haastaa pohtimaan työturvallisuutta

Heti kampanjan alkaessa vuoden alussa Fingridin palvelu­toimittajia ja heidän johtoaan informoitiin asiasta kirjeellä. ­Lisäksi aiheesta on järjestetty kaksi webinaaria, helmikuussa ja kesäkuussa. Asiaa pidetään aktiivisesti esillä myös säännöllisissä työturvallisuusinfoissa. Kampanjan tueksi laadittiin ­julisteita sekä aineistopaketti, jota turvallisuuskoordinaattorit käsittelevät työmailla pidettävissä turvavarteissa.

Sanoman terävöittämiseksi Fingrid toteuttaa myös neljä aiheeseen pureutuvaa ja tositilanteisiin liittyvää videota.

”Videoissa esitellään tapaturmaan johtaneita ­tapahtumia. Kolmella videolla käydään läpi tapaturmien taustoja loukkaantuneiden henkilöiden näkökulmasta ja pohditaan, ­kuinka ­samankaltaisia tapaturmia voitaisiin välttää. Kolmen lyhyen ­videon lisäksi tehdään yksi pidempi video, jossa muita kolmea videota käsitellään hieman laajemmin. ”

Fingrid kutsuu palvelutoimittajat mukaan kehittämään työturvallisuutta ja pohtimaan esimerkkejä ja ­toimintatapoja, joilla voidaan ehkäistä tapaturmia. Toimittajia kannustetaan tuottamaan aiheesta omia maksimissaan neljän minuutin mittaisia videoita. Videoiden teknisen toteutuksen ei tarvitse olla ammattilaistasoista, vaan painopiste on sisällössä. Parhaat ­videot palkitaan.

”Kampanjan osallistavalla osuudella haluamme tarjota yhteistyökumppaneillemme uuden tavan tuoda tärkeää sanomaa esiin.”

Kommentit

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *