”Tiedosta työympäristö kaikissa tilanteissa”

Fingridin vuoden 2021 työturvallisuuskampanja "Mieti ennen kuin toimit" muistuttaa työn suunnittelun ja ennakoinnin tärkeydestä. Tutuissakin työtehtävissä on tarkistettava olosuhteet ja arvioitava riskit ennen työhön ryhtymistä. Keräsimme työmailta esimerkkejä suunnitelmallisesta työskentelytavasta ja erityistä huomiota vaativista tilanteista. 

 

Olli Forsman, työmaapäällikkö, NRC Group, Keminmaan sähköaseman perusparannus

”Sähköasemalla liikkuminen täytyy aina suunnitella. Alueilla on yleensä ­kaivantoja ja kanavia, joiden ylitys täytyy olla ­harkittua. ­Lisäksi työalueiden merkinnät pitää olla kunnossa ja merkintöjä tulee myös noudattaa. Maadoitukset ja jännitteettömyydet tulee aina tarkastaa.

Talvella liukkaus tuo omat ­haasteensa, mutta liukuesteitä käytettäessä pitää huomioida, että ne tekevät helposti reikiä kaapeleiden muovieristeisiin. Jos henkilönostimia käytetään, on varmistettava, että maasto on riittävän tukeva nostimen kulkureitillä.”

Jarkko Honkarinta, voimajohtoasentaja, Destia Oy, Metsälinja, B- ja C-osuudet

”Pitkällä kokemuksella tunnen melko ­hyvin mahdolliset vaaran paikat. Kuitenkin myös rutiinilta tuntuvassa työssä on pysyttävä jatkuvasti tarkkaavaisena. Yleisohje uusille asentajille on, että jos tuntee vähänkään epävarmuutta tilanteista, on aina kysyttävä esimieheltä tai kokeneemmalta työntekijältä.

Kuumalla kesäkelillä on tärkeää muistaa juoda tarpeeksi. Varsinkin pylväissä työskennellessä vaarana on nestehukka ja sen myötä lisääntynyt onnettomuusriski.”

Ville Ruokamo, voimajohtoasentaja, Destia Oy, Metsälinja, B- ja C-osuudet

”Yrityksessämme on käytössä niin ­sanottu kymmenen minuutin sääntö: ennen jokaisen työn aloittamista varataan rauhallinen hetki mahdollisten vaarojen arviointiin ja välineiden tarkastamiseen. Työvälineet pitää tarkastaa aina työpisteessä ennen työn aloittamista. Tarkastus työhön lähtiessä ei riitä, sillä esimerkiksi kuljettamisen aikana varusteet voivat vahingoittua.

Jatkuvasti tulee tarkkailla ympäristöä ja muiden työntekijöiden liikkeitä. Jos huomaat työ­kaverin toiminnassa huolimattomuutta, sinulla on velvollisuus huomauttaa asiasta. ­Kokemukseni mukaan kiire on vuosien saatossa lisääntynyt ­aikataulujen ollessa usein tiukkoja. Se tietenkin aiheuttaa lisää painetta, jolloin tarkkaavaisuus voi kärsiä.”

Antti Peltokorpi, infra-asentaja, VEO Oy, Pysäysperän sähköaseman rakentaminen

”Oma turvallisuus on varmistettava ja ­lisäksi toimittava niin, että oma tekeminen ei vaaranna ­kenenkään muun työskentelyä. Avainasemassa on rauhallinen työskentelytapa. Kiire ja ajattelemattomuus ovat suurimmat riskit.

Työmailla on yli kahden metrin syvyisiä monttuja, joissa on jyrkät reunat. Liikkuessa täytyy olla tarkkana, ja kulkeminen monttuun täytyy järjestää turvallisesti esimerkiksi tikapuilla.”

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *