Search
Close this search box.

Työturvallisuuden tilannekatsaus 2018

Jaa
Työturvallisuuden taso parantui huomattavasti vuonna 2018. Tästä on kiittäminen kaikkia Fingridin investointien ja kunnossapidon parissa työskenteleviä. Työtapaturmataajuudelle asetettu välitavoite vuodelle 2018 saavutettiin kirkkaasti ja tästä voimme kaikki olla tyytyväisiä.

Yhdistetty työtapaturmataajuus vuonna 2018 oli 3,2, kun tavoitteena oli päästä alle viiteen. Erityisen huomion­arvoista on, että vakavia yli 30 päivän työkyvyttömyyteen johtavia työpaikkatapaturmia ei sattunut yhtään. Työturvallisuuden taso ei ole parantunut itsestään, vaan hyvän tuloksen eteen on tehty valtavasti töitä.

Vuonna 2018 sattui neljä poissaoloon johtanutta työpaikkatapaturmaa, joista kaksi oli liukastumisia tai kompastumisia. Yksi työntekijä sai haavan käteensä anturavalun yhteydessä ja yksi työntekijä putosi 2–3 metrin korkeudesta ukkosjohtimen asennustyön yhteydessä, kun ukkosjohtimen irrotus kaivinkoneesta aiheutti työntekijän nousun ilmaan. Fingridin työmailla sattui 12 työpaikkatapaturmaa, joista ei aiheutunut sairauspoissaoloja. Näistä suuri osa oli liukastumisia ja kompastumisia.

Vaaratilanneilmoituksia tehtiin positiivisen paljon

Työturvallisuuden tason kehitystä Fingridin työmailla seurataan myös ennakoivilla mittareilla, jotka mittaavat työturvallisuuden eteen tehtyä työtä. Myös näillä mittareilla mitattuna paransimme tulosta selkeästi edellisiin vuosiin nähden. Vaaratilanneilmoituksia tehtiin ennätykselliset 700 kappaletta, kun tavoitteena oli saada vähintään 400 ilmoitusta. Vaaratilanneilmoitukset sisältävät sekä turvallisuushavainnot että läheltä piti -ilmoitukset. Positiivista on, että näistä ilmoituksista yli 500 oli turvallisuushavaintoja. Turvallisuushavaintojen avulla saamme tietoa piilevistä vaaratekijöistä ja mahdollisuuden osallistaa kaikki työturvallisuuden kehittämiseen.

Vaaratilanneilmoituksista noin 120 oli läheltä piti -tilanteita, joista neljä luokitettiin vakavimpaan A-luokkaan. Niistä kaksi liittyi sähköasemien suurjännitelaitteiden laiterikkoihin. Yhdessä tapahtumassa kytkettiin johtoon käyttöjännite ennenaikaisesti ja yhdessä rakennustyötä tehtiin käyttöjännitteisten osien yläpuolella. 18 läheltä piti -tilannetta luokitettiin keskivakavaan B-luokkaan. Nämä liittyivät sähköturvallisuuteen, henkilönostoihin, työmatkaliikenteeseen, johtimien taakaukseen, putoaviin esineisiin, haitta-aineisiin sekä prosessi-
erotuksiin varavoimalaitoksilla.

Tärkeät turvavartit ja riskinarviointipäivät

Turvavartit otettiin Fingridissä käyttöön vuonna 2015. Niiden säännöllinen pitäminen Fingridin työmailla määritettiin vaatimukseksi turvallisuutta koskeviin sopimusehtoihin vuonna 2017. Pidettyjen turvavarttien lukumäärä on kasvanut vuosi vuodelta, ja vuonna 2018 niitä pidettiin Fingridin työmailla yli 500. Turvavartti on nimensä mukaisesti 15 minuuttia kestävä tilaisuus, jossa käsitellään ajankohtaisia työturvallisuusasioita. Turvavartin voi pitää esimerkiksi esimies, työmaan vastuuhenkilö, muu päätoteuttajan nimeämä henkilö tai tilaajan edustaja. Turvavarttien tavoitteena on parantaa työturvallisuustietoutta ja -asenteita sekä varmistaa tiedonkulku kaikille työntekijöille muun muassa työmaan vaaratekijöistä, turvallisuussääntöjen muutoksista sekä sattuneista tapaturmista ja vaaratilanteista.

Työturvallisuustyön tulee olla ennakoivaa, jotta voimme päästä nollan tapaturman tavoitteeseen. Vaara- ja haittatekijät tulee tunnistaa ennalta, jotta niihin voidaan varautua ja näin ennaltaehkäistä tapaturmat. Vuonna 2018 Fingrid järjesti useassa investointihankkeessa sekä jokaisella voimajohtojen ja sähköasemien peruskunnossapidon työalueella riskinarviointipäivän. Riskinarviointipäivän tavoitteena on parantaa osallistujien riskitietoisuutta sekä tunnistaa erityistä vaaraa aiheuttavat työt ja työkohteet, joista toimittaja tekee työn riskien arvioinnit. Päivän aikana myös harjoitellaan työn riskien arviointien tekemistä käytännössä.

Fingridin työmailla päätoteuttaja on vastuussa työturvallisuuden suunnittelusta sekä päivittäisestä valvonnasta, ja Fingrid varmistaa työturvallisuusvaatimusten toteutumisen. Vuonna 2018 Fingridin toimesta tehtiin useita vastuullisuus­auditointeja ja johdon katselmuksia. Tämän lisäksi tehtiin työturvallisuuden varmistuskäyntejä muun muassa turvallisuuskoordinaattoreiden, paikallisvalvojien, aluepäälliköiden ja turvallisuusasiantuntijoiden toimesta.

Vuoden 2018 erinomaiset työturvallisuustulokset on saavutettu tiiviillä yhteistyöllä Fingridin ja toimittajien kesken. Viime vuonna työturvallisuutta kehitettiin yhdessä toimittajien kanssa muun muassa vuoden alussa järjestetyssä työturvallisuusseminaarissa, omaisuuden hallinnan kehityspäivien yhteydessä järjestetyssä johdon työturvallisuuskeskustelussa, toimittajien työturvallisuusryhmässä, turvallisuusvalvojien tapaamisessa, projektien aloituskokouksissa ja työmaakokouksissa.

Turvallisuuskulttuuri luodaan yhdessä toimittajien kanssa ja nolla tapaturmaa -tavoitteen saavuttaminen vaatii jokaisen aitoa sitoutumista työturvallisuuden kehittämiseen ja ylläpitämiseen. Työturvallisuudessa asenne ratkaisee.

 

 

 

Kommentit

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *