Search
Close this search box.

Työturvallisuus jalostuu yhteistyössä kumppanien kanssa

Jaa
Fingrid rakentaa työturvallisuuskulttuuria yhteistyössä palvelutoimittajien kanssa. Ennakoiva työturvallisuus johtaa parempaan työn laatuun ja edistää sekä liiketoimintaa että myönteistä työnantajakuvaa. Fingridin perustama toimittajien työturvallisuusryhmä kokoaa yhteen palvelutoimittajat kehittämään työturvallisuuden uusia hyviä käytäntöjä yhdessä tilaajan kanssa.
Olkiluodon sähköaseman uudistustöihin sisältyy haastavia työvaiheita, kuten korkealla työskentelyä ja lisätyömaadoituksia. Niistä tehdään aina erillinen suunnitelma, joka käydään läpi työryhmän kanssa ja josta tiedotetaan kaikille työmaalla työskenteleville.

 

Siemens Osakeyhtiön työmaapäällikkö Markku Linnanen on yksi yli kymmenhenkisen työturvallisuusryhmän jäsenistä. Ryhmä on hänen mielestään erinomainen tapa jakaa ajatuksia ja kokemuksia työturvallisuudesta.

– Kuulemme toistemme huolista ja jaamme toimintatapoja, joita kukin voi soveltaa omassa työssään. Tilaaja saa tietoa näkökulmistamme ja voimme yhdessä miettiä parannusehdotuksia sekä toteuttaa niitä, Linnanen sanoo.

Ryhmän kokouksiin jokainen osallistuja valmistelee esityksen jostakin turvallisuuteen liittyvästä aihepiiristä. Esityksistä syntyy runsaasti keskustelua.

– Kokoukset auttavat ymmärtämään eri näkökulmia, kuten esimerkiksi voimajohto- ja sähköasematöiden eroja ja yhtenäisyyksiä, hän sanoo.

Linnanen työskentelee Fingridin omistamalla Olkiluodon sähköasemalla, jossa on käynnissä mittavat uudistustyöt. Hankkeen pääurakoitsija Siemens Osakeyhtiö toimittaa Fingridille kohteeseen sähköaseman avaimet käteen -periaatteella, suurjännite- ja toisiokomponentteja sekä -laitteita. Yhteistyö sisältää myös sähköasemien ja -laitteiden kehittelyä.

Työturvallisuuden näkökulmasta vaativa työympäristö

Olkiluodon työympäristö on työturvallisuuden näkökulmasta erittäin vaativa. Vanhaa sähköasemaa laajennetaan sekä saneerataan. Tapaturmilta on vältytty.

– Työskenneltäessä lähellä jännitteisiä suurjännitelaitteita on huomioitava turvaetäisyydet ja maadoitettava varmennetusti työkohde sekä työkoneet, joilla työskennellään lähellä jännitteitä. Nosturit ja henkilönostimet pyritään sijoittamaan siten, etteivät ne toimintahäiriön tai kaatumisen yhteydessä ylety jännitteellisiin osiin, Linnanen sanoo.

Rakennustöitä tekevien opastettujen henkilöiden työskentelyä jännitteisten osien läheisyydessä valvotaan jatkuvasti.

– Rakennus- ja sähkötöissä haastavista työvaiheista, kuten korkealla työskentelystä tai lisätyömaadoitusten käytöstä tehdään aina erillinen suunnitelma, joka käydään läpi työryhmän kanssa ja josta tiedotetaan kaikille työmaalla työskenteleville, Linnanen sanoo.

Purkutöissä on varmistettava, että purkutyön kohde on jännitteetön ja maadoitettu. Ennen työn aloitusta varmistetaan, että kaasut ja öljyt on poistettu ja etteivät katkaisijoiden jouset ole vireessä. On myös varauduttava öljyvahinkojen estämiseen purkutöissä sekä laitteiden varastoinnissa. Valvomorakennuksessa on tehtävä asbestitarkastus.

– Valvomon keskusten ja relekaappien kojeet ovat edelleen jännitteisiä. Purkutöiden ja uusien asennuksien yhteydessä on oltava erityisen tarkkana ja tehtävä jatkuvasti mittauksia.

Työmaalla käytettävät koneet ja laitteet tarkastetaan otettaessa ne käyttöön työmaalla ja lisäksi viikottain maa- ja vesirakennusmittariseurannan (MVR) yhteydessä.

Perehdytystä ja dokumentointia

Työmaan turvallisuussäännöistä kerrotaan työmaan perehdytyksessä. Tämä dokumentoidaan sähköaseman paikallisopastuslomakkeeseen perehdyttäjän ja perehdytetyn allekirjoituksella.

– Kukin valvoo omaa turvallisuuttaan ja aina ohessa myös muiden työturvallisuutta sekä on velvoitettu ilmoittamaan puutteista, Linnanen muistuttaa.

Työryhmille nimetään työturvallisuudesta ja sähkötyöturvallisuudesta vastaavat henkilöt kirjallisesti. Lista nimistä yhtiöittäin on esillä ilmoitustaululla.

Vastuuhenkilöt on nimetty turvallisuussuunnitelmassa kukin erikseen omalle urakalleen ja urakoitsijan työmaapäällikkö koko työmaalle.

Viikottaisessa MVR-seurannassa dokumentoidaan työmaan havainnot, joista tilaaja antaa palautetta työmaakokouksissa.

– Työmaalla käyvät myös tilaajan omat valvojat, joiden palaute merkitään työmaakokouspöytäkirjaan, Linnanen sanoo.

Työmaiden olosuhteet vaihtelevat, ja muuttuvat tilanteet otetaan turvallisuussuunnittelussa huomioon. Riskikartoituksella voidaan poikkeuksellisesti luopua esimerkiksi kypärän käyttöpakosta relekaappien kytkentätöissä, jos valvomossa ei ole rakennustöitä tai yläpuolella menossa mitään töitä.

Vastuullisuus edistää liiketoimintaa ja parantaa työnantajakuvaa

– Kun yhteistyökumppani huolehtii turvallisuudesta, on se samalla takuu siitä, että muistakin asioista huolehditaan. Työntekijät menevät mieluummin turvallisille työmaille kuin sellaisille, joilla epäilyttää, Linnanen sanoo.

Työturvallisuuteen liittyy paljon pelisääntöjä, jolloin jokainen yhteistyökumppani voi ennakoida toisten samalla työmaalla urakoivien työskentelyä ja käytöstä.

– Se luo luottamusta tilaajaan ja muiden urakoitsijoiden työntekijöihin. Työturvallisuus luo ennakointia myös laskentaan, koska tällöin voi luottaa, että pelisäännöt ovat kaikille tarjoajille samat, eikä riskejä oteta kustannussäästöjen toivossa, Linnanen sanoo.

Vastuullinen asennoituminen työturvallisuuteen parantaa työmaiden tuottavuutta, mikä näkyy positiivisempana liiketoimintana ja parempana työnantajamielikuvana.

 

Kun työmailla toimii samaan aikaan useita urakoitsijoita, on yhteisten pelisääntöjen tunteminen tärkeää. Olkiluodon sähköasemalla työmaapäällikkönä toimii Siemens Osakeyhtiön Markku Linnanen.

Kommentit

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *