Search
Close this search box.

Vaikuttavan viestinnän resepti

Jaa
Vaikuttavan viestinnän ja hyvän vuorovaikutuksen merkitys on yrityksissä suorastaan megatrendi, kirjoittaa Fingridin henkilöstöstä ja viestinnästä vastaava johtaja Tiina Miettinen. JULKAISTU 18.11.2018

Sanottakoon näin ensi alkuun, olen suunnattoman ylpeä. Olen ylpeä meidän rohkeista asiantuntijoistamme, jotka heittäytyivät innolla mukaan käynnistämäämme valmennusohjelmaan. Tavoitteena oli lisätä asiantuntijoiden ymmärrystä Fingridin toimintaympäristön muutoksista ja sidosryhmien odotuksista, sekä lisätä valmiuksia toimia yhtiön viestin viejinä.

Vaikuttavan viestinnän ja hyvän vuorovaikutuksen merkitys on havaittu monissa yrityksissä. Kyseessä on suorastaan megatrendi. Tulevaisuuden työtaitojen listoilla vuorovaikutustaidot ovat korkealla. Luin vastikään jostakin, että kyky viestiä on poliisin työssä tärkein onnistumisen merkki. Monet ongelmatilanteet kun itse asiassa ratkaistaan puhumalla.

Meillä 30 asiantuntijaa lähti haastamaan itseään valmennusohjelmassa, jonka vaikuttavuudesta emme voineet olla varmoja. Odotukset olivat kovat, siitä tuli nimikin – Loikka. Ohjelmassa perehdyttiin ensin yhtiön toimintaympäristöön. Miten maailma muuttuu ja miksi meidän on muuttuva siinä ohessa? Energia-ala on vahvassa murroksessa. Muutos ei katoa silmät sulkemalla, vaan olemalla mukana vaikuttamassa muutoksen suuntaan. Ja muutokseen voidaan vaikuttaa vuorovaikutuksen ja viestinnän keinoin.

Loikassa mentiin heti alkuun ihon alle. Herätettiin kysymys: tunnetko itsesi? Uskallatko kohdata erilaiset ihmiset? Ja ennen kaikkea, oletko aidosti läsnä eri vuorovaikutustilanteissa? Erään loikkaajamme sanoin, kuunteletko ääntä vai kohinaa? Aito läsnäolo ja toisen ihmisen kuuntelu lisää luottamusta, mikä puolestaan synnyttää paljon hyvää.

Loikka lähti siten liikkeelle itseymmärryksen kehittämisestä, vastuun ottamisesta omasta kehittymisestä ja omasta toiminnasta, ja se jatkuu aina yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen saakka. Oli upeata kuulla valmennusohjelman jälkeisiä kehittymistarinoita.

Kuulimme asiantuntijan loikasta, jonka tehtävä oli viedä eteenpäin sähkömarkkinoiden ns. varttitasehanketta. Hankkeeseen suhtauduttiin kriittisesti, mutta asiantuntijamme lähti viemään projektia eteenpäin kuuntelemalla aidosti palautetta ja sitä miksi hanketta vastustettiin. Toinen loikkaaja rohkaistui Loikan myötä vaikuttamaan omassa kunnassaan lastensa koulutusten järjestämiseen. Kolmas voitti esiintymispelkonsa ja lähti rohkeasti isoille lavoille yleisön eteen. Neljäs muutti lähestymistapaansa kohdata negatiivista palautetta sidosryhmältä.

Rohkeus heittäytyä kasvoi vuoden aikana. Vai mitä sanotte tästä tarinasta. IT-asiantuntijamme tehtävänä oli kertoa sisäisessä tilaisuudessa tulevan vuoden uusista IT-projekteista ja ohjelmistopaletin muutoksista. Hän aloitti kertomalla pingviinitarinasta Jäävuoremme sulaa, jossa Fred-pingviini yrittää saada pingviiniyhteisön etsimään uutta jäätikköä. Kyseessä on klassinen tarina muutosjohtamisen vaiheista. Jättääkseen vielä varmemman muistijäljen mieleemme IT-asiantuntijamme pyytää ihmisiä hetkeksi laittamaan silmät kiinni ja rauhoittamaan mielensä. Kun avaamme silmämme, edessämme on asiantuntija pingviiniasussa. ”Fred” tuli paikalle kertomaan meille muutoksesta.

Loikkalaiset oppivat vuorovaikutuksen merkityksen, ja sen että jokainen meistä voi vaikuttaa ja viedä asioita eteenpäin. Syntyi ymmärrys. Toiseksi, he oppivat läsnäolon merkityksen, sen kuinka tärkeätä on ottaa toiset ihmiset huomioon ja viestiä siten, että toinen ymmärtää. Sydän alkoi sykkiä. Kolmanneksi, he saivat työkaluja viestintänsä tueksi.  Miten tarina kerrotaan, kuinka kontaktia otetaan yleisöön, kuinka kannattaa olla oma itsensä ja laittaa itsensä likoon. Jalat lähtivät liikkeelle. Siinä on vaikuttavan viestinnän resepti.