Search
Close this search box.

Varttiin siirrytään vaiheittain toukokuusta 2023 alkaen

Jaa
Sähköjärjestelmän markkinamalli on päivitettävä sopivaksi uusiutuviin perustuvan sähköntuotannon kanssa. Siirtyminen viidentoista minuutin kaupankäynti- ja taseselvitysjaksoon tapahtuu vaiheittain ensi vuoden toukokuusta alkaen. Varttiin siirtyminen on suuri muutos koko alalle niin kansallisesti kuin pohjoismaisesti.

Siirtyminen puhtaaseen energiajärjestelmään lisää sään mukaan vaihtelevaa energiantuotantoa.  Samalla perinteinen säätökykyinen tuotantokapasiteetti vähenee.

Sähköjärjestelmän markkinamalli on päivitettävä tähän sopivaksi ja nykyistä reaaliaikaisemmaksi. Nykyisestä tunnin kaupankäynti- ja taseselvitysjaksosta siirrytään lyhyempään ja sähköjärjestelmän nopeampia muutoksia paremmin heijastelevaan 15 minuutin jaksoon.

Siirtyminen 15 minuutin jaksoon eli varttiin pohjautuu eurooppalaiseen lainsäädäntöön, ja varttiin tullaan siirtymään niin pörssikaupankäynnissä, reservikaupankäynnissä, taseselvityksessä kuin energiamittauksessa.

Varttiin siirtyminen on suuri muutos. Verkkoyhtiöt, sähköpörssit, tasevastaavat, tuottajat ja kuluttajat, reservitoimittajat, sekä sähkön myyjät ovat osallisia muutoksessa, ja kaikkien tulee päivittää tietojärjestelmiään ja toimintamallejaan varttikyvykkäiksi.

Kun kaupankäynti siirtyy lähemmäs reaaliaikaa, nopean päätöksenteon ja automaation tarve kasvaa.

Samalla kun kaupankäynti siirtyy lyhyempään kaupankäyntijaksoon lähemmäksi reaaliaikaa, nopean päätöksenteon ja automaation tarve kasvaa. Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt tekevät tiivistä yhteistyötä varmistaakseen Pohjoismaiden siirtymisen varttiin koordinoidusti ja turvallisesti. Koska tarvittavat muutokset ovat suuria ja sähköjärjestelmän käyttövarmuus on turvattava kaikissa olosuhteissa, varttiin siirrytään Pohjoismaissa vaiheittain.

Varttisiirtymän ensimmäinen vaihe totuttaa lyhyempään taseselvitysjaksoon

Ensimmäisessä vaiheessa varttiin siirrytään taseselvityksessä ja Suomessa myös energiamittauksessa ja datahubissa. Lisäksi sähköpörsseillä on mahdollisuus tarjota Suomen tarjousalueella 15 minuutin tuotteita päivänsisäisessä kaupankäynnissä.  

Nykyisessä tunnin taseselvitysjaksossa erisuuntaiset tasepoikkeamat saattavat netottua eli kumota toisensa, mutta ovat kuitenkin sähköjärjestelmän tasapainotuksen kannalta merkityksellisiä. Kun sekä taseselvitys että energiamittaus tapahtuvat 15 minuutin aikajaksoissa, saadaan taseselvityksessä näkyviin tasevastaavien varttikohtaiset tasepoikkeamat.

15 minuutin taseselvitysjakson käyttöönotto tapahtuu 22.5.2023 kello 01.

Energiavirasto on vahvistanut 15 minuutin taseselvitysjakson käyttöönottopäivämääräksi 22.5.2023 kello 01.00 Suomen aikaa. Pohjoismaiden yhteisen taseselvitysyksikön eSettin toteuttama taseselvityslaskenta siirtyy tuolloin Suomen osalta tunnin taseselvitysjaksosta 15 minuutin taseselvitysjaksoon.

Ensimmäisessä vaiheessa tasepoikkeaman hinta tulee kuitenkin olemaan tunnin jokaisella vartilla sama, joten varttikohtaisista tasepoikkeamista ei vielä muodostu kustannuksia. Tämä onkin toimijoille oivallinen tilaisuus totuttautua lyhyempään taseselvitysjaksoon.

Myös Suomen keskitetyn tiedonvaihtojärjestelmän, datahubin, suorittama jakeluverkkojen taseselvitys siirtyy 15 minuutin taseselvitysjaksoon 22.5.2023.  Datahubin siirtymisestä on kerrottu tarkemmin datahubin verkkosivuilla ja webinaareissa.

Energiamittauksen varttisiirtymä tapahtuu Valtioneuvoston asetuksen siirtymäsäännöksen mukaisesti.

Toukokuuhun 2023 mennessä varttimittaukseen tulee siirtää rajapistemittaukset, suurimmat tuotannon ja kulutuksen mittaukset sekä etäohjelmoitavissa olevat energiamittarit. Verkonhaltijat ja mittausaluevastuulliset ovat asetuksen mukaisesti tehneet suunnitelman varttimittaukseen siirtymisestä.

Suunnitelmien perusteella Suomen mittauspisteistä noin puolet tulee siirtymään 15 minuutin mittausresoluutioon varttitaseen käyttöönottoon mennessä.

 Lisätietoa varttisiirtymän ensimmäisestä vaiheesta >

Seuraavissa vaiheissa kaupankäynti siirtyy 15 minuuttiin

Varttisiirtymän seuraava vaihe on siirtyminen 15 minuutin kaupankäyntijaksoon pohjoismaisilla säätösähkömarkkinoilla (mFRR-energiamarkkina).

Lyhyempi kaupankäyntijakso edellyttää kantaverkkoyhtiöiltä nopeampaa reagointia sähköjärjestelmän muutoksiin, mikä johtaa tarpeeseen automatisoida kantaverkkoyhtiöiden tasehallinnan prosesseja.

Tarvittavat tietojärjestelmämuutokset ovat olleet ennakoitua haasteellisempia erityisesti Norjan ja Ruotsin kantaverkkoyhtiöissä, minkä vuoksi pohjoismaisen 15 minuutin mFRR-energiamarkkinan käyttöönottoa on jouduttu siirtämään. Tavoitteena on aloittaa mFRR-energiamarkkinan varttikaupankäynti vuoden 2023 loppupuolella.       

Kun uusi mFRR-energiamarkkina ja kantaverkkoyhtiöiden automatisoitu tasehallinta toimii luotettavasti, varttisiirtymän seuraava vaihe voidaan ottaa käyttöön.

Sähköpörssien ylläpitämillä sähkön tukkumarkkinoilla siirrytään Pohjoismaissa 15 minuutin kaupankäyntijaksoon ensin päivänsisäisillä markkinoilla keväällä 2024 ja myöhemmin myös vuorokausimarkkinoilla.

15 minuutin kaupankäyntijakso mahdollistaa sähköjärjestelmän markkinaehtoisen tasapainottamisen entistä tarkemmin.

Euroopan laajuiset markkinat käyttävät yhteisiä kaupankäyntialustoja, joten siirtymisessä tulee huomioida myös näiden alustojen varttivalmius ja yhteiseurooppalaiset aikataulut. 15 minuutin kaupankäyntijakso mahdollistaa sähköjärjestelmän markkinaehtoisen tasapainottamisen entistä tarkemmin, kun kauppaa käydään vartin tarkkuudella.    

Varttisiirtymän viimeisessä vaiheessa keväällä 2024 tasepoikkeaman hinnoittelu siirtyy varttiin, jolloin tasepoikkeaman hinta muodostuu jokaiselle 15 minuutin taseselvitysjaksolle erikseen ja perustuu varttikohtaiseen säätötarpeeseen ja säätöenergian hintaan.

Varttikohtaiset tasepoikkeaman kustannukset ohjaavat kohti mahdollisimman pientä tasevirhettä, ja tehotasapainon poikkeamista koituvat kustannukset ohjautuvat aiempaa tarkemmin poikkeaman aiheuttajalle.

Sähköjärjestelmän tehotasapainon ylläpito on entistä tehokkaampaa ja markkinalähtöisempää, kun hintasignaalit seuraavat sähköjärjestelmän muutoksia tarkemmin.

Kommentit

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *